Het niet helder nadenken syndroom nu wetenschappelijk onderbouwd ?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #128


Al jaren vragen wij ons bij dotcom.radio en gezondheidsradio openlijk af of mensen nog wel het vermogen bezitten om helder te kunnen nadenken. Het antwoord is -NEE- zo blijkt uit deze landmark studie, … en dat komt voor ons niet als een verrassing !


Bron artikel Life Extension Magazine: Is Memory Loss Optional?
Door: William Faloon.

In een landmark onderzoek uit 2019 waren vijf plasmavoedingsstoffen geassocieerd met verbeterde cognitieve prestaties en hersen connectiviteit.

Uit een schat aan gegevens blijkt dat cognitieve achteruitgang geen onvermijdelijk gevolg is van ouder worden

Ouder wordende mensen kunnen een enorme controle uitoefenen over hun mate van hersenveroudering.

Voor mensen met milde cognitieve stoornissen worden effectieve protocollen voor het terugdraaien van hersenbeschadiging gevalideerd in klinische onderzoeken bij mensen.

Als het gaat om het voorkomen of behandelen van dementie, is er geen eenduidige aanpak.

Iedereen moet streven naar bloeddruk in de laagst mogelijke toleranties. Ik houd mijn bloeddruk onder 115/75 mmHg. Anderen hebben een iets hogere bloeddruk nodig om bloed door hun beschadigde bloedsomloop te duwen.

Het verminderen van chronische ontstekingen is essentieel om verouderende hersenen te beschermen. De meesten van jullie bereiken dit via gezonde gedragspraktijken.

In een belangrijke bevinding die in 2019 werd gepubliceerd, onderging een groep oudere Amerikanen cognitieve tests, MRI-scans om de hersenfunctie te beoordelen en bloedtesten om de voedingsstatus te beoordelen.

De resultaten identificeerden vijf categorieën plasmavoedingsstoffen die geassocieerd zijn met verbeterde cognitieve prestaties. De cognitieve tests die in deze studie werden gebruikt, maten algemene intelligentie, uitvoerende functie en geheugen.

De plasmavoedingsstoffen die geassocieerd zijn met verbeterde cognitieve prestaties zijn onder meer carotenoïden (waarschijnlijk koper), homocysteïneverlagende vitamines (foliumzuur en B12), vitamine D en een gezond evenwicht van omega-3 tot omega-6-vetzuren.

MRI-beeldvorming toonde verbeterde connectiviteit van het hersennetwerk bij mensen met een hogere carotenoïde plasmastatus en een gezonde balans van omega-3 en omega-6-vetzuren.

De auteurs van deze studie uit 2019 benadrukken dat ondanks overvloedig bewijs voor een enkele voedingsstof of een paar voedingsstoffen voor cognitieve gezondheid, klinische onderzoeken gericht op het vertragen van hersenveroudering vaak niet succesvol zijn.

Ze stellen dat dit kan worden verklaard door de focus op afzonderlijke nutriënten en het niet overwegen van de interactieve effecten van combinaties van nutriënten.

In hun onderzoek waren hogere niveaus van combinaties van voedingsstoffen in bloedplasma geassocieerd met verbeterde cognitieve prestaties en verbeterde efficiëntie van het hersennetwerk.

De auteurs concludeerden dat deze bevindingen bijdragen tot “de ontwikkeling van nieuwe voedingstherapieën voor de gerichte behandeling en het klinische beheer van cognitieve en neurologische stoornissen in het verouderende brein.”

In een ongekende menselijke studie gebruikten wetenschappers van de Universiteit van Illinois geavanceerde analytische en beeldvormende technieken om de relatie tussen groepen voedingsstoffen en hun effecten op cognitie en geheugen te onderzoeken. De studie omvatte 116 gezonde volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 69,2 jaar

Uit de studie bleek dat combinaties van verwante plasmavoedingsstoffen, de zogenaamde biomarkerpatronen voor nutriënten, sterk geassocieerd waren met de cognitieve functie en de efficiëntie van hersennetwerken.

Dit innovatieve onderzoek integreerde drie verschillende soorten metingen:

1) specifieke biomarkerpatronen van voedingsstoffen in bloed (plasma),

2) cognitieve functie zoals beoordeeld door uitgebreide mentale tests, en

3) Connectiviteit van het hersennetwerk zoals gemeten met gespecialiseerde functionele MRI-beeldvorming.

Hoe de studie werd uitgevoerd

De wetenschappers hebben eerst de niveaus van plasmavoedingsstoffen gemeten en gegroepeerd in biomarkerpatronen voor voedingsstoffen, of klassen van gerelateerde voedingsstoffen.

Door plasmavoedingsstoffen te testen, kunnen de niveaus van geabsorbeerde voedingsstoffen nauwkeurig worden gemeten. Veel voedingsstudies daarentegen zijn gebaseerd op zelfgerapporteerde vragenlijsten, die notoir onbetrouwbaar zijn.

In deze studie analyseerden de auteurs een set van 32 biomarkers voor plasmavoedingsstoffen gerelateerd aan het mediterrane dieet. Hierdoor konden de wetenschappers bepalen welke combinaties van voedingsstoffen correleren met gezonde cognitie en functionele hersennetwerk connectiviteit.

Deze techniek biedt een krachtige methode voor het vastleggen van interactieve effecten van meerdere voedingsstoffen, in tegenstelling tot het afzonderlijk bestuderen van een individuele voedingsstof.

Nadat het bloed was afgenomen om plasmavoedingsstoffen te meten, ondergingen proefpersonen uitgebreide cognitieve tests om de algehele intelligentie, uitvoerende functie en geheugen te meten.

Functionele MRI-beeldvorming werd vervolgens gebruikt om de efficiëntie van hersennetwerkconnectiviteit te beoordelen.

Wat de studie heeft blootgelegd

Specifieke nutriënt biomarker patronen werden als volgt geassocieerd met betere cognitieve prestaties:

  • Een juiste balans van bepaalde omega-3- en omega-6-vetzuren werd geassocieerd met een hogere functie van twee geheugendomeinen;
  • Hogere niveaus van lycopeen waren gecorreleerd met betere scores in drie afzonderlijke geheugendomeinen en met een betere uitvoerende functie;
  • Hogere niveaus van de omega-3-vetzuren EPA, DHA en DPA waren sterk gekoppeld aan een betere uitvoerende functie en een hogere algehele intelligentie;
  • Carotenoïden waaronder trans-luteïne werden positief geassocieerd met twee maten van intelligentie;
  • De groepering van de homocysteïne-verlagende B-vitamines (vitamine B2, foliumzuur, B12) en vitamine D werd geassocieerd met een betere uitvoerende functie.

Bovendien toonde functionele MRI-analyse aan dat drie biomarker patronen voor nutriënten de relatie tussen functionele hersen connectiviteit netwerken en metingen van intelligentie en cognitieve functie significant beïnvloedden.

De bevindingen van de studie over de voordelen van lycopeen op het geheugen en de uitvoerende functie zijn niet onverwacht.

Studies bij mensen en dieren hebben eerder aangetoond dat lycopeen de hersenen kan beschermen tegen veroudering en cognitieve achteruitgang, en dat hogere niveaus worden geassocieerd met een lagere sterfte aan Alzheimer en minder ernstige dementie.4-6

Een hogere omega-3-status was gerelateerd aan de algehele intelligentie, terwijl de omega-6-vetzuurbalans en lycopeen geassocieerd waren met een betere uitvoerende functie.

Impact van overtollige omega-6-vetten op de hersenen

De meeste moderne diëten bevatten overmatige hoeveelheden omega-6-vetzuren en onvoldoende hoeveelheden omega-3-vetzuren

Een ongunstige verhouding tussen omega-6 en omega-3 heeft een negatief effect op de hersenfunctie

Uit de in 2019 gepubliceerde studie bij mensen waarin de plasmaconcentraties van voedingsstoffen werden gemeten, bleek dat een juiste balans van omega-6 tot omega-3-vetzuren wordt geassocieerd met een hogere functie van twee geheugenmetingen.

De optimale verhouding tussen omega-6 en omega-3 benadert 4: 1. Dit betekent dat je ongeveer vier omega-6-vetzuren nodig hebt voor elke omega-3 in je bloedplasma.

Uit deze studie bleek dat hogere plasmaspiegels van omega-3’s sterk verband houden met een betere uitvoerende functie en een hogere algehele intelligentie.

Deze bevindingen bevestigen de resultaten van een eerder gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek waarin werd vastgesteld dat suppletie met omega-3-vetzuren de hersenstructuur, -functie en cognitieve resultaten verbetert. Aanvullende studies koppelen omega-3-vetzuren aan globale cognitie, 9-14 algemene intelligentie, 15 geheugen, 16-18 en uitvoerende functie. 8,19,20

De totaliteit van deze gegevens biedt een krachtige basis voor oudere mensen om hun voedingspatroon te veranderen om neurologische functies te behouden.

Het probleem is dat typische voedingsverhoudingen van omega-6 tot omega-3-vetzuren ver boven de optimale verhoudingen liggen die in deze en andere onderzoeken zijn vastgesteld.

In de Verenigde Staten is de verhouding omega-6 tot omega-3 gemiddeld een rampzalige 16: 1. Dit betekent dat een typische Amerikaan 16 keer meer omega-6-vetten eet dan omega-3 vetzuren.

U kunt de inname van omega-6 verminderen door de consumptie van verwerkt en fastfood, vet vlees, vleeswaren en meervoudig onverzadigde plantaardige oliën (maïs, zonnebloem, saffloerolie, soja- en katoenzaadolie) te verminderen.

Gebruik extra vergine olijfolie om te koken en in saladedressings. Olijfolie is een goede vervanger omdat het nuttige enkelvoudig onverzadigde vetten bevat die de plaats kunnen innemen van omega-6-vetten die zo wijdverbreid zijn in westerse diëten.

Eet meer vette vis en neem een ​​krachtig visoliesupplement om uw omega-3-plasmaspiegels te verhogen.

Het omega-6-dilemma

Onze hersenen en ons lichaam hebben omega-6-vetzuren nodig om in leven te blijven.

Het probleem met moderne diëten is overmatige consumptie van omega-6-vetten en een te lage inname van omega-3 vetzuren.

Onderzoek wijst uit dat te veel omega-6-vetten het risico op hart- en vaatziekten, 21 kanker, 22,23 ontstekingen, 24,25 en neurodegeneratie verhogen.26-29

Voor de meeste mensen moet de hoeveelheid omega-6-vetten in de voeding worden verminderd en moet de consumptie van omega-3 worden verhoogd.

Voedingsmiddelen rijk aan omega-6-vetten zijn onder meer verwerkte snacks en fastfood.

Geraffineerde plantaardige vetten, zoals sojaolie, worden gebruikt in koekjes, crackers, snoep, saladedressings en de meeste gefrituurde voedingsmiddelen. Sojaolie is zo alomtegenwoordig dat naar schatting een verbazingwekkend percentage calorieën in het Amerikaanse dieet afkomstig is van deze enkele omega-6-bron.

Gevogelte (kip, kalkoen, eend), dat veel mensen eten in plaats van rood vlees, is een rijke bron van omega-6-vetten. Een kippenpoot bevat ongeveer 1.800 mg omega-6-vetzuren.30 Kalkoen bevat bijna net zoveel omega-6’s als kip, terwijl eend minder bevat.

Wanneer een kleinere hoeveelheid kip in plantaardige olie wordt gebakken en wordt gegeten als onderdeel van een broodje fastfoodkip, stijgt de hoeveelheid omega-6-vetten tot meer dan 12.000 mg.31

Als je een salade hebt met een dressing van soja- of saffloerolie, zou je ongeveer 7.200 mg extra omega-6-vetten consumeren.32

Dus een maaltijd van een fastfoodrestaurant bestaande uit een sandwich met gebakken kip en salade kan ertoe leiden dat meer dan 17.000 mg omega-6-vetten worden gegeten.

De ideale verhouding tussen het verbruik van omega-6 en omega-3 is ongeveer 4 op 1. Dit betekent dat u voor elke vier omega-6 vetzuren die u eet, moet compenseren met één omega-3. Deze 4-op-1-verhouding is echter voor de meeste mensen moeilijk te bereiken.

Een typische portie wilde zalm kan 2000 mg omega-3 vetzuren opleveren.33 Naarmate de visteelt echter steeds vaker voorkomt, is de hoeveelheid omega-3 vetzuren in vismeel afgenomen.34

Wij bij Life Extension raden aan dat mensen elke dag ongeveer 2.400 mg omega-3’s (EPA / DHA) uit visoliesupplementen nemen.

Dus als u omega-3-voedingsmiddelen in uw dieet opneemt en aanvult met visolie, kunt u uzelf elke dag ongeveer 4.000 mg omega-3 vetzuren toedienen.

Vervolgens kunt u elke dag maar liefst 16.000 mg omega-6-vetzuren binnenkrijgen en mogelijk een gezonde 4: 1-plasmaverhouding van omega-6 tot omega-3-vetzuren bereiken. Dit betekent vier omega-6-vetten voor elke omega-3.

Om ervoor te zorgen dat u dit begrijpt, als u in dit scenario 16.000 mg omega-6’s per dag samen met 4.000 mg omega-3’s consumeert, kunnen uw plasmaspiegels een gezonde 4-op-1-verhouding bereiken.

In een ideale wereld zou je een bijna gelijk aantal omega-6- en omega-3-vetzuren willen binnenkrijgen. Ik streef persoonlijk naar een 1-op-1-verhouding van ingenomen omega-6 tot omega-3-vetten, maar begrijp dat we allemaal verschillende voedingspatronen hebben.

Als je bedenkt dat de gemiddelde Amerikaan 16 keer meer omega-6-vetten eet dan omega-3 vetzuren (16: 1-verhouding), is een 4-op-1-verhouding (4: 1) een enorme verbetering.

De zijbalk op de volgende pagina geeft enkele voorbeelden van voedingsmiddelen met een hoog omega-6-gehalte die u mogelijk wilt verminderen of uit uw dieet wilt verwijderen.

lees verder bij de bron: Is Memory Loss Optional?


Noot: Sinds 2001 laat ik elk jaar een preventief gezondheid onderzoek doen waar juist naar vitamine, mineralen etc gebreken gekeken wordt. De eerste keer was een traditioneel bloedonderzoek, daarna 5 maal een intracellulaire analyse van SpectraCell in de VS en daarna telkens weer bij Rian Bruine met de NES scan. In onze moderne tijd met stress, gifstoffen en supermarkt ‘voedsel’ is als auto rijden zonder brandstofmeter. Allerlei vage klachten worden dan toegeschreven aan de ouderdom terwijl er een ondervoeding aan ten grondslag ligt. In een jaar heb ik zelfs de NES scan 4 maal laten doen. In de winter (vitamine D status) Woensdag na carnaval (!) dat viel geweldig mee, geen gebreken, na een asbest opruim klus bij brand, allerlei ernstig verstoorde velden. Wel prettig om te weten dat je de gezondheid in de beste handen kunt leggen, je eigen handen.

Bij elke website zou je bij het eerste bezoek moeten kijken wie de schrijver is en wat hem motiveert om dit te doen, mag ik je uitnodigen om even te kijken met wie je te maken hebt, of je een klik hebt met mij. Uitzoeken of je dezelfde visie hebt?Over mij: Statement, visie en doelNu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk