Ik ben bewust en wakker: “Maar hoe komen we tot elkaar!”


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #91


de tijd toont alles

We zitten in een ernstig veranderende wereld waarbij IEDEREEN een poging doet zelf overeind te blijven NIEMAND uitgezonderd, ook de mensen die lijnrecht tegenover mij gaan lijken te staan!

En steeds weer bekruipt vele mensen de vraag; “Waarom luistert -verdomme- nou iemand niet naar mijn verhaal want het is zo belangrijk dat je het ook weet”.

Alleen de Tijd zal het leren …

aanmelden via de Telegram app

Deze week kreeg ik een mail van Yvonne; “Hallo Henk, ik wil je even laten weten dat ik met groot genoegen je website volg met je berichten! Wij hebben elkaar in Nederland ontmoet, …. “ Nou heb ik vele mensen ontmoet, dus ik was aan het nadenken en keek ook even op de website die ze had en las daar; Vitaliteitscoach, Counsellor / Transformational Mental Emotional Coach. Na een paar mailberichten heen en weer schreef ik haar, “Ik ga je even bellen”.

Zaterdag morgen even een bakje drinken en tijd voor een telefoontje. Ze was thuis en had even tijd. Ik zei haar dat ik dit gesprek als een interview wilde gebruiken voor mijn website met eigenlijk nog geen vastomlijnd idee en het gesprek kon dus alle kanten ingaan en dat deed het bijna een uur lang. Dat zou een pittig consult zijn geweest maar Yvonne was al met pensioen en als ik er geen einde aan het gesprek had gebreid dan hadden we nu nog zitten praten als het ware.

Het eerste deel van ons gesprek was eigenlijk wat je noemt, rapport opmaken. Waar staat mijn gesprekspartner, welke richting kan ik mijn vragen in gaan stellen? Ik ging als het ware even op de stoel zitten van de coach of een goede journalist die ook in de huid moet kruipen van, om zo de informatie bo(e)ven (FREUDIAANSE verspreking? 😉 ) tafel te krijgen. Tenminste dat was nog bij de oude generatie nieuwsschrijvers het geval, nu zijn journalisten hoofdzakelijk slechts copy – paste ‘journalisten’ die een menselijk gezicht moeten geven aan de computer berichten totdat mensen hieraan gewend zijn en ze een gepasseerd station zijn, overbodig. Zo lang dat niet in de berichten staat hebben ze dit waarschijnlijk zelf niet eens in de gaten.

Het begrip red pillen, iemand bewust maken van de huidige situatie in de wereld, daar had Yvonne wel weet van.

“Ik werk nog steeds ondanks mijn pensioen want dat werk is veel te leuk om te blijven doen, dat doe ik voornamelijk met beelddenkers, hoog gevoelige mensen en mensen met vaak stevige autistische trekken”.

Het bleek dat de zaak Marc Dutroux, en een van zijn slachtoffer Regina Louf, die een boek had geschreven dat later verboden werd oa. de aanleiding geweest te zijn voor het binnentreden van de ‘donkere wereld’. “Toen het boek verboden werd dacht ik, dat moet ik zeker gaan lezen”.

Het boek; “Zwijgen is voor daders” is soms tweedehands even in de handel.

Vanaf september 1996 getuigde Regina Louf (1969), ook bekend als X1, voor de speurders van Neufchâteau over kinderprostitutienetwerken in België. Haar gruwelijke verhalen bleken vele griezelig correcte feiten te bevatten. Nadat in de loop van 1997 het onderzoek werd stilgelegd., publiceerde De Morgen de dossiers en trad Regina Louf uit de anonimiteit in een legendarische Panorama-uitzending. Daarna ontstond een ware mediaoorlog waarin bepaalde journalisten, politici en andere opiniemakers poogden haar zo ongeloofwaardig mogelijk voor te stellen, dikwijls niet gehinderd door enige feitenkennis. Ondertussen zijn belangrijke delen van haar verhaal geverifieerd en bevestigd.

Het gesprek met Yvonne ging alle kanten uit met praktijk verhalen van satanisch misbruikte mensen, de Deep State, het boek dat ze had gelezen over Donald Trump voordat hij in de politiek ging;

“Hij is zeker niet de narcist die de media trachtten te schetsen”.

Heel interessante dialogen, ik had het eigenlijk moeten opnemen. Al gedurende ons gesprek kwam bij mij de vraag bovendrijven die ik juist haar moest stellen.

Hoe vertel je het een ander, het verhaal van je waarheidsvinding, je bewustwording, het verhaal dat je kwijt wil aan ieder ander?

“ZOWEL ik als die ander probeert de ander voor misleiding de behoeden, zoals een “journaal-believer” mij geschrokken mededeelde dat hij me absoluut niet had willen kwetsen, (toen hij wat al te persoonlijk werd en op de persoon ging spelen ipv op de bal!), maar me juist had willen beschermen, “want weet je .. er zijn altijd mensen die anderen willen misleiden, en juist daarvoor wilde ik je behoeden, luister dus naar de mensen die het kunnen weten! (in ZIJN ogen; het journaal en de wetenschap)”

Is het niet een beetje nieuwsgierig maken van die ander?

“Ik, ga op zoek naar “wat iemand eerder voor waar heeft aangenomen, op grond waarvan hij zijn conclusies trok? Veelal komen we dan uit bij het Journaal en de journalist die het grootste breekpunt vormden om hun ‘geloof’ te kunnen doorbreken, ik kwam bij uitspraken als, “onze politiek kan ons toch niet zo bedonderen, dat kan ik niet geloven, of .. dat is niet in het journaal gekomen, DUS zal het niet waar zijn, die site staat op een hoax-lijst en die is DUS onbetrouwbaar. Allemaal heel LOGISCHE uitspraken als je al geloofde dat dat DUS op waarheid moest berusten!

En nu komt de gouden uitspraak die ons beiden aan het denken zetten;

Yvonne: “Bewustwording van de hele maatschappij, ik zie het als een klok, een hele verzameling radartjes waarvan je er geen èèn over kunt slaan wil je verder komen”

Ik zelf zag het altijd als een puzzel, welke stukjes hebben ze al op tafel liggen en zo kun je via een omweg ook naar een goed resultaat komen maar bedacht mij ook gelijk een voorval van de avond te voor dat een ieder zich ook voor de geest kan halen.

Ik zat in een interessant gesprek toen mijn vrouw me vroeg naar de naam van een zanger die me niet gelijk te binnenschoot. Ik merkte dat ik ondanks dat interessante gesprek niet meer bij de les was totdat ik de naam wist van die zanger, mij verontschuldigde voor mijn schijnbare desinteresse en ik weer verder kon met ‘ons’ gesprek.

Dat is het waar Yvonne het over heeft met dat ‘ene radartje’, je moet eerst de vraag beantwoorden die achter dat ene radartjes schuil gaat voor je verder kan.

Hier ga ik even nader toelichten, ik zei: jij bent OOK nog te braaf, er wordt je een vraag gesteld en je wil een antwoord geven, en liefst NU, dat is (nog) onderdanigheid, doen wat je gevraagd (in de huidige tijd bevolen wordt onder het mom van “wij doen dat SAMEN”, dit is manipulatie puur sang!!

Tevens had ik het over hoe wij als maatschappij radertjes als in een klok zijn, om beweging door te geven zullen we IN CONTACT moeten blijven, EN we hebben soms te weinig toegang tot radertjes verderop, dus we hebben ELKAAR nodig!

Ook voor mij een eye opener, rapport maken vragen of de gesprekspartner op de zelfde lijn zit als jij bent op “dat” moment van het gesprek en alle vragen zijn beantwoord voor je verder kan gaan in je verhaal.

“Yvonne, het ene radartje neemt het volgende radertje mee, overslaan kan niet”, TENZIJ je in contact gaat EN blijft!

“Kom met bewijs, is ook iets wat je vaak hoort. Soms kan dat, maar wat voor de een als bewijs geldt is per onmiddellijk voor de ander een fake-site, “staat op de hoax-lijst, wordt dan gezegd, niet beseffend dat het systeem achter het systeem hoax-lijsten maken van alles wat niet gewenst wordt te horen! Als je geleerd hebt volgzaam te zijn (en wie is zo niet opgevoed, dan neem je autoriteit als waarheid aan! Nee dat kan dus niet, soms zijn er zoveel verbanden die je alle moet zien, met elkaar in verbinding brengen, leren de punten te verbinden. Het is een reis die iedereen zelf moet maken, je eigen huiswerk doen. Kom van die bank af, en achter het journaal vandaan, en zet je verstand (weer) aan!

Plaats jij eigenlijk geen beeld, een plaatje in iemand zijn onderbewustzijn?

Ja dat doet iedereen altijd met alles wat gezegd wordt, waren we ons hier maar beter van bewust! Terwijl iedereen eigenlijk alle kennis al in zijn onderbewustzijn heeft, maar de eigengemaakte aannames / overtuigingen / barrières maken dat het niet zichtbaar is, zo’n barrière wordt bijvoorbeeld gevormd door ‘het Journaal’ en/of de mainstream media als enige en eeuwigdurende waarheidsbron te gaan omarmen!

Leuk gesprek met Yvonne waarbij die ene beeldspraak voor mij al goud was.

“Bewustwording van de maatschappij, ik zie het als een klok, een hele verzameling radartjes waarvan je geen èèn laag over kunt slaan wil je verder komen”

Via de mail kreeg ik van Yvonne nog de volgende uiteenzetting/aanvulling:

Mijn visie is dat we elkaar behulpzaam kunnen zijn door in verbinding te blijven met IEDER, zonder verbinding kan de klok niet werken.

Besef dat in een situatie als deze er tweespalt ontstaat, die aangewakkerd wordt door hen die dat nodig hebben, in de hoop NIET boven tafel te krijgen wat toch boven tafel getrokken gaat worden!

Inzicht in DIE technieken is waardevol, zoals het herkennen van wat er gebeurt!

Onze “onzichtbare tegen-speler” is goed op de hoogte van hoe onze mind werkt.

We worden misleid door woorden en termen, daarvoor dien je te weten hoe dat gebeurt!
Wil ik jou misleiden en zou ik willen dat iets gebeurt dat ongewenst is, dan zou ik dat dienen te zeggen in de vorm van vermijden, in de “niet of anti-vorm”!

Heb ik het beste met je voor, dan praat ik in bereiken!

Ons onderbewustzijn heeft een heel eigen vorm van omgaan, en wat we als beeld binnen krijgen, wordt door ons onderbewustzijn als regelrechte opdracht opgepakt.

Wil ik onrust promoten, herrie schoppen, tweespalt creëren, dan zou een ANTI- tweespalt-demonstratie kunnen promoten, een optie zijn ipv een demonstratie VOOR  … Vrede en verbondenheid.

Bovendien leren herkennen waar onze aandacht van AF geleid wordt op “bepaalde momenten” is minstens zo belangrijk!

Kortom, wil je de werkelijk situatie overzien, dan zal je kennis moeten krijgen over hoe onze mind werkt en hoe die vatbaar is voor misleiding, waar in situaties die als kritieke situaties aangemerkt worden zoals een pandemie “gebruik/misbruik” gemaakt van kan worden, want geen mens is VATBAARDER voor beïnvloeding en voor gezag, voor “hulp” van buitenaf dan in tijden van crisis en angst kan en is daar vaak bewust voor ingezet geworden!

Mijn motto: Blijf in verbinding met de mensen om je heen, ieder ander is een andere ik en tegelijkertijd een zelfde IK, met ander input, een andere opvoeding, maar dezelfde behoeften aan veiligheid en VRIJHEID!

Neem NIETS klakkeloos aan, en geef anderen die gerichte vragen stellen ANTWOORD, geef hen info die zij nodig hebben om verder te komen in het proces te kunnen begrijpen wat zich voor doet.

Stel Vragen, “ wat zegt jouw gevoel”, “welke info heb je”, wat zijn je bronnen, heb je de bron gecheckt met name of die ON-afhankelijk zijn.

Als een MARKETEER zich ingekocht heeft in de belangrijkste kanalen, WEET dat dan, ga op ZOEK en vraag vraag en vraag, deel deel en deel!

Belangrijkste van al, hou je energie HOOG, stap uit de angst (angst verlaagt je energie en maakt je vatbaar voor ziekten, maar ook voor beïnvloeding, vandaar doe veel ZELF-onderzoek, neem niets meer klakkeloos aan, want juist DAARDOOR zijn we volgzaam geworden/gemaakt.

Heeft trouwens ooit iemand zich gerealiseerd dat we heel gehoorzaam allemaal verplicht belasting betalen en we hebben aangenomen hebben pas DAN een “brave burger” te zijn?

Ik verwijs gemakshalve even naar de volgende link: Het Meest gevaarlijke Bijgeloof

gedachtenvoer 200

P.S. Vandaag is het precies 3 maanden geleden dat de Lockdown werd ingesteld, (Dag #91) 8 weken streng huisarrest op straffe van hoge boetes en vier weken met beperkte ‘uitloop’. Dat betekent dat we -tijdelijk- weer een beetje (on)vrijheid hebben teruggekregen. Ik ben dan ook twee ritten aan het maken deze week naar Nederland. Wellicht een beetje minder tijd voor schrijfwerk en nieuws verzamelen / lezen / video’s bekijken. …

… Ik kan wel wat rust nemen, het belangrijkste artikel voor dit gehele jaar heb ik vrijdag reeds gepubliceerd alleen zijn er nog een hoop mensen die het nog moeten lezen voordat ze weer door kunnen gaan met hun leven.

Smeren jullie voor mij overal dat ene radartje en, mocht je een radarkast tegenkomen waar ze een bak zand in hebben gestort, laat die dan wachten tot het laatst maar blijf in contact, en zeg dat er hulp onderweg is.


-R-E-A-C-T-I-E-S-

Mike Donkers: Als je het mij vraagt, ik vrees dat ik niet ‘s werelds beste bruggenbouwer ben. Ik heb het afgelopen zondag nog gezegd op Dotcom Radio: ik hoef niet per se iedereen aan boord te houden, desnoods vaar ik alleen tegen de stroom in. Dat zit nu eenmaal in mijn karakter en het heeft geleid tot mijn breuk met de WAPF 4 jaar geleden, waardoor ik op eigen kracht door ben gegaan. Ook ik ben een van die tandwieltjes in die klok. Mijn probleem is dat ik veel sneller wil draaien dan al die andere en aangezien dat niet gaat frustreert mij dit.

Julian’s Rum is iemand op Twitter met wie ik mij identificeer, hij is een jongere versie van mijzelf. Hij tweette gisteren dit:

Deze ene tweet zegt alles wat mij betreft. Ik heb hier geen oplossing voor. Ik voel me al heel lang een roepende in de woestijn. Hoe vaak ik de laatste maanden mezelf al niet heb geciteerd met uitspraken en teksten die soms zelfs helemaal terug gaan naar 2011, het beginjaar van dit forum… Ik zie dingen altijd van mijlenver aan komen, terwijl de rest nog volop slaapt. Enerzijds vind ik het geweldig dat er nu info naar buiten komt die voor mij allang oude koek is, anderzijds kan ik er moedeloos van worden om te zien dat er soms 10 jaar of langer voor nodig is dat mensen eindelijk ook maar een beetje wakker beginnen te worden.

Aangezien ik geen oplossingen heb, anders dan gewoon volhouden en hopen dat het goed gaat komen, houd ik me vast aan de volgende twee uitspraken van Q:

Soms moet je het de mensen niet vertellen, soms moet je het ze laten zien.

Alleen op de rand van de afgrond zijn mensen bereid werkelijk te veranderen.

Tegelijkertijd vind ik dit weinig bemoedigend. Ik ben altijd een waarschuwer geweest, ik ben diegene die je het vertelt. Een van mijn grootste frustraties is dat zoveel mensen van 12 ambachten, 13 ongelukken zijn. De boel moet eerst in de soep lopen en uit de hand lopen voordat ze hun ogen openen. Mensen komen niet in actie omdat ze bang zijn iets te verliezen – totdat ze zelf niets meer te verliezen hebben. Misschien draag ik deze frustratie mee tot in mijn graf, het zit te diepgeworteld in mijn karakter om een haas te zijn omringd door schildpadden. Geen concrete oplossingen dus van mijn kant, ik ga gewoon stug door op de ingeslagen weg!dotcom.radio
Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk