WAT ER -nu- IN DE WERELD PLAATSVINDT


Door Mike Donkers
Factsforum | dotcom.radio

aanmelden via de Telegram app
Twitter geblokkeerd (2011) Facebook verlaten (2014 – ook niet delen s.v.p) YouTube Censuur (2017) HoeZitHetNuEcht [x] AlternatiefNieuws.com [x] wat overblijft is Telegram de RSS feed en enkele startpagina’s en Forums

Er bereiken mij steeds meer signalen dat er grote behoefte is aan een Nederlandstalige update over de recente en aanstaande gebeurtenissen. In een app-groep waar ik aan deelneem heb ik onderstaande uitgebreide update geschreven. Doe er je voordeel mee. Mocht je zelf gaandeweg afhaken omdat dit simpelweg te ongeloofwaardig lijkt, vraag je dan af waarom het spel juist op deze manier gespeeld dient te worden. Als ik immers jou niet kan overtuigen, dan zeker vele anderen die hier helemaal geen weet van weten al helemaal niet!

Op vrijdag 13 maart kondigt Trump aan dat m.u.v. het Verenigd Koninkrijk alle Europese commerciele vluchten niet meer mogen landen op Amerikaanse bodem, effectief per middernacht. Dat is vrijdag de 13e, een satanische feestdag en effectief vanaf 14 maart 2020 = 14 + 3 = 17 (Q is de 17e letter van het alfabet). Deze opschorting is gedurende 30 dagen geldig en eindigt daarmee op 10 april 2020, in het Amerikaans 4-10-20. Zet hier letters in het alfabet tegenover en je krijgt DJT: Donald J. Trump. Die dag is ook Goede Vrijdag. We gaan dus van een satanische dag naar een heilige dag, of in de woorden van QAnon: dark to light.

En dan is er nog de GROOTSTE Amerikaanse militaire oefening OOIT gaande in Europa, genaamd Defender Europe 2020. Vanaf deze week zijn er maar liefst 30.000 Amerikaanse troepen gestationeerd in heel Europa, incl. materieel. Kijk naar die naam, Defender Europe. Worden we opnieuw bevrijd door de Amerikanen?

Het logo van Defender Europe 2020:

351c9775-0607-4d9c-b933-6aa73ecab9d4

Het logo van de Amerikaanse strijdkrachten tijdens de bevrijding van de nazi’s:

0f845476-0284-441d-9047-d990a65cd4b1

Dit ‘virus’ was al decennia gepland door de Deep State. Hun satanische New World Order moest letterlijk de hel op aarde worden. Denk aan wat ze al hebben neergezet onder de nazi’s, in de Sovjet-Unie, het China van Moa, Cambodja onder Pol Pot, etc. en vermenigvuldig dit met een factor 10 of 100: hongersnood, armoede, epidemieen, nucleaire oorlog. Hillary Clinton had deze eindfase van hun plan moeten inluiden, maar door goddelijke interventie werd deze satanische hogepriesteres het niet maar Donald J. Trump, die zich minimaal 20 jaar hierop heeft voorbereid en op de achtergrond wordt aangestuurd door patriotistische militairen die niet zullen toestaan dat de Amerikaanse republiek en de rest van de vrije wereld in dood en verderf gestort zullen worden. 

Q schrijft: mil is the only way (mil = military). Deze omvangrijke operatie, die de mensheid moet verlossen van een doodscultus van minstens 6000 jaar oud, kan alleen militair verslagen worden op aards (satanisch) niveau en dan geldt de doodstraf, aangezien deze zieke bloedlijn letterlijk moet worden uitgeroeid. Op bewustzijnsniveau (Luciferiaans) zijn wij aan zet. Deze anti-creatiekrachten kunnen zelf niets creeren, maar ze kunnen wel onze vrijheid van bewustzijn proberen af te nemen door ons te misleiden en tegen elkaar op te zetten. 

Dit wordt door QAnon ‘The Great Awakening’ genoemd en het is precies de reden waarom de Amerikaanse militaire veilgheidsdienst NSA met ons communiceert via het Q-project. In de afgelopen 3 jaar kan ik zeggen dat ik meer heb geleerd dan de afgelopen 30 jaar bij elkaar! Maar er zijn nog hordes onwetende mensen die luisteren naar het NOS-journaal, RTL-nieuws en die satanische sukkel van een Rutte, of naar equivalenten in hun land en cultuur (Macron, Merkel e.a.).

Dat is alleen nog maar de red pill. Nu komt de black pill. Deze satanische doodscultus heeft het specifiek gemunt op kinderen. Hun levensenergie is zo laag dat ze zich moeten voeden met adrenalinerijk bloed van kinderen die regelrechte doodsangst wordt aangejaagd. Daarnaast eten ze o.a. de pijnappelklier van kinderen op, omdat dit de zetel is van ons goddelijke bewustzijn, ons ‘lijntje naar boven’. Dit zijn parasieten die naar alle waarschijnlijkheid afkomstig zijn uit de vierde dimensie (nee, geen aliens!). 

De mensheid moet wel heel speciaal zijn dat ze zich willen voeden met een verlaagd menselijk bewustzijn en met kinderbloed. De aarde is de Hof van Eden en we horen hier in vrijheid, gezondheid, overvloed en harmonie te leven en niet te overleven in slavernij, stress, ziekte, schaarste en conflict, dit is ons geboorterecht! Deze strijd is dan ook een spirituele strijd en ik garandeer je dat wanneer dit voorbij is er geen atheist meer op aarde zal bestaan! We moeten hiervoor echter het pure kwaad onder ogen gaan zien, het maakt onderdeel uit van onze spirituele ascensie.

2c79cdf9-7f76-49b6-9107-c8172551aa69

Q: follow the white rabbit. Geadrenaliseerd bloed heet adrenochroom. Het molecuul van adrenochroom ziet er uit als… een wit konijn.

De satanische elite gebruikt het liefst levende slachtoffers. Een van hun grootste leveranciers was Jeffrey Epstein. We weten allemaal wat hem is overkomen en dat het spoor inmiddels leidt naar het Britse koningshuis (Prince Andrew). En daar houdt het spoor zeker niet op, er komt nog veel meer! Maar op een veel lager niveau vinden er onder Trump een recordaantal arrestaties plaats van pedo’s en pedonetwerken, de eerste reeds 6 dagen na zijn aantreden op 20 januari 2017. Ook door het bouwen van de grensmuur met Mexico droogt de voorraad aan ‘vers bloed’ op. Internationale aanvoerroutes vanuit o.a. Saudi-Arabie zijn ook afgesloten. 

Een andere manier om aan adrenochroom (dat ook een verjongend effect heeft) te komen is via China, want daar kijken ze niet op wat mensenrechten min of meer. En waar werd het vervaardigd? In Wuhan!

Wat is er besproken toen Trump als eerste en enige leider de eer kreeg om te mogen dineren in de Verboden Stad met de Chinese leider Xi? Waarom krijgen nu ineens zoveel beroemde mensen in de politiek en entertainment-wereld corona? Heeft het Q-team de adronochroom uit Wuhan besmet met corona? Q schrijft: scare event necessary, you and your families are safe. Angstaanjagende gebeurtenis noodzakelijk, jullie en jullie families zijn veilig. Omdat wij geen kinderbloed drinken! 

Ondertussen wordt ieder Europees land stuk voor stuk op slot gegooid op basis van een simpel griepje, zodat de militairen ongehinderd hun werk kunnen doen door diverse Deep State-spelers op te pakken of zelfs standrechtelijk te executeren. De Deep State kan ook geen revanche nemen door een bom of iets dergelijks af te laten gaan bij evenementen waar veel mensen aanwezig zijn, want deze zijn allemaal afgelast. 

Q schrijft: done in 30. Klopt, Trump heeft gedurende 30 dagen vluchten uit Europa opgeschort. In Amerika zijn zowel de National Guard als de Marines geactiveerd in alle 50 staten, ook zogenaamd vanwege het coronavirus en de door Trump aangekondigde nationale noodtoestand. Er is geen ontsnappen meer aan voor de Deep State. 

De dag nadat dit voorbij is, op 11 april, zal Trump de wereld op de hoogte brengen van wat er gedurende die maand heeft plaatsgevonden. Velen zullen het dan nog niet begrijpen (dit is ook de reden waarom dit onder de dekmantel van corona (kroon) gebeurt) en er zullen rellen en protesten volgen. Het zal dan echter snel arrestaties gaan regenen en in sneltreinvaart zal er meer en meer naar buiten komen over de vijand van de mensheid die ons nu duizenden jaren in gijzeling houdt. 

Q schrijft: March madness. Maar ook: April showers. En: the Pope will have a terrible May. Zet je dus maar schrap, want hier wordt wereldgeschiedenis geschreven!

Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk