Kinderhandel, pedofilie en marteling zullen de grote issues worden bij de komende onthullingen


update 15-04-2020

23-10-2019 Al reeds jaren schrijven we over de misstanden in de wereld van de elite, niet Jan-met-de-pet maar mensen waar met respect tegen opgezien wordt zullen de wind van voren krijgen. Weg aanzien, weg status, wat overblijft is de ontsteltenis, het totale ongeloof van de burgerbevolking.

Zoals de Executive Order van 21 december 2017 van President Donald J Trump al aangaf zullen er stevige maatregelen genomen worden.

Uitvoerend bevel om de eigendom van personen die betrokken zijn bij ernstig mensenrechten schendingen of corruptie te blokkeren

I, DONALD J. TRUMP, president van de Verenigde Staten van Amerika, constateren dat de prevalentie en ernst van mensenrechten schendingen en corruptie hun oorzaak hebben, geheel of voor een belangrijk deel, buiten de Verenigde Staten, zoals die welke zijn begaan of geregisseerd door personen die zijn vermeld in de bijlage bij deze beschikking, een zodanige reikwijdte en ernst hebben bereikt dat zij de stabiliteit van internationale politieke en economische systemen bedreigen. Schending van mensenrechten en corruptie ondermijnen de waarden die een essentiële basis vormen voor stabiele, veilige en functionerende samenlevingen; hebben verwoestende gevolgen voor individuen; verzwakken van democratische instellingen; de rechtsstaat verslechteren; gewelddadige conflicten bestendigen; de activiteiten van gevaarlijke personen vergemakkelijken; en economische markten ondermijnen. De Verenigde Staten trachten tastbare en significante gevolgen op te leggen aan degenen die ernstig mensenrechten schendingen plegen of corruptie plegen, en het financiële stelsel van de Verenigde Staten te beschermen tegen misbruik door dezelfde personen.

Ik stel daarom vast dat ernstig schending van mensenrechten en corruptie overal ter wereld een ongebruikelijke en buitengewone bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid en de economie van de Verenigde Staten, en verklaar hierbij een nationale noodsituatie om die dreiging het hoofd te bieden.

Hierbij bepaal en beveel ik:

Sectie 1. (a) Alle eigendommen en belangen in eigendommen die zich in de Verenigde Staten bevinden, die hierna in de Verenigde Staten komen, of die in het bezit of in het bezit komen van een persoon uit de Verenigde Staten van de volgende personen worden geblokkeerd en mogen niet worden overgedragen, betaald, uitgevoerd, ingetrokken of anderszins verhandeld:

(A) verantwoordelijk zijn voor of medeplichtig zijn aan, of direct of indirect betrokken zijn geweest bij ernstig mensenrechten schendingen;

(B) een huidige of voormalige overheidsfunctionaris zijn, of een persoon die optreedt voor of namens een dergelijke functionaris, die verantwoordelijk is voor of medeplichtig is aan, of direct of indirect betrokken is geweest bij:

(1) corruptie, met inbegrip van verduistering van staatsactiva, onteigening van privé-activa voor persoonlijk gewin, corruptie in verband met overheidscontracten of de winning van natuurlijke hulpbronnen of omkoping; of

(2) de overdracht of het vergemakkelijken van de overdracht van de opbrengsten van corruptie;

(C) leider of functionaris zijn of zijn geweest van:

(1) een entiteit, met inbegrip van een overheidsentiteit, die betrokken is geweest bij, of waarvan de leden betrokken zijn geweest bij, een van de activiteiten beschreven in subsecties (ii) (A), (ii) (B) (1), of (ii ) (B) (2) van deze sectie met betrekking tot het mandaat van de leider of de official; of

(2) een entiteit wiens eigendom en belangen in eigendom worden geblokkeerd op grond van deze bevelen als gevolg van activiteiten met betrekking tot het mandaat van de leider of de functionaris; of


Noot: en zo gaat deze order door in juridische taal maar deze twee woorden torenen er bovenuit: mensenrechten schendingen. Er zijn geen grotere mensenrechten denkbaar als de rechten van kinderen, pedofilie, kinderhandel, rituele moorden mede om het verkrijgen van adrenochrome, De kwestie is dit: adrenochrome is een afgeleide van de chemicaliën die door het menselijk lichaam worden geproduceerd wanneer het onder intense, onmetelijke angst staat. (meer info)

De ontdekking van deze onvoorstelbare misdaden zal zijn uitwerking hebben op het eisen van gerechtigheid. Dit zal wereldwijd gaan plaatsvinden zo diep en diep zitten deze gruwelijke misstanden ingebakken in de elite netwerken. De opsporingen vinden nu reeds plaats, soms met gevaar voor eigen leven zo mag blijken uit onderstaande video:


Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk