Her-programmeer je DNA met Woorden Gedachten & Frequenties


Opnieuw dit artikel en een video geplaatst om om te gaan met de huidige gebeurtenissen als de #lockdown

pagina verhuist van uitdaging.netOnderzoek toont aan: 
Ons DNA is te programmeren met woorden en gedachten!


Bron artikel: wakeup-world
Vertaling: Henk Mutsaers

Het menselijk DNA is als een biologisch internet en op vele fronten superieur ten opzichte van het kunstmatige internet. Russische wetenschappelijke onderzoek verklaart, directe of indirect, verbanden met fenomenen als helderziendheid, intuïtie, spontaan of het op afstand genezen, zelfgenezing, affirmatietechnieken, ongebruikelijk licht / aura’s rond mensen, de geestelijke invloed op het weerpatroon en meer.

Daarnaast is er bewijs voor een heel ‘nieuwe’ tak van geneeskunde waar het DNA beïnvloed kan worden door het herprogrammeren van woorden, gedachten en frequenties zonder dat er iets hoeft te worden gewijzigd aan de genen.

Slechts 10 procent van het DNA wordt gebruikt voor het bouwen van proteïnen. Het is dit gedeelte van het DNA dat de interesse had van de onderzoekers en werd gecategoriseerd. De andere 90 % werd beschouwd als junk-DNA. De Russische onderzoekers waren echter overtuigd dat de natuur niet dom is. Taalkundigen en genetici bundelen nu hun krachten om deze 90 % junk-DNA aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

Hun bevindingen, resultaten en conclusies zijn simpelweg revolutionair te noemen! 

Volgens de onderzoekers is het DNA niet alleen verantwoordelijk voor het onderhoud en de constructie van ons lichaam maar is het tevens werkzaam als data-opslag en communicatiemedium.

De Russische taalkundigen ontdekten dat de genetische code, speciaal in de ogenschijnlijk ongebruikte 90% DNA, volgens dezelfde regels werkt als alle menselijke talen. Ze vergeleken de regels die gelden om een zin samen te stellen (de syntax), de manier die gebruikt wordt om zinnen betekenis te geven (de semantiek) en de basisregels van woorden en grammatica.

Ze vonden dat de zuurgraad van ons DNA een regelmatige grammatica volgt en bepaalde regels heeft net zoals onze talen. Dus menselijke talen zijn geen toevalligheid maar een directe reflectie van ons inherent (samengaand) DNA.

De Russische biofysicus en moleculair bioloog Pjotr Garjajev en zijn collega’s onderzochten ook het vibrationele gedrag van het DNA (hier volgt slechts een beknopte uitleg hierover, voor verdere uitleg raadpleeg de link onderaan dit artikel). Het belangrijkste punt was dat levendige chromosomen hetzelfde functioneren als polytonie/holografische computers, gebruikmakend van endogene (=geneeskunde binnen het lichaam ontstaan) DNA-laserstraling.

Dit betekent dat men er bijvoorbeeld in slaagde bepaalde frequentiepatronen te moduleren naar een laserstraal en daarmee de DNA-frequentie te beinvloeden en zodoende dus de genetische informatie zelf. Aangezien de basisstructuur van DNA-alkalineparen en van talen van dezelfde structuur zijn, is DNA-decodering niet nodig.

Men kan gewoon gebruik maken van woorden en zinnen uit de menselijke taal! Ook dit werd experimenteel bewezen. Levende DNA-substantie (in levend weefsel niet in vitro) zal altijd reageren op taal-gemoduleerde laserstralen en zelfs op radiogolven als de juiste frequentie maar wordt gebruikt.

Uiteindelijk verklaart dit wetenschappelijk waarom affirmaties, autogene training (methode van concentratieve zelfontspanning en autosuggestieve beïnvloeding met als doel het ontstaan van beheersing van lichaam en geest), hypnose en dergelijke methoden zo’n sterk effect kunnen hebben op mensen en hun lichaam. Het is volkomen normaal en natuurlijk voor ons DNA om te reageren op onze taal. Terwijl westerse onderzoekers enkelvoudige genen afsnijden van de DNA-strengen om ze ergens anders in te voegen, werken de Russen enthousiast op apparaten die de cellulaire stofwisseling kunnen beïnvloeden door middel van geschikt gemoduleerde licht- en radio-frequenties en repareren daarmee dus genetische defecten.

Garjajev’s onderzoeksgroep slaagde erin te bewijzen dat met deze methode chromosomen die beschadigd zijn door röntgenstralen, gerepareerd kunnen worden. Ze hebben zelfs informatiepatronen te pakken gekregen van een bepaald DNA en dit verzonden naar een ander om daarmee cellen te herprogrammeren naar een ander genoom (= de complete set genen van een organisme). Dus ze transformeerden bijvoorbeeld met succes een kikkerembryo tot een salamanderembryo, simpel door het DNA-informatiepatroon te verzenden. Op deze manier was de totale informatie verzonden zonder de neveneffecten en disharmonie die men ondervindt bij het transplanteren van enkele genen uit het DNA.

Dit is een ongelooflijke wereldtransformerende revolutie en sensatie!

En dit allemaal door het simpel toepassen van vibraties en taal in plaats van de verouderde ‘uitsnij’-procedure. Dit experiment wijst op een geneticagolf die duidelijk een grotere invloed heeft op de vorming van organismen dan de biochemische processen van alkalische reeksen.

Esoterische (kennis voor ingewijden) en spirituele leraren dragen al eeuwen uit dat ons lichaam wordt geprogrammeerd door woorden en gedachten. Dat is nu wetenschappelijk bewezen en uitgelegd.

Natuurlijk moeten de frequenties correct zijn; dit is waarom niet iedereen daarin succesvol is of het met dezelfde sterkte kan doen. De individuele persoon moet werken aan het innerlijke proces en de rijpheid om een bewuste communicatie met het DNA te realiseren. De Russische wetenschappers werken aan een methode die niet afhankelijk is van deze factoren maar die altijd werkt mits men de juiste frequentie gebruikt.

Maar hoe hoger iemands individuele bewustzijn ontwikkeld is, des te minder is het nodig om terug te vallen op een bepaalde methode. Men kan deze resultaten bij zichzelf bereiken en de wetenschap zal uiteindelijk stoppen met lachen om dergelijke ideeën en zal uiteindelijk de resultaten bevestigen en uitleggen.

En het stopt daar niet. De Russische wetenschappers hebben eveneens gevonden dat ons DNA verstorende patonen kan veroorzaken in een vacuüm en zo magnetische wormgaten kan produceren.

Wormgaten zijn de microscopische equivalenten van de zogenaamde Einstein-Rosen bruggen in de omgeving van zwarte gaten (achtergelaten door uitgebrande sterren). Dit zijn tunnelverbindingen tussen totaal verschillende gebieden in het universum waardoor informatie kan worden doorgegeven buiten ruimte en tijd. Het DNA trekt deze deeltjes van informatie aan en geeft ze door aan ons bewustzijn. Dit proces van hyper (ultra=in sterke mate)-communicatie is het meest effectief in een staat van ontspanning.

Stress, zorgen of een hyperactieve geest voorkomen succesvolle hyper- communicatie of de informatie kan zelfs totaal vervormd en nutteloos worden.

In de natuur wordt hyperinformatie al miljoenen jaren succesvol toegepast. De georganiseerde stroom van leven bij insecten toont dit dramatisch. De moderne mens kent het alleen op een veel subtieler niveau als ‘intuïtie’. Maar ook wij kunnen een volledig gebruik hiervan herwinnen. Een voorbeeld uit de natuur: Als een mieren- koningin ruimtelijk gescheiden is van haar kolonie gaat de bouw van het nest gewoon door volgens plan. Als de koningin echter dood gaat dan stopt al het werk in de kolonie. Geen enkele mier weet wat te doen. Klaarblijkelijk zendt de mierenkoningin de bouwplannen, eveneens van ver weg via het groepsbewustzijn. Ze kan zo ver weg gaan als ze wil, zolang ze maar in leven is.

Bij de mens wordt hypercommunicatie meestal aangetroffen wanneer iemand plotseling toegang krijgt tot informatie buiten de persoonlijke kennisbasis om. Zulke hypercommunicatie wordt dan ervaren als inspiratie of intuïtie.

De Italiaanse componist Giuseppe Tartini bijvoorbeeld droomde op een nacht dat de duivel naast zijn bed zat en de viool bespeelde. De volgende morgen was Tartini bij machte het stuk vanuit zijn geheugen te noteren en noemde het ‘the Devil’s Trill Sonata’. Een 42-jarige verpleger droomde van een situatie waarbij hij verbonden was met een informatieve CD-rom. Verifieerbare kennis van alle voorstelbare velden was getransformeerd naar hem die hij kon aanroepen in de ochtend. Het was zo’n onvoorstelbare hoeveelheid informatie dat het welhaast een hele encyclopedie was die hij opgeslagen had in zijn geheugen die nacht. De meerderheid van de opgeslagen kennis en feiten waren buiten het bereik van zijn persoonlijke kennisbasis en bevatte technische details waarvan hij absoluut niets wist.

Wanneer hyperinformatie plaatsvindt, kan men in het DNA zowel als in die mens bepaalde speciale verschijnselen waarnemen. De Russische wetenschappers bestraalden DNA-monsters met laserlicht. Op het scherm vormde zich een typisch golfpatroon. Toen ze het DNA-monster verwijderden verdween het golfpatroon niet maar bleef het zichtbaar. Vele controle-experimenten toonden aan dat het golfpatroon kwam van het verwijderde DNA-monster. Dit fenomeen wordt nu het fantoom (spook) DNA-effect genoemd. Men vermoedt dat de energie van buiten de ruimte en tijd nog steeds door de geactiveerde wormgaten stroomde, nadat het DNA verwijderd was. Dit is een neveneffect dat het vaakst optreedt bij hypercommunicatie, ook bij mensen zijn onverklaarbare elektromagnetische velden in de omgeving van de betrokken personen waargenomen. Elektronische apparaten zoals CD-spelers en dergelijke kunnen worden beïnvloed en tijdelijk stoppen met functioneren. Wanneer het elektromagnetische veld langzaam verdwijnt, functioneren de apparaten weer normaal. Veel genezers en helderzienden kennen dit effect van hun werk. Hoe beter de sfeer en de energie, des te meer frustrerend is het dat het opname-apparaat niet meer functioneert en de opname precies op dat moment stopt. Herhaald in en uitschakelen na de sessie herstelt de functie nog niet, maar de volgende ochtend is alles weer normaal. Misschien is het geruststellend om te lezen voor velen, het heeft namelijk niets te maken met dat ze technisch onbekwaam zijn, maar het betekent dat ze goed zijn in hypercommunicatie.

In hun boek “Vernetzte Intelligenz”(Netwerk Intelligentie) verklaren Grazyna Gosar en Franz Bludorf deze verbindingen en hoe ze precies werken. De auteurs halen ook citaten aan van bronnen, ervan uitgaande dat de mensheid in vroeger tijden, net als de dieren, een sterke verbinding had met het groepsbewustzijn en handelde als groep. Om individualiteit te ontwikkelen en te ervaren moesten wij mensen echter hyper- communicatie vrijwel compleet vergeten. Nu we vrij stabiel geworden zijn in ons individuele bewustzijn, kunnen we een nieuwe vorm van groepsbewustzijn creëren, namelijk een vorm waarbij we toegang krijgen tot alle informatie via ons DNA zonder dat we geforceerd worden, of op afstand gecontroleerd worden en zelfstandig kunnen beslissen wat te doen met de geboden informatie.

We weten nu dat net als bij het internet ons DNA de juiste informatie kan voeden in het netwerk, data kan ophalen uit het netwerk en contact kan leggen met andere deelnemers van het netwerk. Helen op afstand, telepathie, voelen op afstand over de toestand van familieleden enzovoort kunnen op die manier worden verklaard.

Sommige dieren weten uit de verte al wanneer hun baas plannen heeft om naar huis te komen. Dit kan verklaard worden via het concept van groepsbewustzijn en hyper- communicatie. Collectief bewustzijn kan niet verstandig gebruikt worden over een bepaalde tijdsperiode, zonder een kenmerkende persoonlijkheid. Anders zouden we terugkeren naar een primitief kudde-instinct dat gemakkelijk te manipuleren is.

Hyper-communicatie in het nieuwe millennium betekent iets heel anders: Onderzoekers denken dat als mensen met hun volledige individualiteit het groepsbewustzijn zouden herwinnen ze een god-achtige scheppende macht creëren om dingen te veranderen en vorm te geven op aarde. En… de mensheid is collectief aan het bewegen in de richting van een nieuw soort groepsbewustzijn.

Vijftig procent van de huidige generatie kinderen zullen probleemkinderen zijn zo gauw als ze naar school gaan. Het onderwijssysteem drijft iedereen tezamen en eist dat zij zich aanpassen. Maar de individualiteit van de huidige kinderen is zo sterk dat ze weigeren dit op te geven wat zich uit in eigenaardigheden op de meest uiteenlopende manieren. Op hetzelfde moment worden er meer en meer helderziende kinderen geboren (zie het boek “China’s Indigo Children” door Paul Dong en het hoofdstuk Indigos in het boek “Nutze die taeglichen Wunder”, (Maak gebruik van de dagelijkse wonderen)). Iets in deze kinderen is het streven naar het meer en meer vormen van groepsbewustzijn van de nieuwe soort en dit wordt niet langer onderdrukt.

In de regel is het weer bijvoorbeeld moeilijk te beïnvloeden door een enkel individu maar kan wel beïnvloed worden door een groepsbewustzijn (niets nieuws voor die stammen die hun regendansen deden). Het weer is onder sterke invloed van aardse resonantie-frequenties, de zogenaamde Schumann-frequenties. Maar deze zelfde frequenties worden eveneens geproduceerd in onze hersenen en wanneer veel mensen (spirituele meesters bijvoorbeeld) hun gedachten op een laser-achtige manier weten te focussen, dan is het wetenschappelijk gesproken niet eens een grote verrassing dat op deze wijze het weer te beïnvloeden is.

Onderzoekers naar groepsbewustzijn hebben de theorie van type I-beschaving geformuleerd. Mensen die groepsbewustzijn ontwikkelen van de nieuwe soort zullen geen milieuproblemen hebben noch schaarste aan energie. Door het gebruik van mentale kracht als een verenigde beschaving. Men zal als natuurlijk gevolg daarvan de controle krijgen over de energieën van de thuisplaneet. En dat is inclusief alle natuurlijke rampen. Een theoretische type II-beschaving zou zelfs alle energieën kunnen controleren binnen het eigen sterrenstelsel. In het boek “Nutze die taeglichen Wunder” wordt hiervan een voorbeeld omschreven.

Indien een groot aantal mensen hun aandacht of bewustzijn richt op iets vergelijkbaars als Kerstmis, de wereldkampioenschappen voetbal of de begrafenis van Lady Diana in Engeland, dan beginnen bepaalde willekeurige nummergeneratoren in computers, geordende nummerreeksen te produceren in plaats van willekeurige nummers. Een geordend groepsbewustzijn schept orde in de hele omgeving!

Indien een groot aantal mensen onderling zeer nauw betrokken raakt, dan lossen de kansen op geweld zich ook op. Het lijkt erop dat ook hier een soort van humanitair bewustzijn van de hele mensheid is geschapen ( The Global Consciousness Project ).

Om terug te keren naar het DNA: Het is blijkbaar eveneens een organische super-geleider, die kan werken op de normale lichaamstemperatuur. Kunstmatige super-geleiders vereisen extreem lage temperaturen van tussen de -200 en -140 graden Celsius om te kunnen functioneren. Zoals men recentelijk ontdekte, zijn alle supergeleiders in staat om licht en dus informatie op te slaan. Dit is een verdere uitleg van hoe DNA informatie kan opslaan. Er is een ander fenomeen gekoppeld aan DNA en wormgaten. Normaal zijn deze supersmalle wormgaten zeer instabiel en worden ze slechts een fractie van een seconde behouden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen stabiele wormgaten zichzelf organiseren tot vacuümdomeinen waarin bijvoorbeeld de zwaartekracht wordt omgezet in elektriciteit.

Vacuümdomeinen zijn zelfstralende ballen van geïoniseerd gas (de bedoeling hiervan is positief of negatief geladen deeltjes te doen ontstaan), die aanzienlijke hoeveelheden energie bevatten. Er zijn regio’s in Rusland waar zulke zelfstralende ballen regelmatig gesignaleerd worden. Naar aanleiding van de daaruit voortvloeiende verwarring zijn de Russen begonnen met grootschalige onderzoeksprogramma’s die uiteindelijk hebben geleid tot een aantal van de ontdekkingen genoemd hierboven. Veel mensen kennen vacuümdomeinen als glimmende ballen in de lucht. Ze richten een aandachtige blik daarop en vragen zich verwonderd af wat dat zou kunnen zijn? Ik dacht een keer: “Hallo daar, als u toevallig een UFO bent, vlieg dan eens in een driehoek”. En plotseling bewogen de lichtballen in de vorm van een driehoek. Of ze schoten door de lucht als ijshockeyschijven. Ze versnelden vanaf nul tot duizelingwekkende snelheden of schoven langzaam langs de hemel. Je staat je daaraan te vergapen en ik dacht net als anderen dat het UFO’s waren. Vriendschappelijke klaarblijkelijk die vlogen in driehoeken om mij te plezieren.

De Russen ontdekten in de regio’s waar vacuümdomeinen vaak verschijnen en soms vliegen als lichtbollen vanaf de grond naar boven in de hemel, dat deze ballen zich laten leiden door gedachten. Men heeft ontdekt dat de vacuumdomeinen lage frequentiegolven uitzenden die ook geproduceerd worden in onze hersenen.

Vanwege de overeenkomst van deze golven zijn ze in staat om te reageren op onze gedachten. Om opgewonden op zo’n bal af te rennen die zich op ooghoogte bevindt, is wellicht niet zo’n goed idee omdat deze ballen immense energie bevatten die in staat zijn onze genen te muteren. Dat kunnen ze, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Voor vele spirituele leermeesters zijn dergelijke lichtballen ook zichtbaar in diepe meditatie en wekken ze aangename gevoelens op en vooroorzaken ze geen schade. Blijkbaar is dit ook afhankelijk van een innerlijke orde en van de kwaliteit en herkomst van het vacuümdomein. Er zijn een aantal spirituele leraren (de jonge Engelsman Ananda bijvoorbeeld) van wie eerst niets bijzonders wordt gezien, maar wanneer men probeert een foto te maken terwijl ze zitten te mediteren in hyper-communicatie, krijgt men alleen een foto van een witte wolk op een stoel.

In sommige “Earth Healing’ projecten vertonen zulke lichteffecten zich ook op foto’s. Simpel gezegd hebben deze effecten te maken met zwaarte- en anti-zwaartekrachten die ook precies omschreven worden in het boek met zelfs meer stabiele wormgaten en hyper-communicatie en dus meer energieën van buiten onze structuur van tijd en plaats.

Eerdere generaties die in contact kwamen met hyper-communicatie-ervaringen en zichtbare vacuüm-domeinen waren ervan overtuigd een engel te zien verschijnen. We kunnen er niet al te zeker van zijn, tot welke vormen van bewustzijn wij toegang verkrijgen door het gebruik van hyper-communicatie. Nog geen wetenschappelijk bewijs hebbende voor hun actuele bestaan (mensen die dergelijke ervaringen hebben gehad hebben NIET allemaal hinder van hallucinaties) betekent niet dat er geen metafysische (bovenzinnelijke) achtergrond is. We hebben gewoon een enorme stap gemaakt op weg naar het begrijpen van onze werkelijkheid.

De officiële wetenschap kent ook van zwaartekracht-anomalieën (geoorloofde kenmerkende afwijking) op aarde (die bijdragen aan de vorming van vacuüm-domeinen), maar alleen degene die minder dan een procent bedragen. Maar onlangs zijn zwaartekracht-afwijkingen gevonden van tussen de drie en vier procent.

Al deze informatie komt uit het boek “Vernetzte Intelligenz”

Grazyna Fosar und Franz Bludorf, ISBN 3930243237. Het boek is tot op heden slechts verkrijgbaar in de Duitse taal.