Kortsluiting in de hersenen, hét grootste virus van 2020 genezen, voorgoed !!

Save as PDF 

Kortsluiting: Depressiviteit door overheidsmaatregelen en media junk verslaggeving.

aanmelden via de Telegram app
Twitter geblokkeerd (2011) Facebook verlaten (2014) YouTube Censuur (2017) AlternatiefNieuws.com [x] wat overblijft is HoeZitHetNuEcht Telegram alternatiefnieuws.eu de RSS feed en enkele startpagina’s en Forums

Door de levenslange propaganda vanaf de geboorte zijn de opgestapelde waanbeelden in je bovenkamer een marteling geworden, je zit de gehele dag met jezelf in de knoop. Dit geheel kan nog ernstig vermeerderd worden door zwalkende overheidsmaatregelen die elke vier jaar of eerder veranderen door onnavolgbare onlogische redenen en smoesjes. (gifstapeling in je hersenen)

Dé oplossing:

Schakel een coach in die je voor 1000% kan vertrouwen, 100% is niet meer voldoende.

Trek de stekker uit je TV toestel, de radio, blokkeer het internet zeg de krant op en alle magazines.

Niets maar dan ook niets mag je herinneren aan deze wereld voor korte tijd.

  • Ga ergens een plaats opzoeken waar je geen zombies tegen kan komen.
  • Laat de -zombie staat van zijn- controleren door je coach voordat er ook maar iemand toegang kan krijgen tot jouw leven.
  • De coach geeft je na verloop van tijd, -als je zelf denkt dat je het weer aankan- en dit ook heeft kunnen checken of dit echt wel zo is, je eerste computer stick met berichten uit de nieuwe wereld.
  • Dé wereld die er altijd al was maar nooit aan je werd getoond.
  • Alle berichten zijn gecheckt op positieve niet tegenstrijdige informatie zodat je langzaam weer tot je zinnen kan komen.
  • Start met het -van de bodem af aan opbouwen van je referentiekader- zodat je langzaam aan een realistisch nieuwe wereld beeld kan wennen

Wordt je ziek door -de oude wereld ontwenningen verschijnselen- in dit tijdsbestek en de dokter wil je een medicijn voorschrijven dan kan je coach vragen of de dokter en de farmaceut een Juridische aansprakelijkheid willen tekenen. Zo niet, loop dan met een grote boog om de behandeling heen als je veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Heb je iemand met een journalistieke achtergrond in je directe netwerk, laat je coach bellen waarbij je zelf als getuige aanwezig bent, om definitief afscheid te nemen van die persoon, of in een uitzonderingsgeval, als die persoon zich eerst vrijwillig onder behandeling laat stellen. Je getuigenis van dit gesprek wat je niet zelf mag voeren (vieren) kan je “Peace of mind” verschaffen in het verwerkingsproces. Je vertrouwen in de wereld werd door deze persoon te ernstig geschaad dat de kans dat dit ooit nog goed gaat komen zeer gering is. Definitief afscheid nemen is dan de beste oplossing.

Is er iemand in je directe netwerk die werkzaam is voor de overheid, iemand die direct of indirect orders moet opvolgen van de besmette leiders van dit land, laat je coach een afkoelingsperiode voorstellen tot de orde hersteld is en de bewuste persoon ook heeft kunnen wennen aan het nieuwe nu. De coach zal bepalen wanneer dit het geval is, en per geval zal hij of zij kunnen kijken in overleg met het slachtoffer, hoe en over welk tijdsbestek de hereniging plaats gaat vinden.

Bovendien kunnen mensen die als wetshandhavers optreden voor diezelfde overheid beter zelf een coach nemen omdat gebleken is dat gewetensconflicten tot zelfmoord kunnen leiden / lijden zoals bleek onder de Franse orde politie waar meer als 80 agenten zich van het leven beroofden bij de inzet tegen de Gele Hesjes. Deze mensen dienen tegen zichzelf beschermt te worden.

Na opvolging van deze bovenstaande maatregelen kan een blijvende genezing gegarandeerd worden. Het opnieuw opgebouwde referentiekader staat dan geen valse impulsen meer toe en lekstroompjes zullen direct geëlimineerd worden, sterker nog, …

Na deze periode ben je 1000% geclassificeerd om zelf als “ervaringscoach” op te treden.

”Positief denken wiedt het onkruid uit onze mentale tuin. Zo ontstaat er ruimte om nieuwe zaadjes te planten.”

Ludo van Nieuwenhove

Al die anderen die hun weg zelf moeten zoeken in de moderne wereld jungle wens ik alle succes toe en voor extra wijsheid de zelfhulp succesboeken > zoekwoord > coaching !!

dotcom.radio
Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk