De Politie is / was Je Beste Vriend (?) [manifest]


Europa en zeker Nederland wordt nu openlijk aangestuurd door de dictatoriale Nieuwe Wereld Orde wat maakt dat “Oom Agent” in een spagaat terecht is gekomen en zich tegen de -gehele- bevolking moet gaan keren in de handhaving van de onnatuurlijke 1,5 meter economie. Een deel van de ‘orde’ handhavers met een narcistische inslag zullen zich gaan uiten met de toegenomen macht in de hand. De rest van de agenten wens ik veel lood in de schoenen toe, zodat ze tijdig na gaan denken en het niet zo ver laten komen als o.a. de Franse collega’s [80+] die zelfmoord als enige uitweg zagen van hun transitie als behulpzame agent naar een wetsdienaar in militaire gevechtsuitrusting. 

aanmelden via de Telegram app
Twitter geblokkeerd (2011) Facebook verlaten (2014) YouTube Censuur (2017) AlternatiefNieuws.com [x] wat overblijft is HoeZitHetNuEcht Telegram alternatiefnieuws.eu de RSS feed en enkele startpagina’s en Forums

We geven de pen aan Fa(c)tsforum lid en tevens onze buitenlandse correspondent; – Herr Sens

gedachtenvoer 200

Wij als burgers van dit land willen de ordediensten, de facto, de beschermers van onze rechtsstaat, vragen om kritisch te zijn bij de maatregelen die werden uitgevaardigd door de wetgevende macht en even stil te staan of deze maatregelen daadwerkelijk het volk dienen.

Zijn wij bereid om al onze burgerrechten (dus ook die van u !), waar onze voorouders hard hebben voor hebben moeten vechten en waarbij honderdduizenden slachtoffers gevallen zijn, zomaar op te geven voor “onze veiligheid” middels draconische veiligheidsmaatregelen die ons werden opgelegd, in strijd zijn met de grondwet, een grondwet die jullie geacht worden te verdedigen.

In overweging nemende, dat de maatregelen duidelijk in geen verhouding staan tot deze crisis, een crisis waarvan nu geweten is dat deze op voorhand gepland werd (Event 201), en waarvan duidelijk is dat met de cijfers wordt geknoeid.

Waarvan vaststaat dat de maatregelen een verwoestend effect hebben op ons sociaal weefsel, onze economie vernietigen en vaststaat dat ze veel meer slachtoffers zal maken dan “corona” zelf. Depressie, zelfmoorden.

In overweging nemende dat diezelfde staat u en ons al decennia belazerd, u en ons financieel plundert, niet het minste respect betoont voor cruciale sectoren in ons land die zwaar onderbetaald worden en aan hun lot overgelaten, waaronder de zorg en diverse openbare (veiligheids)diensten waaronder de uwe ..

Deze overheid die bovendien zelf verantwoordelijk is voor het leed in de zorg door deze kapot te bezuinigen.

En, … wetende dat een goedkoop, natuurlijk en effectief medicijn (chloor di-oxide) al decennia door een maffia-verbond tussen de farmaceutisch sector en corrupte politici wordt achtergehouden, met duizenden onnodige overlijdens tot gevolg ..

Om alle bovengenoemde redenen vragen wij, de burgers van dit land aan jullie, de vrijheden en de rechten van het volk en de grondwet te respecteren en te verdedigen waarvoor u zich geëngageerd hebt en een eed hebt gezworen. En niet de politici en ander machten die de vernietiging ervan nastreven en u en ik en uw naasten in slavernij willen brengen.

Aan welke kant van de geschiedenis zullen jullie staan? U zult een keuze moeten maken en deze voor uzelf en uw naasten moeten kunnen verantwoorden ..

dotcom.radio
Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk