Gezondheid, je lichaam resetten, net als de computer, dat wordt hoog tijd !!


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #83


Enzym substraten zijn essentieel voor onze gezondheid

Enzymen zijn eiwitten die in alle plantaardige en dierlijke organismen voorkomen. Ze worden ook biokatalysatoren genoemd. Zonder enzymen is leven niet mogelijk. Ze spelen een belangrijke rol in elk stofwisselingsproces, in de ademhaling, de spijsvertering, bij genezingsprocessen en de immuunafweer tegen ziekteverwekkers.

aanmelden via de Telegram app

Oorspronkelijke titel / bron: Enzym substraten zijn essentieel voor onze gezondheid
Door Rinno Heidstra

Biochemische reacties, waarbij enzymen een doorslaggevende rol spelen, zijn verantwoordelijk voor tal van functies van het menselijk lichaam. Zo breken zij bijvoorbeeld suiker af door middel van verschillende biochemische reacties, anders zou de energie die het voedsel ons lichaam levert niet beschikbaar worden. Alleen met enzymen is dit mogelijk. Ze versnellen of remmen biochemische reacties in het organisme, afhankelijk van wat nodig is. Als enzymen ontbreken, heeft dit gevolgen voor de gezondheid. Aanvulling van enzymen of enzympreparaten heeft dan een positief effect.

Oude kennis als basis van enzymen therapie

De oorsprong van enzymentherapie gaat eeuwen terug. In Zuid-Amerika worden bijvoorbeeld ananas (enzym bromelaïne) en papaja (enzym papaïne) sinds mensenheugenis succesvol gebruikt in de natuurgeneeskunde. Maar ook in Europa werken onderzoekers al meer dan 200 jaar met deze enzymen. In de 19e eeuw ontdekten ze dat enzymen chemische reacties kunnen versnellen zonder zelf bij de reactie betrokken te zijn.

Enzymtherapie bij kanker

De moderne geschiedenis van de enzymbehandeling begon in 1939 met het gebruik van enzymtherapie bij kanker als systemische behandeling. In die tijd ontwikkelde Prof. Dr. Max Wolf een enzymenmengsel dat nog steeds in vrijwel ongewijzigde samenstelling succesvol in de geneeskunde wordt gebruikt. Steeds meer worden geïsoleerde enzymen uit planten en vruchten in combinatie met andere enzymen toegepast bij vele ziekten. De effectiviteit van enzymtherapie wordt door een groot aantal wetenschappelijke studies aangetoond.

Enzym substraat therapie, een wereld van verschil!

Dr. Riccardo Spataro is biomedisch onderzoeker bij het innovatieve Italiaanse biotech bedrijf CitoZeatec en houdt zich al jaren bezig met een bijzondere vorm van enzymentherapie, hij werkt aan de ontwikkeling van stoffen die de enzymen binnen in de cellen, de intracellulaire enzymen, reactiveren. Deze stoffen worden enzymsubstraten genoemd. Hij legt uit: “Wanneer het lichaam niet meer in balans is of bij ziekte is de enzymwerking binnen in de cellen verstoord. Enzymen zoals papaine uit papaya ondersteunen de voedselvertering, dit is belangrijk, maar er is meer.

De stoffen waar dr. Spataro aan werkt gaan verder, ze reactiveren de enzymen binnen in de cel, de intracellulaire enzymen. Deze enzymen zijn betrokken bij alle biochemische reacties in de cel zoals de citroenzuurcyclus waarbij de celenergie, het ATP wordt gemaakt. Het reactiveren van deze enzymen heeft een vergelijkbaar effect als het resetten van een gecrashte computer. De enzymactiviteit wordt gestimuleerd en het systeem wordt weer in werking gesteld. Verstoorde biochemische reacties van het immuunsysteem worden als het ware ‘gereset’, opnieuw ingesteld. Als aanvulling bij bijvoorbeeld kanker worden enzymsubstraten gebruikt die de activiteit van de witte bloedcellen verhogen, deze cellen hebben onder meer als taak tumorcellen te elimineren, zo wordt tevens de uitzaaiing van tumorcellen geremd.

Recent onderzoek laat zien dat bij gebruik van de enzymsubstraten een vermindering van ATP productie van kankercellen optreedt terwijl de celenergieproductie bij gezonde cellen stijgt!

Enzymsubstraattherapie als ondersteuning bij natuurgeneeskundige en reguliere behandelingen

In de reguliere geneeskunde worden medicijnen gebruikt die ziektesymptomen onderdrukken of de gevolgen ervan blokkeren. Dit herstelt de verstoorde celfuncties en de gezondheid niet, celenzymreactiverende enzymsubstraten werken anders. Dr. Riccardo Spataro: “Als het hele proces wordt aangepast, als de biochemische celprocessen opnieuw zijn ingesteld dankzij de opnieuw ingeregelde celenzymen, kan de cel werken aan werkelijk herstel.”

De wetenschapper ziet enzymsubstraattherapie als een belangrijke aanvulling. Naar zijn mening is de combinatie van enzymsubstraat suppletie ondersteunend bij zowel natuurgeneeskundige behandelingen als reguliere behandelingen. Enzymsubstraat preparaten zijn beschikbaar als voedingssupplementen, maar overleg met een arts of behandelaar die bekend is met deze krachtige natuurproducten is zinvol.

Systemische enzymsubstraattherapie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt: om het zelfgenezend vermogen te versterken, pijn te verlichten, wonden, blessures en ontstekingen te behandelen of aanvullend bij bestraling of chemotherapie.

De meeste onderzoeksgegevens met enzymsubstraten zijn momenteel beschikbaar in de behandeling van aderverkalking, multiple sclerose, leverkanker, hepatitis C-infecties en borst– en prostaatkanker. Riccardo Spataro: “Uit gedocumenteerde ervaringsberichten blijkt dat het gebruik van intracellulaire enzymmodulatie voor veel andere ziekten waarschijnlijk net zo effectief is, hiervan zijn nog geen onderzoeksgegevens beschikbaar.”

Enzymsubstraten zijn ook preventief zinvol

Enzymsubstraat aanvulling werkt ook preventief. “In de wereld van vandaag worden wij voortdurend blootgesteld aan stress door werk, relatieproblemen, milieuvervuiling, de natuurlijke wisseling van de seizoenen, bacteriën en virussen,” legt dr. Riccardo Spataro uit. ” Enzymsubstraten ondersteunen de belastbaarheid van het immuunsysteem waardoor klachten door stressgerelateerde belastingen worden verminderd of voorkomen. Geschikte tijden voor deze twee weken durende enzymsubstraat kuren zijn het vroege voorjaar en het begin van de winter.

Mensen, dieren & planten hebben baat bij enzymsubstraat therapie

Enzymen zijn een essentieel onderdeel van een gezonde stofwisseling van alle levende wezens. Intussen zijn successen van de toepassing van enzymsubstraten aangetoond bij dieren en planten. Zo zouden zelfs palmen en olijfbomen door een “enzymsubstraatinfuus” van ongedierte kunnen worden bevrijd.

Enzymen voor voedselvertering

In principe voorziet biologisch vers voedsel het lichaam van alle noodzakelijke enzymen en is het lichaam zelf in staat de enzymsubstraten die noodzakelijk zijn voor een goede intracellulaire enzymwerking te maken. Biologische ananas, papaya, spruiten, seizoensgroenten en fruit behoren tot de voedingsmiddelen die bijzonder rijk zijn aan enzymen en grondstoffen voor enzymsubstraten. In het algemeen is rauw voedsel rijk aan enzymen ter ondersteuning van de voedselvertering. De inname van dit soort enzymen via enzymatisch actieve voedingsmiddelen is een uitstekende manier voor gezonde mensen om hun gezondheid te ondersteunen en te behouden.

Enzymsubstraten voor enzymwerking in de cel

Voor een optimale enzymatische functonaliteit binnen in de cel zijn voldoende biologische grondstoffen nodig plus een goede celstofwisseling. Stress, toxines, zware metalen, elektromagnetische straling, onvoldoende gezonde voedingsbouwstenen leiden tot een tekort aan intracellulaire enzymsubstraten  en vervuilde en beschadigde enzymen met als gevolg een verminderde enzymatische activiteit. Het gebruiken van enzymsubstraten is dan een zinvolle ondersteuning.


dotcom.radio
Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk