Boosdoener Achter de Destructieve COVID-19 Epidemie Onthulling


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #119


De boosdoeners achter de gekunstelde COVID-19-coronavirus pandemie zijn uit hun schuilplaats gekropen. Oh, ze zullen hun kaarten niet blootgeven, maar ze willen zeker niet dat de huidige COVID-19-pandemie verdwijnt. Ze hebben een verborgen agenda die pas in januari 2021 volledig zal worden onthuld. De geplande pandemie van COVID-19 moet doorgaan om hun verdere plannen te ontvouwen. Nee, tegen elk nieuw ontdekt geneesmiddel of preventief middel voor COVID-19. Geen ander idee, of het nu 37 cent per pil is, hydroxychloroquine, zink of vitamine D, die moet worden onderdrukt. Daar zullen de Centers For Disease Control en de wereld nieuwspers voor zorgen.

Door: Bill Sardi: CULPRITS BEHIND COVID-19 CORONAVIRUS EPIDEMIC REVEAL THEIR DESTRUCTIVE AGENDA
Website: Knowledge Of Health

Druk de resetknop

THE GREAT RESET Summit zal wereldwijd worden gehouden in januari 2021 onder auspiciën van het World Economic Forum (WEF) en was zowel persoonlijk als virtueel over de hele wereld aanwezig, met reeds opgeleide groepen jongeren (Global Shapers Community) die gelijktijdig demonstraties leidden ( vreedzaam of gewelddadig?) in 400 steden over de hele wereld.

Hun mondiale agenda: sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, klimaatverandering, koolstofarm maken, antiracisme, inclusiviteit en socialisme. Het is een totaal materieel wereldbeeld.

Het oude moet worden weggegooid, het nieuwe moet worden ingeluid. De massa weet niet wat het beste voor hen is. Begonnen met hun religies, geschiedenis, gebruiken of democratische regeringsvormen. Dit is de nieuwe god van de technocratie, ook bekend als “de vierde industriële revolutie”.

EEN WERELD ZONDER PAPIERGELD

De naïeve mensen die erover lezen, hebben geen idee hoe een wereld eruit zou zien zonder papiergeld. Klinkt goed. Geen munten of coronavirus-beladen papiergeld om mee bezig te zijn. U heeft een MASTERCARD en het geld wordt als gegarandeerd inkomen naar uw kaartrekening gedownload. Dat maakt iedereen gelijk, niet?

Maar als u zich niet onderwerpt aan verplichte vaccinatie, de klimaatverandering ingaat, weigert met benzine te rijden, besluit naar de kerk te gaan en in het koor te zingen, en zo anderen blootstelt aan pathogene ziektekiemen die in uw longen kunnen zitten, uw toegang tot geld kan worden afgesloten met een druk op de knop. Je zou volledig onder controle zijn.

aanmelden via de Telegram app

He who controls the money supply of a nation
controls the nation.  – – James A Garfield

DEZE PANDEMIC WORDT U GEBRACHT DOOR….

Het speerpunt voor deze top is het World Economic Forum (WEF), gevestigd in Genève, Zwitserland, en in 1971 opgericht door de 82-jarige Klaus Schwab, die 345 miljoen Zwitserse frank op zijn bankrekening heeft staan (jaarverslag 2019, p.120) ).

WEF is een totaal goddeloze, modernistische, materialistische organisatie. Het wordt ondersteund door bedrijven zoals Microsoft en Mastercard (sommigen noemen dit fascisme), entiteiten die essentiële elementen zouden bieden voor een nieuwe wereldeconomie die de eerder genoemde ‘vierde industriële revolutie’ inluidt – een technocratie met een nieuwe elektronische wereldvaluta.

WIE IS HET WERELD ECONOMISCHE FORUM?

WEF wordt vertegenwoordigd door Big Industry, Big Finance en Big Fame.

Om namen te noemen, omvatten de leden van de raad van bestuur: Yo-Yo Ma, de bekende cellist; Jack Ma, hoofd van de Alibaba-groep (China); voormalig Amerikaanse vice-president Al Gore; Peter Maurer, hoofd van het Rode Kruis; Christine Lagarde, Internationaal Monetair Fonds; en David Rubenstein van de Carlyle Group. Het is ook in competitie met The Council on Foreign Relations, The Group of 7 (grootste landen) en de Bilderberg Society. De Verenigde Naties doen een bod.

IN HUN EIGEN WOORDEN

“The Great Reset” zal het thema zijn van een unieke tweelingtop die in januari 2021 door het World Economic Forum zal worden bijeengeroepen. Persoonlijke en virtuele dialogen zullen de behoefte aan een eerlijkere, duurzamere en veerkrachtiger toekomst en een nieuwe sociale contract gericht op menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid en waar maatschappelijke vooruitgang niet achterblijft bij economische ontwikkeling. Het World Economic Forum is de internationale organisatie voor publiek-private samenwerking. Het forum betrekt de belangrijkste politieke, zakelijke, culturele en andere leiders van de samenleving bij het vormgeven van mondiale, regionale en industriële agenda’s. Wij geloven dat vooruitgang plaatsvindt door mensen uit alle lagen van de bevolking samen te brengen die de drive en de invloed hebben om positieve veranderingen door te voeren. (lees verder hieronder)

Hoe ga je om met een -Ontspoorde- Overheid [NTP regels]

* geen NAAM geven
* geen Toestemming geven
* geen Papieren geven (ID)

Je ontkend het gezag van de overheid, of dit nu komt van een BOA of een politieagent. Ik erken de internationale grondwet getekend door 162 landen en elke boete zal gerechtelijk worden bestreden door mij als burger. Dus geen ID plicht voor fascistische dictators en hun vertegenwoordigers.

Het World Economic Forum richt zich op racisme, COVID-19-investeringen en vaccins, technocratie, het vermoeden van een wereldwijd probleem (COVID-19) waar globalisten de mensheid van zullen redden. Een vaccin voor COVID-19 dat “de exitstrategie van de wereld” wordt genoemd … De hele economie is uitsluitend gericht op een vaccin. De globalisten geloven eigenlijk in hun eigen verzonnen verhaal. De 4e industriële revolutie … technocratie …


Lees vooral dit document

Een Rockefeller Foundation document, werd in 2010 gepubliceerd waarin dit alles omschreven staat. Zou het je verbazen om te weten, dat het exacte type pandemische scenario voorspeld en gepland was waarin we ons nu bevinden met het COVID-19 Corona virus. In tegenstelling tot het evenement 201 van Bill Gates, dat 2 maanden voor de officiële uitbraak plaatsvond, werd dit artikel van de Rockefeller Foundation 10 jaar geleden in 2010 gepubliceerd. Klik hier voor het document dat ik voor de zekerheid maar heb gedownload, 

NWO, de glazen bol

The Rockefeller Foundation PDF 54 pagina’s lezen, een fractie van de tijd benodigd om na dato je vrijheid weer te heroveren en tegen welke kosten en inspanning ?

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk