Wat heb -JIJ- gedaan waardoor je ziek werd ?


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #79


Laten we de verantwoording neerleggen waar hij thuis hoort. -JIJ- en alleen -JIJ- bent de oorzaak van een ziekte.

(Behalve bij aangeboren gebreken, dan ben je nog te jong om zelf fouten te maken)

pagina 1 van 3

aanmelden via de Telegram app

De moraal van dit verhaal, waarom ik je zeker kan aanraden dit artikel te verslinden, de moraal is dat -JIJ- een giga invloed hebt op je gezondheid. Met kennis van zaken ben -JIJ- de kapitein van het schip. je kunt herleiden waar iets fout is gegaan en dat corrigeren, eventueel met de hulp van een zorgvuldig gekozen ‘geneeskundige’, ik omzeil bewust het woord dokter of arts omdat dit een zwaar beladen woord is. Het overgrootste deel van alle dokters / artsen heeft namelijk ‘medicijnen’ gestudeerd. Medicijnen hebben alles te maken met ziek zijn en totaal niets met gezondheid.

Nogmaals: Wat heb -JIJ- gedaan waardoor je ziek werd ?

Daar moeten we gelijk een verzachtende omstandigheid bij leggen. Ziek worden is voor honderd procent een kennisgebrek. De overheid neemt zijn verantwoordelijkheid niet, de media geven geen oprechte voorlichting, de echte wetenschappers worden niet gehoord en de gekochte wetenschap mag de dienst uit maken, de dokter is onderdeel van het systeem, hij of zij hebben daar echter wel bewust voor gekozen en kunnen elk moment overstappen. En dan hebben we het nog niet gehad over de farmaceutische industrie, zij zijn met hun giga winstmachine de bron van het kwaad en zetten het gehele hierboven genoemde systeem naar hun hand. Je krijgt een dikke beloning of je wordt gekocht, tegenstanders worden in een kwaad daglicht gesteld of indien het niet anders mogelijk is “gezelfmoord”.

De titel van dit document dat ik kreeg opgestuurd was voorzien van de titel; “De Historie van het Westerse Medicijn Model in een notendop”. En wat ik denk is, dat gaat niemand lezen die medische droge kost. Precies, na 20 jaar weet ik wel wat er wel en niet gelezen wordt.

Daarom heb ik zorgvuldig nagedacht over de titel van dit artikel voordat ik het ging vertalen. Dat -JIJ- verantwoordelijk bent betekent niet alleen totale verantwoordelijkheid, maar als je wat beter gaat nadenken dan betekent dat eveneens dat er ongekende mogelijkheden zijn. Dat je niet meer in -ANGST- heeft te verkeren zoals bij Corona / COVID 19 maar net als ik kan lachen om de angstpreken van de politiek en de media. Ongekende mogelijkheden betekent letterlijk dat -JIJ- je kennis dient bij te spijkeren om niet je -LOT- in de handen van anderen te leggen. Een treffende benaming kreeg ik opgestuurd: “Mainstream medicine” of ‘corporate medicine’ is geen wetenschap en is geen geneeswijze, maar Desiree Rover zei vaak: kapot-maak-kunde. 


dotcom.radio
Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Artikel samenstelling: Beatrijs. M.C.H Penn, MA, CCC
Noot, vanuit deze kennis gaat zij aan de slag met haar patiënten

Korte geschiedenis van westerse geneeskunde en medicijnen, zoals antibiotica.

Het is mijn persoonlijke en professionele mening als raadgever van holistische kanker en mijn persoonlijke ervaring dat ik op volledig natuurlijke wijze (2002-2004 met de hulp van Ayurveda en traditionele Shidda-geneeskunde) genezen ben van metastase kanker, gebaseerd op veel wetenschappelijk bewijs dat de westerse geneeskunde niet helemaal genezen maar de toestand van een persoon erger maakt, omdat de westerse geneeskunde chemische (= niet-natuurlijke) medicijnen gebruikt. Als het lijkt te werken, kan er een enorm placebo-effect aan de gang zijn, patiënten die geloven dat de reguliere geneeskunde-arts echt hoog opgeleid is en weet wat hij moet voorschrijven. Maar de biologische chemie is in de westerse geneeskunde niet van genezende kwaliteit, maar van schadelijke kwaliteit.

ECHT GENEZEN is het omkeren van een ziekte door de oorzaken weg te nemen.

Westerse geneeskunde is erg jong, misschien hooguit 200 jaar oud. Ayurveda, moeder van alle medicijnen, is meer dan 5000 jaar oud en begon met de wijsheid van de rishi’s, die van Atlantis naar India verhuisden. Het is een historisch feit dat een Japanse monnik (wiens naam bekend is) door India reisde. Hij ontdekte en leerde Ayurveda. Hij nam het mee naar China en Japan en verspreidde het daar. Ze maakten hun eigen Traditionele Chinese Geneeskunde-systeem, dat ook duizenden jaren oud is. Evenals de Healing-methoden van de Natives of North America (kruiden en spirituele ceremonies), ook; Ik geloof dat de inheemse indianen van Zuid- en Noord-Amerika ook uit Atlantis kwamen. Daarom zijn het sjamanisme van Peru, Amazon en andere regio’s zoals Siberië waardevolle bronnen voor natuurlijke genezing.

In de westerse geneeskunde wordt algemeen aangenomen dat ziektekiemen en virussen de oorzaak zijn van ziekten, maar dit is niet waar.

In Frankrijk waren er vóór 1900 veel controversiële debatten tussen Louis Pasteur en Antoine Béchamp

Pasteur en Béchamp waren wetenschappers in Frankrijk. Louis Pasteur, naar wie het pasteurisatie proces is vernoemd, bracht het idee naar voren dat ziektekiemen van buitenaf het lichaam ziekten veroorzaken. Tegelijkertijd ontdekte Antoine Béchamp onder een zeer eenvoudige microscoop dat levende gezonde cellen kunnen veranderen in ongezonde cellen, bacteriën, virussen, zelfs in kankercellen wanneer een lichaam bijvoorbeeld ondervoed is, lijdt aan tekorten, zuur is en anaëroob. Toen hij zorgde voor gezonde voeding (het milieu van het lichaam) en voor een betere levensstijl, zag hij dat de cellen terug veranderden = omgekeerd in gezonde cellen of (zelf beslist) om te sterven (apoptose = natuurlijke geprogrammeerde dood) en werden vervangen door nieuw geproduceerde gezonde cellen.

Merk op dat de reguliere geneeskunde geen onderzoek heeft gedaan naar levende cellen en natuurlijke cycli van het lichaam en zijn organen, maar wel naar dode lijken.

In haar boek getiteld The Medical Mafia Dr. Guylaine Lanctôt (1995) legt het als volgt uit: “Pasteur die ambitieus en opportunist was, hij was ook een genie in de kunst om zichzelf te promoten en hij plagieerde en vulgariseerde het werk van Béchamp. Hij stal het idee dat kleine organismen verantwoordelijk zijn, maar hij onthulde slechts een klein deel van de Béchamp ontdekkingen. Hij vergat te vermelden dat eenmaal blootgesteld aan lucht, ziektekiemen en andere ziekelijke (abnormale) microzymen hun virulentie zeer snel verliezen. En sindsdien is dit bedrog bestendigd. ‘

Vóór deze ‘wedstrijd’ in de Franse medische gemeenschap waren alle artsen natuurgeneeskundige artsen die kruiden en voedsel gebruikten, zoals overal in Europa en overal ter wereld. Nadat Louis Pasteur deze ‘wedstrijd’ had gewonnen, werden er allerlei ‘medicijnen’ gemaakt om de ‘ziektekiemen’ aan te vallen, zoals vaccins, penicilline, antibiotica enz. Dit was het begin van de farmaceutische industrie in Europa. (Pharmakon is Grieks voor gif)

Is de ‘Griep’ een sprookje?

Niet helemaal omdat influenza als zodanig echt bestaat en de virussen die in deze context soms worden genoemd, een rol spelen bij ‘griep’.

Het sprookje schuilt in het feit dat ons wordt verteld dat de virussen de oorzaak zijn van de griep en dat we, zonder farmaceutische geneeskunde, er volledig machteloos tegenover zouden staan.

Dat is het sprookje!

Dat iets algemeen wordt aangenomen, is geen bewijs dat het waar is.

Kijk maar eens in de geschiedenisboeken en kijk hoe lang er over de hele wereld werd aangenomen dat de aarde plat is. Hermann Göring (Adolf Hitler’s plaatsvervanger) was zich hiervan terdege bewust en zei vaak: “Als je iets luid genoeg en vaak genoeg zegt, hoe belachelijk het ook is, zullen mensen het geloven.”

Het sprookje over influenza en andere zogenaamde “infectieziekten” vindt zijn oorsprong in de 19e eeuw. In die tijd was de weg naar internationale roem, fortuin en macht het ontdekken van de oorzaak van de vele ziekten die de mensheid in die tijd teisterde.

Pierre Jacques Antoine Béchamp (1816 – 1908) had deze ontdekking waarschijnlijk gedaan, maar het zou meer dan een eeuw duren voordat zijn proefschrift zou worden bewezen.

Ondertussen hebben de twee charlatans, Robert Koch en Louis Pasteur met hun leugens, bedrog en politieke contacten de roem en rijkdom van Béchamp voor zich op zak gekregen. Hoewel prof. Béchamp het Pasteur volkomen duidelijk maakte dat zijn postulaat van infectieziekte nooit water zou kunnen bevatten (Engelse uitdrukking, kan niet waar zijn) en collega’s van Robert Koch voor hem op hun eigen lichaam aantoonden dat het postulaat belachelijk is, hadden deze twee resoluut gekozen voor roem en fortuin in plaats van integriteit, waardigheid en eerlijkheid.

Het is op hun machinaties (intrige / plot) dat het ‘griepsprookje is gebouwd! Ontvangen uit de nieuwsbrief van Karma Singh, 19 maart 2020.

Dr. Joel Robbins leert dat er twee voorwaarden aanwezig moeten zijn om ziektes, ziektekiemen in levend weefsel te krijgen of te ontwikkelen: ten eerste moet iets anders dan de kiem het weefsel eerder hebben verzwakt; en ten tweede moet er zure resten in het weefsel aanwezig zijn om ziektekiemen te laten leven.

Ze kunnen niet bestaan ​​in een uitgebalanceerde zure alkalische omgeving, evenmin als parasieten.

Ik raad aan om te lezen: David Jubb’s Cell Rejuvenation, Colloidal Biology: A Symbiosis, het boek dat dit vitale proces op cellulair niveau uitlegt en laat zien dat het leven zichzelf organiseert, dat in het lichaam optreedt als het gif wordt opgeruimd. Hij legt duidelijk uit hoe hij onder de microscoop ontdekte dat elk virus, bacteriën, schimmels of misvormde organellen, zelfs kankercellen, afvalproducten van ons lichaam zijn en door het immuunsysteem moeten worden verwijderd. Als het immuunsysteem wordt aangetast, zoals Dr. Robbins beschrijft, kan het zijn werk niet doen, zoals het hoort, en dan creëren we ziekte.

In Ayurveda en Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) laten een symptoom en een ziekte zien dat de patiënt uit balans is. Voor Ayurveda en TCG is kanker geen dodelijke ziekte, maar een ziekte zoals elke andere. De Ayurvedische arts (Vidya) en de TCM-arts helpen de patiënt om hun lichaam (fysiek en energetisch lichaam) weer in balans te brengen; ze werken holistisch.

Hippocrates (460-377 v.Chr.) Zei: “Het is belangrijker om te weten wat voor soort persoon een ziekte heeft, dan om te weten wat voor soort ziekte een persoon heeft.”

We krijgen geen ziekten. Wij veroorzaken ze!

We creëren ziekten door onze manier van leven. We krijgen geen verkoudheid of griep. Zelfs eczeem komt niet van buitenaf. Het is een toxiciteitscrisis en de huid (ons grootste eliminerende orgaan) probeert de gifstoffen te verwijderen, omdat de rest van de eliminerende systemen, darmen, lever, nieren, longen, lymfe en bloed allemaal zijn gevuld met gifstoffen en niet meer kunnen elimineren. We ‘verdienen’ eigenlijk een ziekte door giftige afvalomstandigheden in ons lichaam te bevorderen, als gevolg van onze levensstijl.

Ik begrijp meer in detail dat ons immuunsysteem bestaat uit verschillende cellen in het bloed (in feite een leger van ‘soldaat’-cellen!) Zoals T-killer-cellen, macrofagen, leukocyten en vele andere, die allemaal hun specifieke functies hebben om te detecteren en gevaarlijke verkeerd gevormde cellen en indringers van ons systeem te vernietigen.

Ze zien slecht gevormde cellen, dode cellen, bacteriën, virussen, gifstoffen enz. En vernietigen ze, meestal door ze op te eten (autofagie) en het afval van de dode cellen uit het lichaam te verwijderen.

Het bloed wordt in de milt gereinigd en de lever moet de opgegeten materie ontgiften en in de darmen dumpen.

Sommige cellen eten de agressieve ‘indringers’ op en maken in hun eigen cel een ‘marker’ die aangeeft dat de T-killer-cellen ze moeten vernietigen, omdat ze een bacterie in zich hebben, en waarschuwen de T-killer-cellen dat er een oorlog is gaande tussen ‘soldaat’-cellen (het immuunsysteem) en ongezonde cellen.

Maar er is ook een vermomming aan de gang, sommige virussen zijn zo slim dat ze zich in een ‘soldatencel’ of in een leukocyt kunnen verstoppen en kunnen doen alsof ze een ‘soldaatcel’ of een leukocyt zijn.

Deze veranderen het DNA en RNA van de oorspronkelijke cel en zijn niet detecteerbaar voor de andere soldatencellen in het immuunsysteem.
De meest bekende indringers die deze onderduikprocedure uitvoeren, zijn mononucleosis, Bar-Epstein, HIV, LYME en waterpokken. … lees verder klik op de button onderaan