Mondkapjes: kortgeding tegen de overheid


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #154
Countdown to Freedom # 78 + 1 day


Het “Muilkorven” van burgers door de gemeenten gaat tegen alle burgerwetten in. Viruswaanzin / Viruswaarheid starte een kort geding tegen ‘een’ gemeente

Mijn impressie van het kort geding van vandaag:
Door: Mike Donkers

Jeroen Pols van Viruswaarheid betoogde dat de (nu nog) tijdelijke mondkapjesplicht in bepaalde stadsdelen van Amsterdam onwettig zijn, omdat ze allereerst in strijd zijn met de grondwet (Art. 10) en met internationale mensenrechtenverdragen, maar ook omdat er geen sprake is van een uitzonderlijke situatie, getuige de lege ziekenhuizen en mortuaria.

De vertegenwoordiging van de Veiligheidsregio Amsterdam-Ameland betoogde dat Viruswaarheid niet middels de voorzieningenrechter de civiele rechtsgang diende te bewandelen, maar de bestuursrechtelijke. Dat verschil zal niet iedereen duidelijk zijn, dus let goed op mijn volgende uiteenzetting, want dit is een valstrik!

De tegenpartij sprak nl. over de Stichting Viruswaarheid als een ‘rechtspersoon’, terwijl Jeroen Pols sprak over ‘natuurlijke personen’. Dit onderscheid is cruciaal. Een rechtspersoon in juridische zin is een persoon of organisatie die zich opstelt als vertegenwoordiger van 1 of meerdere natuurlijke personen, de juridische term voor mensen of individuen. Viruswaarheid als stichting vertegenwoordigt in dit geval een onbekend aantal mensen die de door de gemeente Amsterdam aangewezen gebieden doorkruisen en verplicht worden een mondkapje te dragen, op straffe van een boete of misschien wel gevangenisstraf.

Indien je als natuurlijk persoon (mens) niet het bestuursrecht erkent, val je ook niet onder de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) maar onder civiel recht. De AWB maakt onderdeel uit van het Wetboek van Strafrecht, wat niets meer is dan een parallel rechtssysteem onder maritieme wetgeving, die mensen niet erkent maar enkel rechtspersonen vs. natuurlijke mensen. Ik weet het, het is absurd dat de term ‘mens’ geen juridische betekenis heeft maar dat er enkel een onderscheid wordt gemaakt tussen een rechtspersoon of natuurlijk persoon, wetende dat de Latijnse term ‘persona’ als betekenis heeft: masker. Maar dat zijn nu eenmaal de spelregels waar we mee te maken hebben, terwijl we wel beschikken over MENSENrechten en geen persoonsrechten. Het is niet anders. Luca van Dinther hanteert op Want to Know wel het onderscheid van mens vs. (natuurlijk) persoon, wat ik beschouw als zowel misleidend als kansloos, je bent gewaarschuwd!

Je hebt aanzienlijk meer kans dat je argument van aangetaste mensen- en grondrechten serieus wordt genomen op basis van civiel recht (recht van het land) dan dat je het bestuursrecht aanspreekt. Let goed op wat de advocaat van de Veiligheidsregio betoogde: wie een rechtszaak wil aanspannen, dient BEZWAAR te maken tegen de gemeentelijke verordening voor het dragen van een mondkapje, alvorens deze gerechtelijke weg te bewandelen. Op het moment dat je bezwaar hiertegen aantekent, ERKEN je de ABW en daarmee dus het maritieme recht.

Ik heb begrepen dat Viruswaarheid heeft getracht ondernemers in de aangewezen gebieden mee te nemen in hun civiele rechtszaak, maar zij waren afgeschrokken door negatieve berichten over het ‘antisemitisme’ van VW, alleen maar omdat Willem Engel en Morry Krispijn TERECHT de vergelijking trekken met de propaganda en noodverordeningen voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Mochten deze ondernemers daadwerkelijk de bestuursrechtelijke weg willen bewandelen, dan zijn ze bij voorbaat kansloos, ze hadden zich beter bij dit kort geding kunnen aansluiten maar kennelijk zijn ondernemers bange mensen.

De vrouwelijke advocaat van de Veiligheidsregio spande de kroon met haar ‘argumenten’. Zij haalde er jurisprudentie bij waarbij door een rechter eerder was besloten om middels een noodverordening tijdelijk af te zien van de grondrechten van bepaalde individuen. Zo noemde ze een zaak waarbij er sprake was een oude bom die moest worden opgeruimd, waardoor er een bepaald gebied moest worden afgezet en mensen hun huis niet konden betreden. Een ander voorbeeld dat ze noemde was een geval van een gezin in Nijmegen dat ernstige doodsbedreigingen ontving, waardoor burgemeester Bruls (jawel, die Bruls) noodgedwongen het gezin niet alleen de toegang tot hun woning heeft moeten ontzeggen maar zelfs de toegang tot de gemeente.

Hiermee wilde deze advocaat aantonen dat er uitzonderlijke situaties bestaan, waarin burgemeesters beslissingen moeten nemen die in strijd zijn met de grondwet. Jeroen Pols merkte terecht op dat deze vergelijking niet op gaat, want waaruit bestaat de huidige noodzaak dan om dergelijke ongrondwettelijke maatregelen te nemen? Verder merkte Pols op dat deze advocaat zich schuldig maakte aan een chantagemiddel door te stellen dat het alternatief het compleet afsluiten is van deze drukke gebieden, waar geen anderhalvemetermaatregel kan worden gehandhaafd. Ook maakte hij korte metten met haar neiging om de fysieke en psychische gevolgen van het dragen van een mondkapje te bagatelliseren, dit zou allemaal niet zo ingrijpend zijn als VW stelde.

De kers op de taart was echter wel het ‘argument’ dat WHO-baas Tedros Hugo de Jonge via Twitter zou 

hebben uitgenodigd om ook een mondkapje te dragen, in het kader van de ‘mask challenge’. Moeten we dit echt serieus nemen als een verdediging van de staat? In het kader van de humor moet ik de opmerking van Jeroen Pols ook vermelden dat als we dit toelaten we de volgende keer misschien wel een maanpak moeten aantrekken ter bestrijding van dit virus!

Ik vond de argumentatie van VW sterk. Gezien mijn uiteenzetting van bestuursrecht vs. civiel recht begrijp je nu misschien ook beter waarom Jeroen Pols een vrije jurist is gebleven en nooit advocaat is geworden. Wil je weten waarom er zo weinig kritiek komt van advocaten? Omdat ze onder druk gezet kunnen worden en uit de Orde der Advocaten gegooid kunnen worden, daarom. Advocaten zijn onderdeel van het probleem, niet van de oplossing. Zoek een vrije jurist die de civielrechtelijke weg wil bewandelen, daarmee heb je de grootste kans op slagen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat VW dit kort geding a.s. woensdag gaat winnen!


Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk