Orgaandonatie: Moord op de operatietafel ?


update juli 2020 (video)

hart Moord op de operatietafel, zou de titel kunnen zijn van een spannende thriller, het nieuwste boek van Dan Brown of Karin Slaughter of Esther Verhoef, alle drie fantastische schrijvers in de crime-boekenwereld. Maar dat soort boeken horen toch niet thuis op de zelfhulp website van Succesboeken? Correct, maar Moord op de operatietafel is ook geen spannende thriller, maar wel degelijk een zelfhulp boek en de titel van een e-boek dat we gratis ter beschikking gaan stellen.

Het is een boek vol in­formatie over het beladen onderwerp, dat de afgelopen weken zoveel aandacht heeft gehad: orgaandonatie. We hebben er afgelopen nieuwsbrief al aandacht aan besteed en hebben zeer veel reacties gehad. De meeste waren lovend, maar er waren ook reacties bij van mensen die ons – we citeren ‘asociaal vonden omdat we waarschuwden tegen het beschikbaar stellen van organen voor mensen die ze zo hard nodig hadden’.

orgaan donatie

boek orgaandonatie

Wij zijn geen asociale mensen (anders waren we geen zelfhulpuitgeverij begonnen) en wij zijn zelfs niet tegen orgaandonatie. Iedereen moet het zelf weten of hij/zij anderen wil helpen met een orgaan. Wij nemen onze pet af voor mensen die vrijwillig, met passie en met hun volle bewustzijn een nier doneren of een stuk van hun lever.

Eerlijke informatie

Waar wij grote moeite mee hebben is dat de overheid geen eerlijke informatie geeft en dat mensen voorgelogen worden inzake dit onderwerp. En nu weer liet de overheid (in dit geval 2e kamerleden) zich van haar slechtste kant zien de afgelopen week door de rollen om te draaien en het zelfbeschikkingsrecht van ons af te nemen, tenzij men hier schriftelijk bezwaar op aantekent. Het is de wereld op z’n kop en zelfs tegen de grondwet.

De duizenden ‘ja’-mensen in het donorregister die hun keuze naar ‘nee’ hebben veranderd hadden ook de grootste moeite met het feit dat de overheid beschikt over hun lichaam tenzij men hierop bezwaar maakt. Ook stonden de kranten bol van deze reacties. Maar ook deze mensen gaan voorbij aan het meest belangrijke waarom de manier van orgaandonatie überhaupt niet klopt en zelfs illegaal is.

99% van de mensen weet niet dat iemand die hersendood wordt verklaard slechts juridisch dood is en niet geestelijk en lichamelijk is overleden.

En aangezien voor de wet hersendood ‘dood’ is, worden bij iemand op de operatietafel – die dus nog steeds leeft, alleen geen hersenactiviteit meer heeft – zonder verdoving zijn/haar organen uitgenomen.

Professor Coimbra, neuroloog in Sao Paulo, Brazilie, zegt: “Hersendood is een neurologisch probleem en zelfs met een gerichte behandeling omkeerbaar.” En dat is ook wereldwijd duizenden keren gebeurd.

Een andere arts, dr. Evans, cardioloog, zegt: “Het fundamentele probleem is dat je geen organen kunt transplanteren van een echte dode. Vandaar dat ‘dood’ opnieuw is gedefinieerd met ‘hersendood’ om transplantatie maar mogelijk te maken.” De wet op de orgaandonatie staat vol met tegenstrijdigheden en onwaarheden. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over een beademd stoffelijk overschot. Dit is onmogelijk. Een stoffelijk overschot is een lijk, een dood mens, waarvan de organen ook dood zijn en dus niet meer nuttig en functioneel.

Lees het boek van onze auteur Ger Lodewick “Orgaandonatie” als je je goed wilt laten informeren.
Niemand kan iets hebben tegen het redden van een ander mens, maar niet als een ander daarvoor moet sterven … dan zijn we verkeerd bezig.

Nu de orgaan donorwet in werking is getreden nogmaals een update Juli 2020