Weerstand tegen verandering, stel vragen, veel vragen, …


Wereldwijde ‘Staatsgreep’ Coup Du Monde dag #76


aanmelden via de Telegram app

Weerstand tegen verandering, dit zijn de mechanismen die een rol spelen:

  • Rationalisatie
  • Verdringing
  • Ontkenning
  • Agressie
  • Verschuiving
  • Vermijding
  • Overdekking door het tegendeel
  • Projectie
  • Regressie
  • Diskwalificatie

Bij een ieder kan een ander probleem een rol spelen. Vragen stellen is de enige mogelijkheid om dit te achterhalen. Lees hier meer over dit onderwerp.

Waarom weigeren mensen iets te onderzoeken en willen wel graag op hun wenken bedient worden met bewijzen? Wanneer je ze echter bewijzen geeft lezen ze de berichten niet. Of ze zeggen dat het geen betrouwbare bron is. Ze hebben altijd een excuus om hun inzicht ongewijzigd te laten.

Conclusie, allemaal uitvluchten om van jou af te komen, jou te weren uit hun wereldje.

Tot het moment dat er voldoende draagvlak is onder de bevolking heeft de Deep State vrij spel hun aanslagen en verderfelijke zaken voort te zetten. Dat werd maar al te duidelijk met de Corona -NEP- crisis. 17 Maart de dag dat de lockdown werd afgekondigd zag ik een enorme piek in de bezoekersaantallen op de site. De daarop volgende dagen zakte dit al snel in tot iets boven normaal. -Het nieuwe normaal- was al weer ingedaald bij de onnadenkenden, een deel was wakker geworden. Gaat er nu actie komen van “Q” of moeten we wachten op weer zo’n mega event voor de coma patiënten gaan inzien -dat er een probleem is- ?

bezoekers 17 maart ingang lockdown

1 t/m 14 Maart, de dagelijkse bezoekers
15 en 16 Maart, de eerste berichten van een naderend onheil
17 Maart, de lockdown gaat in 61.008
18 Maart, het aantal verontruste mensen daalt al meer als eenderde 36.418
19 Maart, bij 80% is het nieuwe normaal al geaccepteerd 12.090
20 Maart, grofweg 10 % van de mensen (extra) zijn wakker geworden
… op naar het volgende event.
… werk aan de winkel voor de anons, …. next

Al tientallen jaren zijn er duidelijke aanwijzingen dat er giga misdaden tegen de mensheid gepleegd worden, de zwijgende massa is de hoofd verantwoordelijke dat dit zo lang door heeft kunnen woekeren. Het is deze groep die waarschijnlijk ook het meest -geschokt- zal zijn. Het is waarschijnlijk ook deze groep die in -gewetensnood- zullen komen te verkeren. Opgeven om mensen te informeren is dan ook geen optie, maar ook hier ligt de keuze bij de andere partij om te willen weten.

Dit zijn de stukjes toekomst, …

Nederlands ondertiteld

dotcom.radio
Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk