‘Vrijheid kent vele gevaren, maar het is toch het veiligste goed dat we bezitten.”


Er is een staatsgreep gepleegd een coup, een coup d’état, de regering heeft zich de totale macht toegeëigend, de democratie, -wat er nog van over was- is buiten werking gesteld, de grondwet wordt met voeten getreden en de nieuwe machthebbers hebben een set met regels opgesteld die de ‘nieuwe’ grondwet is, -zeggen ze-.

(De titelspreuk is van Harry van Emerson Fosdick)
aanmelden via de Telegram app

Het zijn geen tanks die door de straten rijden, geen gevaarlijk uitziende goed getrainde soldaten, geen schoten die worden gelost. Net zoals de fameuze Napoleon Bonaparte werd de grondwet buiten werking gesteld.

17 Maart 2020 vond deze staatsgreep plaats, de allergrootste in de geschiedenis van de mensheid, binnen de tijdsspanne van slechts 2 uur werden 3,5 miljard mensen bevolen zichzelf niet meer op straat te vertonen behalve in de door de nieuwe bevelhebbers uitgevaardigde set regels. In o.a. alle onder de EU bevel staande landen werden deze maatregelen van kracht.

gedachtenvoer 200

In Nederland, een land bekend om zijn paarse mentaliteit mochten de mensen vrijwillig deze maatregelen opvolgen, iets wat ze dan ook geheel volgens het tevoren geplande script en verwachtingspatroon volgzaam deden.

In de meer temperamentvolle en minder -volgzame- samenlevingen werd dit bevolen met hoge boetes en gevangenisstraf tot mogelijk gevolg.

De uitvaardiging van deze noodtoestand was een milde griep die tot een onterechte pandemie werd uitgeroepen. En zoals nu de cijfers uitwijzen, nooit een pandemie was of zelfs wilde worden.

De media werden voor tweehonderd procent ingeschakeld om de angst te verspreiden, en het volk, het goed gelovige volk geloofde de angstaanjagende leugens.

Reeds 65 jaar bestaande werkzame medicijnen werden verboden verklaard en een enkele slimme arts die het toch poogde werd ter verantwoording geroepen voor het schenden van de regels en moesten lijdzaam toezien dat zijn patiënten overleden. De stille moorden!!

Want elke staatsgreep kent zijn doden.

17 maart was de totalitaire uitrol van de Nieuwe Wereld Orde een feit.

  • Verplichte vaccinaties anders mag je nooit meer uit de #Lockdown voor de rest van je leven.
  • De uitrol van het sociale volgsysteem via een slimme telefoon app of zo je wilt telefoon taps maakt dat een ieder zijn leven tot op de seconde te volgen is en automatisch bij te sturen op afstand.

Jouw persoonlijke assistent,
Je onzichtbare politie agent -of je-
Gevangenbewaarder.

-AFHANKELIJK- van, …

Of je een volgzame sukkel bent,
Een geïnformeerde burger met eigen ideeën, -of een-
Opstandeling die zijn vrijheid terug wil veroveren ten koste van alles. 

De bevolking kreeg gelijk een voorproefje hoe de toekomst eruit gaat zien met de onmenselijke sociale afstand economie die werd uitgerold.

De gehele economie kwam tot totale stilstand daarmee werd de basis gelegd voor verdere totale controle, de werknemers en bedrijven die de goedkeuring kunnen verwerven mogen blijven leven (in sociaal isolement) de anderen gaan ‘gecontroleerd’ failliet en vervallen in armoede.

En de wereld, de wereld werd -OORVERDOVEND- stil.

De complotdenkers en onderzoekers wisten wat er gebeurde, enkele ondernemers begonnen moord en brand te schreeuwen, totaal onvoorbereid op deze lang tevoren voorspelde staatsgreep. Alleen het gekozen model was niet bekend maar, dat moet gezegd worden geniaal bedacht. De rest, de volgzame sukkels hebben niet geleerd uit de geschiedenisboeken en laten zichzelf, hun kinderen en kleinkinderen hun totale vrijheid afnemen. Beroven van de geneugten des levens en het allerbelangrijkste; -DE VRIJHEID-

  • Er zijn nu twee mogelijkheden, slechts twee.
  • 1). Iedereen weet dat elke staatsgreep gevolgd wordt door een tegenreactie, dat zijn de opstandelingen en een deel van de geïnformeerde burgers. De rest gaat zich bibberend onderwerpen aan het -nieuwe normaal-. Er zullen onaflatende pogingen gedaan worden de vrijheid terug te winnen, te heroveren, een eindeloze burgeroorlog tot gevolg. De nieuwe heersers gaan je bescherming bieden tegen het geweld, met nog meer vrijheidsberoving tot gevolg hebbende.
  • 2). Je komt vreedzaam in verzet en bedenkt alle mogelijkheden die de nieuwe machthebbers frustreren. Wat kunnen ze uitrichten tegen de macht van 7 miljard mensen?

Deze simpele keuze is nu jouw deel:

1). Totale dictatuur en het eeuwige verlies van je vrijheid.
2). Alle moed bij elkaar verzamelen en bedenken …. of je op deze manier wel wilt leven.

Wil ik voor mijn eigen gezin strijden, of voor de rest van mijn leven, … leven zoals in het nieuwe normaal sinds 17 maart?

Er wordt wereldwijd gewerkt aan een plan, een plan dat echter vereist dat jij actie bereidheid toont, …

”Positief denken wiedt het onkruid uit onze mentale tuin. Zo ontstaat er ruimte om nieuwe zaadjes te planten.’’ – Ludo van Nieuwenhove

P.S. De grote economische vraag is: Heb jij volgende maand nog een bedrijf of een baan, volgende week of morgen?

ER ZAL NU ACTIE MOETEN KOMEN, niet morgen maar vandaag !!

Kijken en goed luisteren, een slimme vrouw die weet wat er te koop is in de wereld

dotcom.radio
Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Heb jij de rode pil al genomen ?


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk