Als je ontdekt voorgelogen te zijn, … Maar wat als dat tientallen jaren lang gebeurde op staatsniveau?


kraak de krantenkoppen

05-05-2019 — Hoe zou jij je voelen als de gehele wereld er in slechts enkele maanden, weken, … totaal anders uit ging zien dan je dacht, dan je geloofde? Dat alles wat je dacht, wat je hoorde, in de krant las en meende te zien op TV… niet waar bleek te zijn. Dat je overdonderd wordt met nieuws, niet wetend waar te beginnen met je onderzoek? Zet je schrap want dit is zich NU aan het ontwikkelen.

Nog nooit in de geschiedenis is er op zo’n grote schaal gelogen en bedrog gepleegd, de waarheid verdraaid, feiten geheim gehouden en hebben allerlei mensen zich verlaagd tot diep trieste duistere zaken die zijn uit te drukken in dit enkele woord:

HOOGVERRAAD

Nog nooit heeft zich zo’n schandaal voorgedaan in het politieke landschap. Een schandaal dat ongetwijfeld gaat leiden naar de doodstraf voor verschillende kopstukken en duizenden arrestaties en processen, militaire tribunaal’s wel te verstaan waar het bewijs onomstotelijk voor geleverd gaat worden wat geen millimeter ruimte zal laten voor gekonkel en getouwtrek voor het leger advocaten. En, … dat alles zal politieke kopstukken in meerdere landen in de val meetrekken. Dit alles is zich nu reeds aan het voltrekken, het voorspel is reeds ingezet, duidelijk zichtbaar als je de feiten kent, want dit alles is al lang geen geheim meer.

Waar revoluties in de geschiedenis gestrand zijn of hebben geleid tot een nieuw bewind wat uiteindelijk meer van het zelfde betekende, daar zal alles nu anders zijn. En ook dit is weer in een enkel woord samen te vatten:

INTERNET

Al het bewijs ligt voor een groot deel reeds ‘op straat’, vrij verkrijgbaar, vindbaar en te delen voor een ieder. Alleen gaan we nu met z’n allen ontdekken wat al die puzzelstukjes met elkaar verbindt, zoals ze in de Engelse taal zo mooi kunnen zeggen; “Connecting the dots

Wat maakt nu dat de ontsteltenis zo groot zal zijn onder de bevolking, ook dat is weer in een enkel woord samen te vatten.

VERTROUWEN

Als je in een relatief korte tijd gaat ontdekken dat de media je hebben voorgelogen, niet een enkele krant, radio zender, magazine, TV station, … maar allemaal vrijwel zonder uitzondering, en dit noemen we dan een, …

SAMENZWERING

Hoe groot gaat de ontreddering worden onder de mensen, het ongeloof, het wantrouwen en de realisering; “Nu we dit allemaal te weten zijn gekomen, wat is er nog meer gelogen, en wat weten we nog meer niet?”

voorpagina van de brainwash krant

De media zullen zich de komende maanden drie slagen in de rondte gaan liegen en pogingen gaan ondernemen zaken anders voor te stellen dan ze werkelijk zijn. Een kostelijk schouwspel voor hen die reeds voorkennis bezitten.

De media die reeds nu begonnen zijn om zaken anders te melden dan wat ze voorheen de afgelopen honderd jaar deden. We gaan in rap tempo ontdekken dat journalisten zich een rad voor de ogen hebben laten draaien en / of simpelweg omgekocht werden en / of te laf waren misstanden te melden om hun eigen vege lijf te redden, of dat ze economisch afhankelijk waren waardoor men ze letterlijk kon afpersen of vrijwillig gekozen werd de mond te houden, bang voor de economische gevolgen.

… maar het gaat nog veel verder


En dat zal niet alleen van toepassing zijn op de journalistiek, maar op de beroepen van artsen, wetenschappers, etc, en met stip op nummer #1, de politiek.

De openbaringen zullen niet alleen hoogverraad inhouden maar ook, de in en in ziekelijke netwerken van pedofilie op wereldwijde schaal in alle kringen, … schokkend !

Grote multinationals, miljarden bedrijven, zullen in de val van de alle openbaringen meegesleurd worden. Ik kan er haast niet op wachten dat dit gaat gebeuren zodat we eindelijk een eerlijkere mooiere wereld gaan krijgen. Een wereld zoals die ooit bedoeld was, een wereld van overvloed en spirituele ontwaking, maar vooral een gezonde en vredige wereld.

goed en slecht yin en yang
Welke eigenschappen ga je herkennen, …. en bij wie ?

Er zijn mensen die denken dat de wereld aan de vooravond staat van de grootste economische crisis uit de geschiedenis, er zijn mensen die denken dat we aan de vooravond staan van een alles vernietigende derde wereldoorlog, er zijn mensen die denken dat er een wereldwijde epidemie gaat toeslaan met grotere gevolgen dan de Spaanse griep nu velen binnen een paar uur aan de andere kant van de wereld kunnen staan en elk virus razend snel verspreiden.

Ik geloof daar allemaal niks van, totaal niks! Waarom?

Omdat ik al deze verhalen opgeklopt zie worden door diezelfde media die ik al zie en hoor liegen en bedriegen sedert jaren.

Komende weken zouden er best pogingen ondernomen kunnen worden om nog iets uit te lokken zoals de afgelopen maand de ene na de andere valse vlag aanslag werd uitgevoerd, Nieuw Zeeland, Frankrijk, Sri Lanka.

Nood communicatie systemen zijn inmiddels getest en operationeel, de wereld bevolking kan ten alle tijden geïnformeerd worden wat er gaande is in realtime.

Maar dat het zover gaat komen denk ik ook niet. Tot op heden hebbende steeds weer kunnen zien dat het schaakspel zo gespeeld werd dat men de tegenstander steeds een stap & meerdere zetten voor waren. Het plan voor deze omwenteling lag reeds lang klaar en vele zaken waren opgezet om de tegenstanders – de Deep State – in de val te lokken.

Niet iedereen ziet het allemaal zo, dat dit alles zo snel gaat gebeuren, maar ze zullen allen even blij zijn als het wel zo gaat gebeuren. Het is namelijk ook de allerhoogste tijd dat we die verandering, die omwenteling gaan krijgen willen we niet gevangenen worden van de AI, de kunstmatige intelligentie netwerken in handen van de Deep State en de wereldwijde magnetron 5G straling die onze mentale toestand kan beïnvloeden. Het is dan ook vijf voor twaalf, maar zoals gezegd, ik heb alle hoop dat dit alles juist op tijd goed gaat komen.

En waar sta jij in dit verhaal?

Het afgelopen jaar heb ik heel veel de vraag gesteld; “Hoe denk jij over Donald Trump” Meestal was het antwoord zeer negatief. Mijn vervolg opmerking was dan; “Ik denk dat Trump hard op weg is om de beste president uit de Amerikaanse geschiedenis te worden, … met stip!”

Hoe mensen daarop reageerde vertelde mij al gelijk in hoeverre men het beeld, geschetst door de leugenachtige media, nog geloofden. “Jij leest en kijkt niet veel op alternatieve media hoor ik?” — “We spreken elkaar nog wel over een jaartje”.

Vanwaar mijn hoop, vanwaar mijn overtuiging, vanwaar dit artikel? Ook dat alles is weer te vangen in een korte statement, deze keer niet te vangen in een enkel woord maar wel kort en krachtig:

12-06-2019

Q Anon

Wij leven midden in een informatie oorlog, Jouw Wapen, … informatie delen, … mensen Red Pillen.