Ons immuunsysteem kan (bijna) alle gezondheidsproblemen oplossen


Uit de oude doos januari 2020, het lijkt wel een eeuwigheid geleden. Nu met Corona / COVID 19 gezondheid als nooit te voor op de kaart staat is dit het aandachtspunt waar een ieder aan voorbij gaat. Je eigen immuunsysteem, [je eigen verantwoording] vele artikelen gaan erover op gedachtenvoer en vele tips breng ik ook dagelijks in de praktijk. Resultaat, geen enkel uurtje ziek gevoeld de laatste 25 + jaar. Aan het woord nogmaals Rinno, hij is Heilpraktiker, of niet-medische genezer, dat wordt door de Duitse wet erkend als een alternatief en aanvullend beroep in de gezondheidszorg. Noot: Ooit wel eens gedacht dat je immuunsysteem een medicijnen tekort heeft of een vaccin? Nee maar wel vitaminen en mineralen die in voeding veel te weinig zitten: Wat artsen je niet vertellen

– HM

Bron artikel: Ons immuunsysteem: oorzaak en oplossing van klachten
Door:  Rinno Heidstra 14-01-2020

Ons immuunsysteem kan (bijna) alle gezondheidsproblemen oplossen

Over het immuunsysteem wordt veel gesproken maar aan klachten wordt meer aandacht en onderzoek besteed. In plaats van te onderzoeken door welke zwakke plekken of overbelasting van het immuunsysteem de klachten en ziektes zijn ontstaan, worden juist de klachten uitvoerig onderzocht en beschreven.

Er wordt dus aandacht, geld en tijd besteed aan het in kaart brengen van de gevolgen van een verzwakt immuunsysteem in plaats van te zoeken naar de oorzaak en deze aan te pakken. Het gevolg is steeds meer klachten en ziektes, geldverspilling aan tijdelijk werkende symptoom onderdrukkende toxische ‘geneesmiddelen’ met bijwerkingen en afhankelijkheid van medicijnen en behandelaars.

Het symptoom wordt onderdrukt en de oorzaak niet aangepakt…

Is het niet onbegrijpelijk dat we ons bij gezondheidsklachten en ziektes vooral richten op de gevolgen van verstoringen in plaats van de oorzaak?

In plaats van ons te richten op een uitgebreide beschrijving van de klachten en daartegen een onderdrukkend specifiek middel of behandeling te zoeken zou het vele malen effectiever zijn om naar de oorzaak te zoeken.

repareer je het dak of ga je emmers bijkopen?
Repareer je het dak of ga je emmers bijkopen ?

Dat doe je ook bij andere problemen, bijvoorbeeld als je dak lekt. Dan ga je kijken waar het lek zit, je dicht het en daarna ga je de schade oplossen. Stel je voor dat je het gat niet dicht en je voortdurend blijft richten op de steeds toenemende waterschade. Je gaat opnieuw behangen, koopt emmers om het water op te vangen, doet plastic over de stoelen…en kijkt niet naar de oorzaak.

Iedereen zou je voor gek verklaren, toch is dat precies wat we doen bij gezondheidsklachten. Er wordt geïnvesteerd in pijnstillers, ontstekingsremmers, antidepressiva, slaapmiddelen, laxeermiddelen, antihistaminica en nog veel meer. Al die chemische middelen hebben bijwerkingen en lossen het probleem niet op. En zelfs als er doden vallen zoals onlangs in het nieuws kwam door gebruik van een dieetpil worden we niet wakker. Er is kortdurend wat ophef maar medicijnen met aangetoonde schadelijke werkingen worden toch voorgeschreven door artsen en mensen slikken ze als snoepjes. Zelfs goed gedocumenteerde boeken als ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ waarin de kwalijke rol van de farmaceutische industrie uit de doeken wordt gedaan verandert niets aan het blinde vertrouwen in pillen. Volgens de schrijver hoogleraar Peter Goetsch maakt de farmaceutische industrie zelfs meer slachtoffers dan de maffia in haar hoogtijdagen,.

Ondanks dat alles worden emmers en afdek plastic gekocht en blijft het gat in het dak ongemoeid…

De enige echte oplossing is om het gat te dichten, om de oorzaak aan te pakken en dat is herstel van het immuunsysteem. Bijna alle klachten en ziektes zijn het gevolg van een niet goed functionerend, overbelast immuunsysteem.

De enige oplossing voor werkelijk herstel:

 • Onderzoek het immuunsysteem,
 • vermijd belastingen en
 • versterk de zwakke plekken.

Gezondheid herstellen is in principe even eenvoudig als een dak herstellen. Je zoekt het lek en herstelt de zwakke plek. Natuurlijk is een gat in het dak eenvoudiger te ontdekken dan een verstoring van het immuunsysteem, zeker als deze na jarenlange roofbouw, uitputting en overbelasting tot meerdere algemene klachten heeft geleid zoals vermoeidheid, pijn, allergieën, gewrichtsontstekingen, brainfog e.d., maar de logische aanpak is hetzelfde.

 1. zwakke plekken inventariseren en versterken
 2. (over)belastingen inventariseren en neutraliseren
 3. specifieke oorzaken inventariseren en aanpakken

Zo werk je aan gezondheidsherstel in plaats van ziektebestrijding.

Ons immuunsysteem is te vergelijken met het leger

Tot op zekere hoogte is ons immuunsysteem te vergelijken met ons leger, het heeft als taken ons te verdedigen tegen indringers en beschadigingen te repareren. Een goed onderhouden en getraind immuunsysteem kan, behoudens enkele uitzonderingen, niet worden verslagen.

 1. Voor een goed en alert leger moet er voldoende goede kwaliteit voeding zijn en voldoende gezond water om te drinken, net zo is het voor ons immuunsysteem.
 2. De transportwegen, bloed- en lymfewegen, moeten in orde zijn, voeding moet worden aangevoerd, afval afgevoerd.
 3. De werkplaatsen, organen, moeten voorzien zijn van de voor reparaties benodigde materialen.
 4. Er moeten voldoende manschappen, wapens en munitie zijn. In ons lichaam is dat te vergelijken met witte bloedcellen en voldoende voedingsbouwstenen zoals vitamines, mineralen en plantenstoffen. 
 5. Tenslotte moet de communicatie ongestoord kunnen verlopen. In ons lichaam zijn dat met name de biochemische boodschapperstoffen zoals cytokines en interleukines.

Als op één of meerdere punten gebreken of functiestoornissen zijn is het leger niet meer effectief.

Verder is het belangrijk om te letten op sabotage. Stel dat de werkplaats voortdurend bezig wordt gehouden met de reparatie van sportauto’s van de legerleiding dan gaat het ten koste van de beschikbaarheid voor belangrijke zaken en dus de kwaliteit van het leger. In ons lichaam zijn dat bijvoorbeeld allergieën. Als de communicatiekanalen te maken krijgen met fakenews is de effectieve communicatie verstoord. Fakenews wordt verspreid door virussen en tumorcellen in de vorm van imitatie boodschapperstoffen. Het immuunsysteem wil aanvallen maar zij verspreiden de boodschap ‘alles is in orde’. 

Voor ons immuunsysteem geldt hetzelfde.

 1. Slechte voeding en te weinig drinken verzwakken ons immuunsysteem.
 2. Minder goede transportwegen, bloed en lymfe, door te weinig drinken en te weinig beweging veroorzaken na verloop van tijd problemen.
 3. De organen, maag, lever, alvleesklier, darm, moeten goed functioneren en goed doorbloed zijn voor voldoende ontgiftings- en verwerkingsprocessen en in verband met de aanvoer van bouwstoffen en de afvoer van afvalstoffen.
 4. Ons ‘immuunleger’ moet voldoende manschappen hebben, er moeten voldoende witte bloedcellen zijn. Door regelmatige blootstelling aan verstoringen zoals koude, warmte, inspanning, en bedreigingen waaronder bacteriën en virussen blijft ons immuunleger alert en raakt steeds beter getraind.
 5. Net zoals het leger verschillende communicatietechnieken heeft, zo heeft ons immuunsysteem dat ook. De communicatie gaat via zenuwen, hormonen, draadloze elektromagnetische signalen en chemische boodschapperstoffen als cytokines en interleukines. Een verstoring van één van deze systemen veroorzaakt problemen, mede omdat ze elkaar beïnvloeden. Met name de cytokines en interleukines zijn belangrijk in verband met de de aansturing van de witte bloedcellen.

Ons immuunsysteem kan worden gesaboteerd door allergieënelektromagnetische stralingstresschronische laaggradige ontstekingen en medicijnenVirussen en tumorcellen verspreiden fakenews in ons lichaam, imitatieboodschapperstoffen.

Door systematisch alle punten te bespreken en doelgericht te onderzoeken kan een onderbouwd plan van aanpak worden samengesteld.

SANULOGIC onderzoeken en benadering

Gezondheid wordt door vele factoren beïnvloed, ieder van de vijf bovengenoemde hoofdstukken is daarbij belangrijk, te beginnen met eten en drinken. Als soldaten ondervoed zijn gaat dat ten koste van de energie en de motivatie en zo is het ook met ons immuunsysteem.

Je zou kunnen zeggen dat eten en drinken, doorbloeding en orgaanfuncties de voorwaarden voor gezondheid zijn. Bij ondervoeding of een slecht functionerende darm bijvoorbeeld, is het onmogelijk volledig gezond te zijn, misschien voel je je niet ziek maar je prestatieniveau en je weerstand tegen aanvallen van ziekteverwekkers zijn verminderd.

A. SANULOGIC, de eerste onderzoeken

Wij beginnen met het in kaart brengen van de ziektegeschiedenis, het verloop van de klachten, leef- en eetgewoontes en vullen dat aan met laboratoriumonderzoek. Vroeger werd door mij veel gebruik gemaakt van energetische onderzoeken waaronder electroacupunctuur en bioresonantie maar die methodes heb ik vervangen door laboratoriumonderzoek.

In het eerste onderzoek worden onder meer de orgaanfuncties, schildklier-, ijzer-, en suikerstofwisseling, tekorten van onder meer Q10 en glutathion, risicofactoren waaronder homocysteine en beschadigingen door vrije radicalen worden gemeten. De uitslagen worden in tabellen duidelijk weergegeven en schriftelijk en mondeling toegelicht. Het is belangrijk om inzicht in je eigen gezondheidstoestand te hebben.

gedeeltelijke laboratorium uitslag

Bij duidelijke darmklachten wordt een uitvoerig ontlastingsonderzoek geadviseerd.

Op basis van het gesprek aan de hand van een vragenlijst en de laboratoriumuitslagen volgt een advies dat voeding, supplementen, ontgifting, leefstijl en behandelingen omvat.

Evaluatie

Na enkele weken wordt het resultaat geëvalueerd en worden eventuele aanpassingen besproken. Na twee tot drie maanden wordt een evaluatie onderzoek gedaan van de waardes die uit balans waren.

B. SANULOGIC Onderzoek naar sabotage van het immuunsysteem

Als er aanleiding toe is worden aanvullende onderzoeken naar allergieënzware metalen belasting en stressregulatie geadviseerd.

C. SANULOGIC onderzoek als herstel van de voorwaarden voor gezondheid onvoldoende is

In eerste instantie wordt gewerkt aan herstel van de voorwaarden voor gezondheidorgaanfuncties,

 • tekorten,
 • ontgifting
 • belastingen.

Vaak herstelt het immuunsysteem zich en verdwijnen de klachten, soms is dat niet het geval.

Vooral bij chronische problemen zoals

is het belangrijk verder te kijken.We kunnen verschillende onderzoeken doen, ik noem er hier drie.

Analyse van de witte bloedcellen

Zoals het leger specialisten heeft voor verschillende taken zo heeft het immuunsysteem verschillende soorten witte bloedcellen. Er zijn onder meer T3 en T4 lymfocyten, verschillende CD8 cellen, B cellen en natural killercellen.

In een gezonde situatie zijn deze cellen in balans, er is dan niet één cel heel erg veel of weinig in aantal, is dat wel het geval dan is er een (over)belasting van het immuunsysteem. Bij de ziekte van Lyme komt bijvoorbeeld een tekort van CD57 cellen vaak voor.

Door het gebruik van supplementen, homeopathie of isopathie kan hier gericht aan worden gewerkt.

Analyse van de boodschapperstoffen, cytokines en interleukines

De witte bloedcellen, de ‘soldaten’, worden aangestuurd door boodschapperstoffen genaamd interleukines en cytokines. We laten een overzicht maken van de belangrijkste boodschapperstoffen om te kijken of de aansturing van de witte bloedcellen past bij de situatie, of worden witte bloedcellen misschien door fakenews misleid.

Bij een disbalans kan op verschillende manieren aan herstel worden gewerkt.

Reactivering van het Pfeiffervirus, EBV

De herpesvirussen waaronder het Pfeiffervirus, ook wel EBV, Epstein-Bar-Virus genoemd, kunnen fakenews verspreiden. Ze kunnen boodschapperstoffen nadoen waardoor het immuunsysteem niet effectief werkt. We analyseren meerdere afweereiwitten van het lichaam tegen het EBV virus en kunnen daarmee de activiteit van het immuunsysteem tegen dit virus meten.

Ook andere virussen, de ziekte van Lyme en haar co-infecties kunnen worden onderzocht.

Bij een positief resultaat kan gericht worden behandeld.

Specifieke onderzoeken bij kanker

Kanker is te zien als een ontsporing van de celstofwisseling die een gevolg is van de ontsporing en/of overbelasting van de regulering van het immuunsysteem. Daarom is er een grote overlap in de behandelaanpak. Specifiek wordt in het onderzoek bij kanker aandacht besteedt aan de cel- en ijzerstofwisseling, virusbelasting, thymusfunctie en programmering van de macrofagen.

Conclusie

De oorzaak van klachten en ziektes is een verstoring van het immuunsysteem door een optelsom van aanleg, omstandigheden, belastingen en levensstijl. Het grondig inventariseren van alle factoren en stapsgewijs werken aan het weer in balans brengen heeft de grootste kans op duurzaam herstel.

Lees meer:

Het Celherstelconcept

Chronische klachten blijven onverklaard door slecht onderzoek

Zware metalen en gezondheidsrisico’s

Chronische klachten blijven onverklaard door onvolledig onderzoek

Contact

Noot: Deze video heb ik nog toegevoegd aan het betoog van Rinno

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk