Als het nu oorlog was zat ik in het verzet, … oh shit het is oorlog !!


Ik –HAAT– het wereldbeeld dat mij nu geschetst word door verdorven politici die mij niet alleen van mijn volledige vrijheid hebben beroofd, al 10 weken, maar ook nog willen dat ik aan alle regels ga voldoen om deel te –mogen uitmaken– van ‘hun’ wereld.

aanmelden via de Telegram app

Update 26-05-2020 Twitter video

Ik krijg al een onbestendig onderbuik gevoel als ik iemand in politie uniform zie en kijk al gelijk naar zijn of haar gezichtsuitdrukking en houding om een eerste indruk te krijgen over de persoonlijkheid en levenshouding van de agent.

De agent die al op min 5 punten staat omdat die -nog steeds- het uniform draagt waarmee een duidelijke keuze is gemaakt om de wet te -blijven- vertegenwoordigen. Een wet die ik aan mijn laars lap, -HET IS DE GEWIJZIGDE WET VAN DE DICTATUUR-

DE NIEUWE WERELD ORDE,
… is niet uit de lucht gevallen.

Geen enkele regel in geen enkele –GRONDWET– heeft onder geen enkel beding het recht mij van mijn -vrijheid- te beroven en mij bloot te stellen aan gevaarlijke verplichte medische handelingen of sociale afstand.

Elke agent die meent zich op de grondwet te kunnen beroepen is dus -MIJN- directe eerstelijns vijand, daar waar mogelijk zal ik pogen de confrontatie te vermijden, garanties kan ik echter niet geven want het is oorlog, ik wordt namelijk beroofd van -mijn- vrijheid !!

Het respect voor de man en vrouw in politie uniform is min vijf en een verkeerde toon, houding of verplicht bevel kan dat waarde oordeel in een split seconde doen omslaan naar de bodem -een min tien- waardering. Lager ga ik niet met mijn puntentelling.

Kom niet met het -kut smoesje- dat het nodig is voor de -pandemie-. De veiligheid van anderen. Leven is risico nemen en 99,9 procent van de doden heeft het risico verkeerd ingeschat. Keihard vertaald: EIGEN SCHULD DIKKE BULT. – BOONTJE KOMT OM ZIJN LOONTJE !!

Nu, 20 jaar vertellen we iedereen die het horen wil hoe je gezonder kan leven, en nemen vooral de eigen adviezen ter harte.

Daar heb ik veel van mijn vrije tijd in gestoken omdat ik het ook voor mijzelf wilde weten, …

Ik wens niet van mijn vrijheid beroofd te worden omdat anderen te veel risico hebben genomen, in de blauwe zones is de gemiddelde leeftijd 100 jaar. Dus 80 jaar risico nemen moet een makkie zijn. En laat dit nu net richting gemiddelde leeftijd gaan, leven is gecalculeerd risico nemen en niet iedereen is een gezondheid boekhouder !!

Daarbij is de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers best hoog te noemen, al wordt dit graag zo min mogelijk gedeeld in de politieke kringen.

De pandemie is echter speciaal uitgeroepen om de Nieuwe Wereld Orde uit te rollen.

En wie vormen deze Nieuwe Wereld Orde, dat zijn de grootste criminelen in deze wereld, nee, het grootste uitschot waar ik nog niet eens mee gezien wil worden.

Denk dan vooral aan deze drie woorden

 • Pedofilie
 • Satanisme
 • Adrenochrome

DIT IS DE LAATSTE MOGELIJKHEID van de criminele bende om hun verdorven criminele leefstijl aan te houden, ten kost, … ten kost van jouw en mijn levensgeluk.

Politie agenten die menen de wetten van dit uitschot te moeten handhaven daar zou je eigenlijk diep medelijden mee moeten hebben, een gebrekkig benutten van hun hersencapaciteit, maar het is hun bewuste keuze om het uniform te blijven dragen en als stootkussen de klappen op te vangen voor de criminele overheid. Dus niet zeuren beste agent als iemand hardhandig wordt en een klap geeft tegen de plaats die normaal gereserveerd is voor de hersenen, omdat jij iemand meent te kunnen beroven van de vrijheid. Mijn consent hebben ze, het is immers oorlog en wie niet horen wil moet maar voelen, en beste agent, jullie meppen er ook aardig op los met de knuppels. Het is oorlog !!

-EN IK WIL GEEN OORLOG-

Maar net als al die andere keren worden we gedwongen de kant van het verzet te kiezen.

Sommige mensen voelen zich gedwongen om Gele Hesjes te dragen om vrijwillig in elkaar geslagen te worden door agenten omdat ze ergens lopen waar en wanneer dit niet mag van de dictators en hun moraal ridders.

Miljoenen mensen zijn al in opstand gekomen, … omdat, …

OMDAT DIE ANDERE MILJARDEN
TE BANG ZIJN VOOR HUN RECHT OP TE KOMEN

OP TE KOMEN VOOR HUN -onvoorwaardelijke- VRIJHEID

Hoe is het mogelijk dat er opnieuw een situatie is ontstaan van vrijheidsberoving?
Hoe is het mogelijk in een tijd waar iedereen toegang heeft tot ongekende informatie?

Dat roept vragen op bij de complot onderzoekers die al jaren bezig zijn met voorlichting omdat de pers aan de verkeerde kant van de lijn staat, aan de kant van de vijand.

Die vragen zijn:

 • Jullie kunnen toch niet met zijn allen laf genoemd worden?
 • Jullie kunnen toch niet met zijn allen dom genoemd worden?
 • Waarom komen jullie dan niet in actie als je persoonlijke vrijheid beroofd wordt?

Maar als er niet op kort termijn een antwoord komt op deze vragen van jullie zijde -gevolgd door actie ondernemen- dan vrees ik dat -wij- gedwongen worden in actie te komen omdat -wij- vinden dat –ongelimiteerde vrijheid– als de basis zien van ons grondrecht.

En tussen een –GRONDWET– en het –GRONDRECHT– zit een ongeschreven wet beste agent.

Nogmaals wil ik expliciet benadrukken dat meer als 80 politie agenten -alleen al in Frankrijk- zich dit te laat gerealiseerd hebben en in mentale problemen kwamen bij de geweldsuitoefening tegen de eigen burgers. Beelden van activisten op YouTube die de gehele wereld over gingen en ongetwijfeld door vrienden kennissen en de eigen familie beoordeeld en veroordeeld werden.

Als het nu oorlog was zat ik in het verzet,

 • … en ja ik zit al 20 jaar in het verzet omdat, omdat ik dit zag aankomen, …
 • … omdat ik ook zo’n complot onderzoekers was en ben, …
 • … omdat ik een realist was die kon zien dat dit niet goed kon blijven gaan, …
 • … omdat de grote misdaden aan het licht begonnen te komen, …
 • … omdat dit alleen nog met totale onderdrukking te verijdelen zou zijn, …
 • … omdat ik het toevallig gezien en ontdekt had, …
 • … omdat ik geleerd had dat een en een twee was, …
 • —//—
 • … nu zit ik met de gebakken peren, …
 • … ik kan niet meer terug kruipen in mijn schuilkelder, …
 • … in de wereld van onwetenheid, …
 • —//—
 • … omdat ik dan medeplichtig zou zijn aan, …

Pedofilie
Satanisme
Adrenochrome

Het is oorlog beste familie, vrienden, collega’s en andere belangstellenden, ga je me nog helpen of sta ik er alleen voor, …?

P.S. Ik heb nog een teken van hoop, maar of jij dat weet of wil weten? Daarbij komt echter dat het nemen van actie een vereiste blijft, …


dotcom.radio
Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Burgerfront bestaat uit mensen die zelf de keuze maken om te handelen in burgerschap en daar niet toe gedwongen willen worden. Ze eisen in hun hoedanigheid van burger hun vrijheden. Ze houden zich aan het recht en behouden zich het recht voor om regelgeving af te wijzen.

https://www.burgerfront.nl/


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk