Je gedachtekracht wordt ernstig onderschat


“Vrijheid van de geest vereist niet alleen, of zelfs niet in het bijzonder, de afwezigheid van wettelijke beperkingen maar de aanwezigheid van alternatieve gedachten. De meest succesvolle tirannie is niet degene die geweld gebruikt om uniformiteit te verzekeren, maar degene die het bewustzijn van andere mogelijkheden wegneemt .”

Alan Bloom (1930-1992)

Dit artikel van november 2019 heb ik opnieuw op de front page geplaatst eind maart 2020 omdat ….

Dragen jouw gedachten bij aan een betere wereld, … of ben je een ‘pain in the ass’ ook voor jezelf?

gedachtenvoer 200

Laten we het -weer- eens hebben over de kracht van je gedachten. Ik heb er al een paar boeken over gelezen en de tittel van deze website is niet voor niets -gedachtenvoer- !!

Eigenlijk heb ik dat idee uit het Engels door de twee woorden Thoughts & Food samen te voegen, en nee, die website bestaat in het Engels niet. — Update video onderaan de pagina.

De kracht van wat jij denkt en de invloed die je daarmee uitoefent op anderen wordt ernstig onderschat. Gedachten zijn frequenties die je onbewust of bewust uitzend naar andere personen in je omgeving, dat kan je naaste omgeving zijn of iemand aan de andere kant van de wereld.

Het begint al met je gezondheid.

Op persoonlijk vlak is die gedachtekracht er rechtsreeks verantwoordelijk voor of je gaat genezen of ziek blijft, of je beter wordt of dood gaat. Dat blijkt uit met name de GNM, waar men ziet wat de invloed is van een traumatische gebeurtenis op je gezondheid. Dat blijkt ook uit de niet verwerkte emotionele blokkades die je opgebouwd hebt, Bradley Nelson heeft daar een methode voor ontwikkeld om die op te sporen in je onderbewustzijn. Daar schreven we in 2013 reeds over met het Boek: the Emotional Code

Nog veel verder ging dit fenomeen: Russische wetenschappelijke onderzoek verklaart, directe of indirect, verbanden met fenomenen als helderziendheid, intuïtie, spontaan of het op afstand genezen, zelfgenezing, affirmatie technieken, ongebruikelijk licht / aura’s rond mensen, de geestelijke invloed op het weerpatroon en meer.

Al deze indrukken, deze kennis, deze emoties en gedachten hebben mij doen besluiten een simpele gezondheid top 5 samen te stellen met op de absolute #nummer één positie de kracht van je gedachten.

Als je dan bij de dokter op het tien minuten intake gesprek zit en het gaat uitsluitend over je fysieke gesteldheid dan leidt het verdere gesprek al niet meer in de richting van de opsporing van de oorzaak maar wordt op z’n best het probleem onder controle gehouden maar niet genezen.

Ik roep al meer als 10 jaar dat mijn doelstelling is om 100 jaar te worden met kwaliteit van leven en ben er ook van overtuigt dat ik dat ga bereiken. Onbewust ben ik dat zo aan het programmeren en  ben dan ook gemotiveerd om de noodzakelijke beslissingen te nemen, elke dag even op de weegschaal, nadenken over de voeding die ik in mijn mond steek.

Maar die gedachtekracht gaat veel verder als je gezondheid.

Er zijn al vele experimenten gedaan waarbij een georganiseerde bundeling van gezamenlijke gedachtekracht ergens op een bepaalde plek en bepaalde tijd de criminaliteit duidelijk deed dalen.

Het Global Consciousness Project (GCP, ook wel het EGG-project genoemd) is een parapsychologisch experiment dat in 1998 is begonnen als een poging om mogelijke interacties van ‘globaal bewustzijn’ met fysieke systemen te detecteren.

Gedachte-experimenten, goed gestructureerde, goed gedefinieerde hypothetische vragen die gebruik maken van conjunctief redeneren – “Wat er zou kunnen gebeuren (of wat er zou kunnen gebeuren) als …” – zijn gebruikt om vragen te stellen in de filosofie sinds de Griekse oudheid, sommige daterend uit Socrates. In de natuurkunde en andere wetenschappen dateren veel gedachte-experimenten uit de 19e en vooral de 20e eeuw, maar voorbeelden zijn minstens zo vroeg als Galileo te vinden.

We hebben dus gedachtekracht, maar het gaat nog veel verder.

In 1961 schetste de Nobelprijs-winnende fysicus Eugene Wigner een gedachte-experiment dat een van de minder bekende paradoxen van de kwantummechanica demonstreerde. Het experiment laat zien hoe de vreemde aard van het universum twee waarnemers, bijvoorbeeld Jou en je vriend, in staat stelt verschillende realiteiten te ervaren.

En, er is ook … het intentie-experiment is een buitengewone vooruitgang in ons begrip van bewustzijn als een veld van alle mogelijkheden waar de intentie zijn eigen vervulling orkestreert.

Maar in hoeverre wordt onze kracht beïnvloed door gebeurtenissen?

Als je bij gedachtenvoer op categorie kijkt bij -Mind Control- vindt je 300 artikelen die daar zijdelings of rechtstreeks mee te maken hebben. De jaren vijftig en zestig waren de tijd dat er op grote schaal werd geëxperimenteerd met MK-ULTRA, een mind-control programma, ontwikkeld door de CIA en getest op militairen en burgers. Mind-control is een verzamelterm voor de onvrijwillige beïnvloeding van één individu, enkele gelijkgestemden, of hele grote groepen tegelijk, zoals beïnvloeding op wereldniveau.

Bij beïnvloeding op wereld niveau denk ik gelijk aan de media, de Hollywood filmindustrie, de muziek industrie, de politiek en de talloze valse vlag aanslagen. Angst is zo’n factor die de mind eenvoudig op afstand kan beïnvloeden. Veelzeggend is de opmerking van John D. Rockefeller: “I don’t want a nation of thinkers, I want a nation of workers.”

Iedereen wordt door deze mind factoren ‘onder controle’ gehouden. Hier zijn de wereldmachthebbers bewust mee bezig, en jij, … ?

  • Geef je toe hieraan of is misschien ergens het idee ontstaan dat de bundeling van ‘onze’ gedachten ons immuun zouden kunnen maken voor deze vorm van mind control?
  • Ben jij je wel eens bewust dat het hebben van negatieve gedachten nergens goed voor is en stop je daar dan ook vervolgens gelijk mee.

En ja, deze website staat vol met negatieve zaken, zaken waarvan velen zich nog niet eens bewust zijn. Je kan echter pas een oplossing aanreiken als er überhaupt de kennis is van zo’n probleem.

Veel mensen kunnen zich helemaal niet voorstellen dat er ‘mensen’ op de wereld zijn die moord en doodslag bewust toepassen om macht te verwerven. Die de meest weerzin wekkende zaken uitvreten met kinderen. Het is ook het meest ultieme chantagemiddel in deze wereld dat op het punt staat te -Exploderen- in het gezicht van de wereld op kort termijn.

Het geeft moed dat het meest gelezen artikel op mijn site nu gaat over de nieuwe realiteit. Een realiteit die ik in mijn gedachten al geschapen heb, maar, …

Je loopt ergens met z’n tweetjes naar toe, de een loopt van nature altijd snel, de ander wat langzamer. De langzame loper is wellicht genijgt wat sneller te lopen maar de snelle loper wordt ten alle tijden opgehouden.

  • Ik omring mij dan ook bij voorkeur met positieve mensen
  • Met vooruitstrevende denkers
  • Met actieve mensen
  • Met bouwers van, …

Ik wil snel aankomen in die nieuwe realiteit, die nieuwe wereld, die betere wereld mede creëren, al die anderen zijn ook welkom, sommige komen wat later, sommigen kunnen die wereld helemaal niet zien of vinden, sommigen zullen nooit aankomen.

De inspiratie voor het schrijven van dit artikel kwam op een verjaardagsfeest dik na twaalf uur waar we met een klein clubje bijeen zaten. Het -een op een- gesprek over de wereld van vandaag kreeg de aandacht van iedereen en leidde tot een -ik wil dit eigenlijk helemaal niet weten- reactie. Mijn originele gesprekspartner gaf echter aan, -ik wil het wel weten-. De geboden info was best gruwelijk te noemen over satanische rituele moorden die gebruikt werden als chantage techniek in o.a de politiek en ging ook over adrenochrome, …

Ja het is gruwelijk en het gaat ook gewoon door -als je het niet wilt weten-. Dan ben je ook bewust medeplichtig want ik heb het je nu al verteld. Een betere wereld scheppen is geen taak voor -watjes- de -ik wil het niet weten- aard bewoners. Het zijn geen trage lopers maar nog veel erger, ze lopen weg voor de problemen.

Jezelf bewust worden van de kracht van je gedachten, de kracht van universeel groepsdenken en jezelf immuun maken voor de negatieve energie van die ander, …

Misschien is de meest fundamentele uitdaging waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, het ontwaken van ons vermogen tot collectief weten en bewust handelen, zodat we met succes kunnen reageren op de immense sociale en ecologische problemen waarmee we nu worden geconfronteerd.

— Duane Elgin

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk