Het konijnenhol, durf jij erin te gaan … ?


25-03-2020 | Deze pagina was ik niet van plan te delen via de RSS feed, het is info die heel ver gaat. De teller wijst uit dat het toch gelezen worden, bovendien zijn er een paar zaken veranderd deze week die ik voor aanvang van het artikel post om toch iedereen de positieve boodschap mee te geven. Er gebeurd nu eindelijk iets mee !!!

– HM
Klik op de afbeelding om te lezen, …
aanmelden via de Telegram app
Twitter geblokkeerd (2011) Facebook verlaten (2014) YouTube Censuur (2017) AlternatiefNieuws.com [x] wat overblijft is HoeZitHetNuEcht Telegram alternatiefnieuws.eu de RSS feed en enkele startpagina’s en Forums

OK mensen, zet je schrap. Voor wie al die Engelstalige info die hier nu razendsnel voorbij komt niet kan volgen:

We zaten fout met onze interpretatie van 10 days of darkness. De duisternis waar hier naar verwezen wordt is niet de uitval van het internet gedurende 10 dagen, maar een 10-daagse ondergrondse militaire operatie met als doel om een ondergronds netwerk van bases en tunnels op te blazen. De vele duizenden kinderen die daar worden gehouden om te worden verhandeld, gemarteld, geprogrammeerd en gedood voor o.a. de oogst van adrenochroom (geoxideerde adrenaline door hyperventilatie a.g.v. extreme pijn) zullen worden opgevangen en verzorgd op de twee marineschepen die naar de oost- en westkust zijn verscheept en in de geimproviseerde tenten en ziekenhuizen die nu overal in Amerika worden gebouwd. De namen van de marineschepen zijn Mercy en Comfort, oftewel genade en comfort. En dat is precies wat deze arme kinderen zullen ontvangen.

Naar verwachting op 11 april zullen deze kinderen van de boten af lopen voor het oog van de televisiecamera’s en de beelden zullen de wereld schokken. De Deep State heeft altijd kinderen ingezet voor hun school shootings en als soldaten voor het ‘klimaat’, nu zal duidelijk worden wat zij werkelijk buuten het zicht kinderen aan doen. Trump zei al dat de komende twee weken ‘pijnlijk’ en ‘zwaar’ zullen zijn. Ogenschijnlijk had hij het over ‘corona’, net zoals hij heeft gezegd dat hij graag wil dat met Pasen de kerken weer open kunnen gaan. De mensen zullen elkaar op willen zoeken en steun willen bieden aan elkaar. Maar corona dan? Verwacht de komende twee weken berichten over voledige genezingen door het gebruik van chloroquin en/of hydrochloroquin en daarmee een plotseling eind aan deze ‘crisis’. 

Dit vormt het startschot voor vele onthullingen, met arrestaties en zowel civiele als militaire berechtingen tot gevolg. ‘April showers’ en ‘the Pope will have a terrible May’. Bereid je psychologisch voor op de zeer moeilijke beelden van kinderen die er fysiek en geestelijk zeer ernstig aan toe zijn!

– Mike Donkers fact(s)forum | dotcom.radio


Samenvatting in het Nederlands video: Chuck Swindoll
Door Mike Donkers Fac(t)sforum | dotcom.radio

Diapresentatie van Chuck Swindoll samen gevat in het Nederlands. Dit is simpelweg de BESTE uiteenzetting die ik tegen ben gekomen over de ‘onzichtbare vijand’ (woorden van Donald Trump) met wie we in gevecht zijn, omdat Swindoll een BIOLOGISCHE en PSYCHOLOGISCHE verklaring geeft voor hun submenselijke gedrag. 

Disclaimer: het is wel een enorme ‘black pill’. Klaar om diep het konijnehol in te gaan?

Volgens Swindoll is het Luciferianisme de oudste cultuur op aarde, waarvan de eerste incarnatie de Baal-cultus was. Het hedendaagse Luciferianisme is enkel een meer ontwikkelde, moderne variant hierop. Hij noemt specifiek de naam Leviathan, een mythisch wezen dat voorkomt in de Hebreeuwse bijbel, een zeemonster in de vorm van een slang. Leviathan is synoniem aan Lucifer, Moloch of Baal, de vruchtbaarheidsgod van de Kanaanieten, die kinderen offerden aan deze godheid.

Swindoll geeft een ietwat andere uitleg van het verhaal van Adam en Eva in de Hof van Eden. In het boek Genesis van het Oude Testament wordt Lucifer eveneens voorgesteld als een slang (serpent), die zich schuilhield in een boom en Eva verleidde door het aanbieden van een verboden vrucht (appel), die het geheim van eeuwig leven symboliseerde. Eva copuleerde twee maal, 1 keer met Lucifer en 1 keer met Adam. Hieruit werd een tweeling geboren: Kaan en Abel. Kaan vermoordde echter Abel en daarmee werd Kaan een aartsvader die het dode DNA van Lucifer in zich droeg, een parasitair, geslachtsloos wezen afkomstig uit de vierde dimensie. Hierdoor was Kanaan onbezield, zonder bewustzijn, een meedogenloze en gewetenloze moordenaar. Hij bezat niet het liefdevolle hart en bewustzijn van zijn broer Abel, want Satan is niet menselijk en het zaad van Satan bevat dan ook geen natuurlijk menselijk DNA om zich te kunnen vermengen met dat van Eva.

Luciferianen communiceren al duizenden jaren met Lucifer d.m.v kinderoffers. Satanisten vallen buiten de Luciferiaanse bloedlijnen, maar kunnen zich ‘inkopen’ in de Luciferiaanse hierarchie. Omdat ze niet tot deze bloedlijn behoren, zullen ze echter nooit een leiderschapspositie bekleden. De ‘blauwe bloed’-familielijnen worden zorgvuldig bewaakt via selectieve vermenging binnen deze bloedlijnen. Het gaat om 13 verschillende bloedlijnen, plus 1 verborgen bloedlijn. Er is niet 1 enkele leider aan de top maar verscheidene leiders, die onderling ook veel strijd leveren. Waar ze het wel allemaal over eens zijn is dat ze de aarde willen beheersen en regeren.

De Merovingiaanse bloedlijn is de machtigste, omdat deze wordt beschouwd als de puurste Luciferiaanse genetische lijn. Marina Abramovic beweert afkomstig te zijn van deze Merovingiaanse lijn en zij staat hoger in de hierarchie dan Bill Clinton, die een Rockefeller is. Namen van leden van deze cultus worden veelvuldig gewijzigd om te verhullen dat zij allemaal tot dezelfde 14 families behoren en zich het leiderschap over de Verenigde Staten hebben toegeeigend. De pdf Bloodlines of the Illuminati van Fritz Springmeier bevat meer info over deze bloedlijnen. Deze bloedlijnen zijn van extreem belang voor de Luciferianen, omdat hun bloed de energie van Lucifer in zich draagt en dus puur moet worden gehouden.

Luciferianen geloven dat Lucifer de vader was van Kanaan en Adam de vader van Abel. De bloedlijn van Kanaan bevat de genetische code van Leviathan, Satan in hoogsteigen persoon. Zij geloven dat fysieke geslachtsgemeenschap essentieel is, vanwege de levensenergie die hierdoor wordt overgedragen in het DNA. Het menselijke aspect in hun DNA (compassie) wordt door ritueel misbruik van hun nazaten weggewerkt en vervangen door het Leviathaanse aspect van hun DNA (bedrog). Hun sadisme en bloeddorst kent hierbij geen grenzen. Het doel is om neurologische zenuwbanen in het brein verantwoordelijk voor menselijke eigenschappen als liefde, compassie en authenticiteit zulke hoge voltages te laten bereiken dat deze letterlijk doorbranden a.g.v. dagelijkse traumatisering. Dit bewerkstelligt men door de systematische verkrachting en foltering van hun eigen kinderen.

Net als de gnosten geloven Luciferianen dat een Demiurg de wereld heeft geschapen. Evenals de gnosten zijn Luciferianen van mening dat God (Jehova) irrelevant is, aangezien deze geen onderdeel uitmaakt van de tastbare en begrijpbare werkelijkheid. Zoals in de Satanische bijbel staat geschreven: do as thou wilt shall be the whole of the law (doe als je wil beslaat de volledige wet). De verleiding van Eva door Lucifer was gebaseerd op bedrog en daarmee dus de menselijke voortplanting vanaf het prille begin. Aangezien zowel Eva als Lucifer hier vrijwillig aan meededen, zien Luciferianen bedrog als een natuurwet. De verantwoordelijkheid ligt immers bij alle betrokken en deelnemende partijen.

Luciferianen beschouwen zichzelf als hoger dan ons, aangezien alleen zij de bloedlijn van Lucifer in zich dragen. Hierdoor voelen zij zich gelegitimeerd om hun satanische agenda uit te voeren. Documenten die de authenticiteit van hun bloedlijn aantonen liggen besloten in het Vaticaan, evenals de waarheid over onze ware oorsprong. Het feit dat wij onwetend zijn over onze oorsprong maakt ons minder zelfbewust en daardoor gevoeliger voor verraad, bedrog, leugens en diefstal van buitenaf. Dit levert een collectief, cultureel trauma op waardoor culturen zich minder goed en snel kunnen ontwikkelen en dus makkelijker manipuleerbaar en beheersbaar worden.

De realiteit waarin deze mensen zich begeven is volledig anders dan die van ons, dus om hun denkwereld te begrijpen moeten we ‘out of the box’ denken. Het doet er dan ook niet toe of jij dit allemaal wel of niet gelooft, omdat ZIJ DAT WEL DOEN. Als wij niet wakker worden, zullen zij dan ook hun plannen om de wereld te domineren en satanisch te houden doorzetten. Niemand zal ons bevrijden van deze parasieten, niemand komt ons redden, het is aan ons en aan ons alleen om dit te doen. Ontwaking is onze grootste troef en dit vormt hun grootste angst en we hebben alles in huis om ons lot te veranderen.

Hoe beter Luciferianen zijn in het liegen en bedriegen, hoe sluwere moordenaars het zijn en hoe hoger ze kunnen opklimmen in deze cultus. Dit is waarom beroemdheden die zich sterk maken voor goede doelen probleemloos en gewetenloos natuurrampen misbruiken voor persoonlijk gewin. Hoeveel huizen zijn er van ons goede geld eigenlijk gebouwd in Haiti? Luciferianen verdonkeremanen dit geld en buiten vrouwen en kinderen uit door ze te verkopen als seksslaven, waarbij ze de ‘beste exemplaren’ voor zichzelf houden om ritueel te laten vermoorden door de rijksten onder hen. Jaren later bouwen ze hotels op het eiland uit naam van economische wederopbouw, waar ze ongezien en ongestraft de eilandbewoners kunnen verkrachten en misbruiken. Hoe rechtschapen ze zich ook mogen vertonen aan de buitenwereld, zo verdorven zijn zij dus werkelijk. Hun bedrog beschouwen ze als een slim staaltje van vernuft dat ze ons, het vee, voorspiegelen. Omdat wij doneren aan hun ‘goede zaak’ stemmen wij in met dit bedrog. Onwetend als we zijn worden we medeplichtig hieraan. Wij maken het bedrog mogelijk omdat het zonder onze medeplichtigheid niet zou kunnen plaatsvinden. Net als Satan vrij spel had met Eva, zo hebben Luciferianen dat ook met ons.

Kennis over het leven vanuit dit perspectief geeft een dieper inzicht in het spelletje dat zij spelen. Gebrek aan kennis hierover leidt tot angst en dus hebben zij ons over al dit soort zaken in het duister laten tasten. Wij zijn doelbewust in onwetendheid gehouden. Kennis is macht. Als wij ons door hun leugens laten misleiden, dan spelen zij enkel een sluwer spel dan wij en ontlenen ze hun macht aan het feit dat wij dit mogelijk maken. Onze enige uitweg is persoonlijke verantwoordelijkheid. Niets of niemand kan verantwoordelijkheid nemen voor jou, behalve jijzelf. Veelvuldig bidden kan goede mentale oefening bieden, maar het biedt geen uitweg uit de valkuil waarin we zitten. Fysieke actie, alertheid, leervermogen en bewustzijn, daarmee bevrijd je jezelf van deze valkuil. Pas als wij wakker worden zal de situatie veranderen, eerder niet. Luciferiaanse macht is gestoeld op ons te verleiden tot bepaalde geloofsovertuigingen en te laten handelen naar een door hen geschapen schijnwereld, terwijl zij de Waarheid wantrouwen die wij werkelijk waarnemen. De menselijke geest wordt tegen zichzelf opgezet, totdat we een mentale dood sterven en onze ontwikkeling tot stilstand komt. Om te kunnen worden verslagen moeten mensen eerst zichzelf verslaan.

Alleen al in Amerika worden tussen de 600.000 en 1 miljoen kinderen per jaar opgeofferd aan deze Lucerifiaanse cultus. Hoe is dit mogelijk als je weet dat de FBI en CIA zo’n beetje alles van ons weten, maar desondanks niet bijhouden wat het lot is van onze menselijke nakomelingen? Ze geven niets om ons, wij zijn vee dat het verdient om belazerd te worden, zoals hun vader hen dat heeft geleerd. Als wij op de hoogte waren van het feit dat een miljoen kinderen per jaar verdwijnen, zouden we immers in opstand komen en dat weten ze maar al te goed. Voor een Luciferiaan zijn jouw kinderen hun volgende Happy Meal.

Vierdimensionale wezens voeden zich met de elektromagnetische energie van mensen. Wij zijn een gematerialiseerde frequentie voorzien van een bewustzijn en aangezien dit parasieten zijn is hun doel om ons te consumeren. Wij dragen in ons een kostbare, natuurlijke, schitterende levenskracht die zij niet bevatten en ook niet kunnen bevatten. Dit is waarom je er zeker van kan zijn dat jij geen schepping bent van een Demiurg genaamd Lucifer, jij draagt immers een energie in je die Lucifer niet kan bezitten en ook niet kan manifesteren. Een doorn brengt geen druiven voort. Zo kun je er zeker van zijn dat jouw identiteit er een is van een bewuste, natuurlijke levensvorm. Jij hebt meer gemeen met een zich ontpoppende vlinder dan met een vierdimensionaal, demonisch wezen. Trap niet in hun leugens over ons. Onze yin-yang-erfenis is een natuurlijk geschenk, geen vloek. Laat je niet belazeren, je bent en was nooit een slechterik of zondenaar.

Leviathaanse wezens kennen geen fysieke vorm, zoals wij. Het zijn fantomen die voortdurend van vorm veranderen. Zij kunnen zich manifesteren zoals zij maar willen, omdat zij niet gebonden zijn aan de driedimensionale wetten van tijd en ruimte die ons comcentreren in een vaste staat van pure pracht. Zij zien mensen als iets wat zij kunnen verslinden, voor hen zijn wie niets meer dan voer. Zij zijn pure duisternis en hun gebrekkige leegheid is waarom ze uit zijn op onze levensenergie. Zij hebben geen scheppingspotentieel en zijn niet uit op iets van het leven maken, zoals wij dat wel doen. Voor hen zijn wij een drug, Leviathan wil enkel consumeren. Niet God, maar Leviathan is jaloers op onze volmaaktheid en onze levensvreugde.

Het universum is oneindig en bevat onbegrensde mogelijkheden. Dit betekent dat er ook andere levensvormen bestaan buiten de dimensies waarin wij leven. De gedachte dat wij de enige levensvorm zijn in een oneindig universum is ronduit kortzichtig. Deze vierdimensionale wezens zijn een roofzuchtige soort die het universum afspeuren op zoek naar mogelijkheden en kansen. Hier op aarde hebben ze deze gevonden. Lucifer beschouwen als de enige vorm van alle kwaad is Lucifer meer respect toekennen dat dit wezen werkelijk verdient. Deze parasieten willen gezien worden als een allesoverheersende bedreiging, omdat dit angst inboezemt en angst beperkt de menselijke vrije wil. Zij weten dit. Niets is bevredigender voor Lucifer dan dat wij misleid worden door onze angst, aangespoord en ingegeven door Lucifer. Een cruciaal onderdeel van de Luciferiaanse geloofsovertuigingen is mensenoffers, waarvan kruiziging een belangrijk voorbeeld is van de verering van een mensenoffer.

In de ogen van een Luciferiaan is alle schepping een ontheiliging van de Schepper, de ultieme werkelijkheid en waarheid. De aarde, het universum, alles wat bestaat, is slechts een smet op de puurheid van de Schepper. Voor een Luciferiaan is het leven impuurheid. Het vee, ieder van ons, is niets meer dan een viering van dit impuurheidspincipe dat door Lucifer is omarmd. Zij zijn hier om over ons te heersen en ons aan te zetten tot onvermijdelijke zelfvernietiging die door hen is georchestreerd. Dit is waarom oorlogen door de eeuwen heen geen toevalligheden waren, maar het gevolg van wereldwijde manipulatie. In hun ogen is Lucifer, de Schepper van het universum, de hoogste manifestatie van impuurheid. Het leven is dan ook een viering van vuiligheid. Laat dat eens op je inwerken. In de Luciferiaanse wereld is alles omgekeerd. Alle normen en waarden, alle heilige missies, alles wat ons motiveert, het algehele concept van wat het bestaan inhoudt, wat menselijkheid inhoudt, wat het universum is, alles is het omgekeerde van wat jij gelooft.

Angst is dodelijk voor de geest en het concept van zonde is een techniek om de geest te beheersen. De Romeinen wisten over de massa wat Satan wist over Eva: mensen kunnen eindeloos gemanipuleerd worden als ze medeplichtig zijn aan het mechanisme dat hen controleert. Het judaisme, de islam en het christendom zijn allemaal meesterlijke controlemechanismes. Westerse religies controleren grote mensenmassa’s door hun potentieel in te perken op basis van angst, omdat iedere westerse religieuze persoon weet dat hij/zij een zondaar is en niet kan vertrouwen op zichzelf. Dit is aangeleerde angst. Maak de mensheid wijs dat ze zondaars zijn en ze zullen nooit enige andere werkelijkheid ervaren dan die van een zondaar. En daarin schuilt het bedrog, want de zonde overwinnen is slechts een schijnoverwinning, omdat deze enkel in je hoofd bestaat. Zonde is een truc die de menselijke evolutie tegenwerkt. Het is een Luciferiaans angstmechanisme bedoeld om hun prooi te verzwakken, te weten: ons. Geloof dat je een zondaar bent en je zult leven, handelen en sterven als een zondaar.

(Vanaf hier wordt het extreem confronterend. Wie dit niet aan kan, kan nu beter ophouden met lezen van de navolgende 4 alinea’s en doorscrollen naar beneden, naar de eindboodschap.) [groen]

Ieder van ons straalt elektromagnetische energie uit, omdat we een bron zijn van fysieke en spirituele kracht. Naarmate we ouder worden, vormt levenservaring ons elektromagnetische kleurenspectrum van helder wit (zoals dat van een baby) tot alle kleuren van de regenboog. Iedere elektromagnetische frequentie die elk mens omringt heeft een uniek kleurenspectrum gebaseeerd op ervaring, levenshouding en omgevingsfactoren. Onze elektromagnetische energie licht op als we plezier ervaren, maar wordt in het bijzonder vergroot als we pijn ervaren. Wanneer een mens in toenemende mate pijn ervaart, wordt de elektromagnetische energie die ons lichaam voortbrengt alsmaar intenser. Meer pijn betekent meer beschikbare elektromagnetische energie.

Net als wij fysieke elementen als water en brood omzetten naar mentale energie, zo transformeren deze vierdimensionale wezens onze elektromagnetische energie naar een lagere, vierdimensionale energie. Lucifer en zijn onderdanen en handlangers zijn extreem geinteresseerd in onze elektromagnetische energie, omdat wij natuurlijke, aardse energie in ons dragen gecombineerd met een hoog bewustzijnspotentieel. Kinderen zijn het meest gewild omdat zij de meest zuivere energie hebben. Hoe langer een kind in leven kan worden gehouden onder alsmaar meer pijn en leed, hoe meer bruikbare energie aan het kind kan worden onttrokken. Hoe hoger de pijn en hoe langer deze aanhoudt, hoe meer adrenaline en elektromagnetische energie wordt aangemaakt. Dit is waarom fysieke marteling een essentieel onderdeel uitmaakt van het satanische ritueel. Het offer moet een hoge mate van energie afgeven om Lucifer te kunnen bevredigen. Als je wil weten hoe zij ons zien, moet je mensen bezien vanuit een perspectief van commerciele vleesproductie. Voor hen zijn wij niets meer dan vee.

Een volledig bezeten en ervaren heks kan een kind langdurig in onbeschrijflijke pijn houden, net zo lang tot het kind uiteindelijk de geest geeft als gevolg van pure fysieke uitputting. Door Lucifer een levend kind te schenken als offer verkrijgt de heks wereldse macht. Terwijl het kind sterft, drinkt de heks hun bloed. Het verse, warme bloed van het kind geeft een enorme fysieke energiestoot, gigantische seksuele opwinding, een hoog gehalte aan anti-ouderdomsstoffen en een massieve kick vergelijkbaar met heroine. Dit komt door de productie van adrenochroom aanwezig in het bloed van het kind als gevolg van de pijn die het kind te verduren heeft gekregen. Vaak bereiken Luciferiaanse rituelen een climax kort nadat het kind is vermoord. Alle deelnemers delen in het drinken van het bloed en er volgt een groepsorgie. Veel walgelijker dan dit wordt het niet. Je wordt je nu bewust van een groep die bedrog, foltering en consumptie tot een levensstijl heeft gemaakt en ze zijn overal: naar schatting alleen al ruim 30 miljoen in Amerika.

Hoe groter de pijn die het kind te verduren krijgt, hoe meer adrenaline door de bijnieren wordt aangemaakt. Door hun aanhoudende geschreeuw in reactie op de intense pijn die ze door de folteringen ervaren gaan kinderen hyperventileren, waardoor hun bloed zich volzuigt met zuurstof. Hierdoor oxideert de adrenaline in het bloed tot een zeer opneembare vorm genaamd adronochroom, een product van ons sympathische, autonome zenuwstelsel. Het menselijk lichaam kan direct adronochroom opnemen omdat pure adrenaline reeds deels is gemetaboliseerd door zuurstof. Het bloed raakt verzadigd met adronochroom, terwijl het lichaam poogt de noodzakelijke biologie mogelijk te maken voor een vecht-of-vluchtrespons. Voor het kind is er echter geen ontsnapping mogelijk. Heksen nemen deze biologische energie tot zich, terwijl zij het nog warme, pompende bloed vol met adronochroom rechtstreeks van het nog levende kind drinken. Als het kinderhart stopt, breekt de adrenochroom zo goed als meteen af tot nutteloze stoffen en dus is het bloed van de allerbeste kwaliteit als het geconsumeerd wordt nog voordat het hart stopt met kloppen – hetgeen betekent dat het kind zich al stervende bewust is van de consumptie van zijn/haar bloed. De halsslagader bevat een hoog gehalte aan geoxideerd, adrenalinerijk bloed dat rechtstreeks afkomsig is van de aorta en beschikbaar wordt gemaakt via een snelle steek in de hals, gevolgd door een diepe beet. Vampirisme is echter dan je wil geloven.

(Wie naar onderen is gescrolld en de bovenste 4 alinea’s niet heeft gelezen, kan nu weer verder lezen.)

Wij zijn geboren met alle natuurlijke kracht om te helen van deze infectie. Dit heet bewuste waarneming. Dit bewustzijn wordt gerealiseerd door zelfverantwoordelijkheid, weten wie je bent, precies datgene waarvan de Luciferianen je proberen te weerhouden omdat je anders niet te controleren en manipuleren bent, jou kan dan geen angst aangejaagd worden. Het menselijke potentieel komt niet voort uit geloofsovertuigingen of controlemechanismes, maar uit zelfkennis en zelfidentificatie. Alle macht ligt bij ons. De mensheid moet zichzelf redden en bevrijden, dat is een natuurwet. De natuur is alles wat bestaat en zij is uit op het bereiken en behouden van evenwicht. Daarom is het zo belangrijk dat ieder van ons wakker wordt, zodat onze collectieve natuur gelijkgeschakeld wordt en in balans komt. Het hart leidt en vormt het collectief door ieders unieke bijdrage en intentie. Wij scheppen ons eigen lot als individuen en als algehele soort. Ieder van ons moet zijn/haar aandeel leveren om dit evenwicht mogelijk te maken.

Als wij niet ontwaken en onze echte Waarheid onder ogen zien, zullen Luciferianen ons tot blijvende, willoze slaven maken, omdat de natuur geen genade kent. Een zelfbeperkend bewustzijn zal worden opgeslokt door een beperkt universum. Wij moeten ons allen bewust worden van de onbegrensde Waarheid die wij werkelijk zijn om onszelf te bevrijden van deze parasieten. De Waarheid kan weerstand bieden tegen elke druk van buitenaf, omdat de Waarheid altijd overwint. Wees deze Waarheid.

Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk