De wereld verandert … Zit jij in het overgangsteam?


aanmelden via de Telegram app

De afgelopen twee weken heb ik eigenlijk alle artikelen zelf geschreven, best een hoop werk, maar de ideeën kwamen eigenlijk eenvoudig door het nieuws en de reacties daarop van lezers en luisteraars. We zijn al een tijdje bezig met het onderwerp wereldwijd bewustzijn. Het artikel dat ik vandaag vertaal is van 4 februari dit jaar, de wereld zag er toen nog totaal anders uit.


Bron artikel Wakeup-World: The World is Changing…Are You on the Transition Team?
Door: Paul Lenda

De enige constante die bestaat is verandering. Wanneer we weerstand bieden aan verandering, creëren we conflicten in onszelf. Er is geen stoppen aan veranderen, iets wat we altijd moeten onthouden. Anders verzetten we ons tegen de dynamiek van de werkelijkheid.

Verandering kan op twee manieren worden gezien: als iets dat ons overkomt en als iets dat we initiëren. Beiden maken deel uit van de realiteit die we ervaren. Wij zijn krachtige veranderaars en katalysatoren. Er vinden soms enorme veranderingen plaats doordat miljoenen of zelfs miljarden mensen soortgelijke kleine veranderingen in hun leven aanbrengen. Ongeacht of macrokosmische krachten op hun plaats zijn in die veranderingen, zoals tijdcycli met gouden en donkere tijden, een collectief bewustzijn heeft de kracht om zijn gedeelde realiteit fundamenteel te transformeren.

dotcom.radio
Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Wat verandert er?

De wereld verandert. We kunnen het overal om ons heen zien. Als ik dit zeg, verwijs ik naar de gedachten en acties van mensen van vandaag. Beschouw de volgende voorbeelden van hoe de wereld verandert:

 • Mensen zijn zich meer bewust van alles wat ze consumeren (fysiek en mentaal) en nemen op basis daarvan beslissingen.
 • Een decentralisatie van alles, zoals financiële systemen, nieuws, muziek en energienetten.
 • De toename van het gebruik en de vestiging van hernieuwbare energiebronnen, zowel op individueel als op gemeentelijk niveau.
 • De aanzienlijke afname in het deel uitmaken van dogmatische en autoritaire religieuze systemen.
 • Over het algemeen nemen mensen beslissingen over wat ze in hun leven moeten ondersteunen en gebruiken op basis van hoe hun acties de samenleving en het milieu zullen beïnvloeden.

Als je naar al deze bewustzijnsveranderingen binnen het collectieve bewustzijn kijkt, zie je dat ze allemaal gebaseerd zijn op een belichaamd begrip dat we allemaal deel uitmaken van een onderling verbonden web, waar elk onderdeel verbonden is, maar toch soeverein. Iedereen en alles heeft invloed op iedereen en al het andere. De mythe van ‘ruig individualisme’ sterft en wordt vervangen door een authentieke perceptie van de dynamiek van de werkelijkheid.

Waarom vinden deze veranderingen plaats?

Er zijn een aantal redenen waarom deze veranderingen plaatsvinden. Dit is zeker geen volledige lijst.

 • Het internet heeft mensen over de hele wereld voor het eerst met elkaar verbonden, terwijl het ook voor het eerst onbelemmerde toegang biedt tot praktisch alle kennis van de mensheid.
 • De explosie van de deelname aan bewustzijnsverruimende praktijken, zoals meditatie, yoga en energiewerkmodaliteiten zoals Qi Gong.
 • De toename van effectief gebruik van ‘alternatieve’ vormen van fysieke, mentale en emotionele genezing.
 • Het toenemende gebruik van etnobotanische geneesmiddelen, zoals serotonine-activerende psychedelica en empathogeen-enactogenen.
 • Mensen zijn zich er meer van bewust dat we in een bewust, creatief en evoluerend universum / multiversum leven.
 • Mensen zijn zich meer bewust van hoe hun bewustzijn een causale invloed heeft op hun realiteit.
 • Subtiele macrokosmische krachten die in hun geheel niet volledig in 3D-termen worden begrepen.

Met het ervaringsbewijs dat mensen over de hele wereld nieuwe manieren hebben om dingen te benaderen die voor hen werken, verschuiven mensen snel naar het toepassen van die dingen in hun dagelijks leven. Laten we eerlijk zijn, veel van wat de reguliere en dominante cultuur en samenleving hebben gedicteerd en versterkt, werkt niet. Veel ervan is zelfs zelfdestructief en onderdrukt het menselijke bewustzijnsveld. Het is op zichzelf een verrassing dat het niet allemaal op een meer intense manier is ingestort, gezien hoe discordant het is. Ik geloof echter dat mensen intuïtiever en krachtiger zijn dan ze denken dat ze zijn, wat een van de redenen kan zijn waarom we een donkere en plotselinge implosie omzeilen.

Er zijn miljarden mensen die een van de dingen die ik hierboven noemde, toepassen in hun leven. Elke persoon die een verandering aanbrengt, verschuift de energie van de collectieve noösfeer een klein beetje. Stel je nu voor dat honderden miljoenen of zelfs miljarden dit op de een of andere manier zouden doen. Ik heb het al meer dan een decennium over collectieve verschuivingen als gevolg van persoonlijke verschuivingen. Destijds begonnen alle dingen die ik eerder noemde pas tekenen van opkomst te vertonen. Nu maken ze in wezen deel uit van de mainstream en worden ze door een verbazingwekkend aantal mensen toegepast.

Al deze tekenen wijzen erop dat er een ongelooflijk mooie toekomst is, als we wat meer licht kunnen schijnen op de schaduwen binnen de collectieve ervaring en een wereld kunnen creëren waarin alle gedachten en acties zijn gebaseerd op hoe ze onszelf en anderen zullen beïnvloeden.

De wereld verandert … zit je in het transitie team?

About the author:

Paul Lenda is a conscious evolution guide, founder & director of SHIFT, author, writer, speaker, meditation teacher, life coach, and ambassador for the New Paradigm wishing to provide an integral role in personal transformation and the collective social transformation of humanity. Paul offers private one-on-one holistic life counseling & conscious evolution sessions, via Skype or phone. Paul takes into account all aspects of the hyperdimensional matrix when providing guidance, counseling, and coaching.


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk