Censuur, nu de beurt aan Digitale Boekverbranding !


Het is onvoorstelbaar, maar we zijn aanbeland bij de digitale boekverbranding. 80 jaar geleden werden er boeken verbrand die de Duitse regering toentertijd niet welgevallig waren. Wie had ooit kunnen denken dat 80 jaar later onze regering precies hetzelfde zou doen, aangepast aan het digitale tijdperk.

Door: uitgever succesboeken
aanmelden via de Telegram app

Hoe is dit begonnen?
In maart 2019 verzoekt staatssecretaris Paul Blok­huis de grootste online boekverkoper boeken die pleiten tegen vaccinatie van kinderen te weren.
We citeren een stukje uit de pers van maart 2019: “Het bedrijf, een onderdeel van Ahold Delhaize, moet deze omstreden publicaties op zijn minst uit de etalage halen, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis in het AD.

Wanneer het woord ‘vaccinaties’ wordt ingevoerd op de website van bol.com, komen bovenaan bij de zoekresultaten boeken tevoorschijn waarin ervoor wordt gepleit kinderen niet te laten vaccineren. Blokhuis is hier niet over te spreken(!)”

Bol.com reageerde vorig jaar maart nog met: “De webshop zegt in een reactie in het AD alle boeken te verkopen, tenzij ‘boeken volgens de wet niet verkocht mogen worden’. Volgens bol.com is het zijn taak niet om te bepalen wat goed en fout is.”

Door de knieën
Helaas moeten we constateren dat Bol door de knieën is gegaan. Inmiddels hebben ze tenminste – dat we weten – 1 boek letterlijk verbannen, ge­con­sta­teerd op bevrijdingsdag 5 mei 2020 (en de we­ken erna).

Maar daarnaast publiceren ze teksten onder boeken waarin grove leugens staan. Een van de eerste zinnen luidt: ‘We erkennen dat dit boek controversieel kan zijn en/of mensen kan kwetsen.’

Maar deze tekst staat niet onder boeken die pleiten vóór vaccinatie’s. Een van die boeken begint met: ‘Vaccins zijn een weldaad voor de mensheid …’
Is zo’n zin niet enorm kwetsend en een grove belediging voor de duizenden wetenschappers en onderzoekers die hebben ontdekt dat vaccins wel degelijk schade kunnen berokkenen aan zowel kinderen als volwassenen? Overigens worden die wetenschappers inmiddels gesteund door de World Health Organization. Zie deze onthutsende video met Nederlandse ondertiteling waar de camera’s bleven draaien, terwijl dat vast niet de bedoeling was. (Zolang die nog op YouTube staat.)

Dan volgt een zin: ‘… om alle boeken te verkopen die vrij beschikbaar zijn en dus niet verboden volgens de wet.’

Het boek van Door Frankema is niet bij wet verboden, maar is wel verbannen, een zin met een leugen dus. We hebben te weinig ruimte hier om alle zinnen door te nemen.

Update: Vlak voordat we deze nieuwsbrief wilden versturen kwamen we erachter dat Bol het boek Vaccinvrij! via een zgn. partner op zijn site heeft geplaatst, maar wel met een dikke waar­schu­wings­tekst eronder en veel te duur (€ 26,= i.p.v. € 19,95 bij ons). Overigens is Bol de enige online boek­ver­koper die dit soort teksten plaatst.

Al is een plakje nog zo dun …
Als je een andere – wel degelijk goed on­der­bouw­de – mening hebt over vaccinaties dan het overheidsbeleid (lees: vaccinatiefabrikanten) word je uitgemaakt voor anti-vaxxer.

Als je een andere (wetenschappelijke) mening hebt over het overheidsklimaatbeleid word je uitgemaakt voor klimaatontkenner.
Als je een andere mening hebt over het gebruik van het 5G netwerk, word je uitgemaakt voor com­plot­den­ker.
Als je een andere mening hebt over het o­ver­heids­im­mi­gra­tie­be­leid, word je uitgemaakt voor racist en islamofoob.
Als je een andere mening hebt over het coronabeleid en vooral de verwoestende maatregelen, word je uitgemaakt voor … (we zullen ze hier niet herhalen; wij willen respectvol blijven).

Mag je überhaupt nog wel een andere mening heb­ben dan het gepropagandeerde beleid vanuit Brussel en Den-Haag?

Waarom wordt er zo’n zware druk uitgeoefend op een online boekverkoper, YouTube – die regelmatig video’s verwijdert, social media die berichten verwijderen, e-mailproviders (wat ons en vele collega’s ook overkwam) etc., etc. Dit heet censuur optima forma. De andere kant mogen we niet meer horen. Want heel veel o­ver­heids­maat­re­ge­len zijn juist het te­gen­over­ge­stel­de: zie deze 3 minuten video.

Voor meer info over de Succesboeken collectie klik hier


dotcom.radio
Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk