Waarom gaan mensen dood aan een simpel virus?


Doodgaan aan een simpel virus?

vergiftigde wereld14-04-2018 | Gaan mensen dood aan een virus, Ebola. de griep, een gewone verkoudheid of aan iets anders? Als we verder kijken naar de conditie van de mensheid kunnen we deze vragen beantwoorden en geavanceerde behandelingen geven die verder gaan als het arsenaal van de westerse ‚medicijn’ kunde en vele, vele mensenlevens redden!

De meeste mensen sterven een vroegtijdige dood door ……..

Door Dr. Marc Sircus
Bron: website Dr. Sircus

vergif GMO
Dat is precies waarom de hedendaagse geneeskunde geen rechtmatig of intelligente behandeling voor virussen kan bieden waardoor zo veel mensen een vroegtijdige dood sterven.

In de westerse geneeskunde is het terrein (de onderliggende aandoening en de gezondheid van het lichaam) wat voor weinig tot niets telt en dat is de reden waarom we er in de pers hier zelden over horen, hoewel we hieronder in nieuw onderzoek aangegeven hoe goed we zijn in de vernietiging van ons milieu, en onszelf met chemische geneesmiddelen en pesticiden die vrij komen in onze biosfeer.

Het terrein drukt de medische wijsheid uit bekend bij artsen die dichter bij de natuur staan. Zelfs Louis Pasteur bekende op zijn sterfbed zijn obsessie met microben en gaf toe dat het ‚terrein’ (de voedingsbodem) het belangrijkste is. Aangezien de meeste artsen en mensen niet weten of zorgen voor -de voedingsbodem- blijven zij zichzelf en hun kinderen blootstellen aan schadelijke verontreinigingen, gif, onbalans (pH waarde) en worden ze verrast door een virus dat hen aanvalt!

Zie ook: Louis Pasteur

In het algemeen, perfect gezonde mensen ondervinden geen of minimale hinder van virale infecties.

The Huffington Post schrijft: “Juist het feit dat het griepseizoen misschien een routine lijkt wat een reden is om het af te schuiven. Milde gevallen van de griep hebben dezelfde symptomen als een simple verkoudheid waardoor het minder gezien wordt als iets serieus. Deze manier van denken kan gevaarlijk zijn als er binnen het gezin iemand leeft met een zwak immuunsysteem en dus vatbaar is voor het gevaarlijkste effect van het virus, kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen die al een ziekte onder de leden hebben”. Je lichaam is dan overgevoelig indien het wordt geplaagd door toxiciteit en voedingstekorten te beginnen met het meest elementaire voedingstekorten en dat is zuurstof.

Als het gaat om het omgaan met voedingstekorten (het is veilig om te zeggen dat meer dan 90% van de bevolking dat heeft) en blootstelling aan giftige stoffen (100% van alle mensen) zijn westerse medische “professionals” doof, stom en blind, en dat is waarom ze meer pijn doen dan dat ze helpen.

Een van de meest elementaire bijdragen aan een gezonde voedingsbodem is de zuurstofstatus van het lichaam, wat afhankelijk is van onze kooldioxide status. Neem een kind dat te snel ademt om te beginnen, dat zal een gecompromitteerde fysiologie hebben, omdat hierdoor te veel CO2. uitgeademd wordt. Lage CO2 waarden verminderen de zuurstoftoevoer naar de weefsels. Weefsels van het lichaam genieten niet van de effecten van hypoxie en dat omvat ook het immuunsysteem. Introduceer een virus, gemeenschappelijke of niet, en je zal complicaties ondervinden wat een kind met een hoge zuurstof status niet zal hebben.

Dr. Jerry Tennant schrijft; “Als zuurstofniveaus omlaag blijven gaan krijg je infecties. Ieder van ons bevat ongeveer een biljoen “bugs”. (letterlijk vertaald technische storingen) Ze worden onderdrukt wanneer er zuurstof aanwezig is. Echter als het zuurstofniveau te laag wordt komen deze ‚bugs’ tot leven en gaan lunchen en ze willen jou hebben als lunch. (noot: letterlijk vertaald is de natuur zo geprogrammeerd dat niet levensvatbare onderdelen van het lichaam opgeruimd worden, bij voldoende aanwezigheid van bouwstoffen worden nieuwe onderdelen aangemaakt en anders is het … einde oefening) Omdat deze ‚bugs’ geen tanden hebben om een hap uit je cellen te nemen, zetten ze spijsverteringsenzymen uit om je cellen te ontbinden. Als ze jouw cellen dus consumeren wordt je ziek”.

Een van de voornaamste redenen waarom natriumbicarbonaat zo’n goed medicijn is dat vrijwel direct verbetering van de zuurstofstatus optreed door verhoging van CO2 en bicarbonaat in het bloed. De bloedvaten verwijden met verhoogde bicarbonaat en CO2 waardoor er meer bloed kan stromen. Ook de zuurstof dissociatie curve is gunstig verplaatst. (zuurstof oplossend/opnemend vermogen) Natriumbicarbonaat heeft vele levens gered in 1918 tijdens de Spaanse griep-pandemie en het zal dat dus opnieuw doen dit jaar als de mensen er over leren.

Wat als er een natuurlijke, gezondheidsbevorderende stof zou bestaan, die goedkoop is, vrij verkrijg?baar en waarschijnlijk al in je keukenkastje aanwezig is? Zo’n stof is er. Hij heet natriumbicarbonaat, hoewel je hem misschien als Baking Soda kent. Jarenlang werd natriumbicarbonaat dagelijks als onderdeel van een aantal behandelingen in het ziekenhuis gebruikt, en bleven de meeste mensen onwetend van de volledige genezende mogelijkheden ervan.

In dit boek – Natriumbicarbonaat – laat dr. Mark Sircus zien hoe deze algemeen voorkomende verbinding ? samen met magnesium-, kalium- en calciumbicarbonaten ? bij de verlichting, of mogelijk zelfs bij de preventie van vele soorten aandoeningen kan worden gebruikt. Dit boek begint met een basaal overzicht van het alledaagse product dat als Baking Soda bekend staat en gaat chronologisch de lange geschiedenis van het gebruik als een effectief huismiddel langs. Vervolgens wordt de rol die natriumbicarbonaat bij het bereiken van een optimale zuurgraad speelt, belicht, waarvan de belangrijke rol bij het handhaven van een goede gezondheid wordt duidelijk gemaakt.

Het boek gaat verder met de bespreking van hoe natriumbicarbonaat, en het effect ervan op de zuurgraad, mensen die aan een verscheidenheid aan aandoeningen, zoals nieraandoeningen, schimmelinfecties, verkoudheid en griep, tand?vlees?aandoeningen, hoge bloeddruk en zelfs kanker lijden, tot voordeel kan strekken. Ook wordt de rol bij de behandeling van vergiftiging door radioactiviteit, chemicalien en zware metalen besproken. Als laatste legt dr. Mark Sircus de verschillende manieren uit, waarop natriumbicarbonaat ingenomen kan worden, waarbij hij de makkelijkste en meest effectieve methoden voorstelt.

boek natriumbicarbonaat

Door het bieden van een moderne benadering van deze aloude remedie, illustreert dit boek de noodzaak om Baking Soda in een geheel nieuw licht te zien. Natriumbicarbonaat bevat krachtige eigenschappen die veilig, eenvoudig en effectief zijn, en die je kunnen helpen je systeem in evenwicht te brengen, je welzijn te herwinnen en toekomstige gezondheidsproblemen te vermijden.

Dit boek – Natriumbicarbonaat – is een echte topper!

Hydratatie levels zijn ook belangrijk, cruciaal in feite met elk type van griep. Uitdroging, hetgeen de toestand van veel kinderen en volwassenen is tegenwoordig veroorzaakt door chronische ontstekingen. Uitdroging, chronische ontsteking en een laag zuurstofgehalte zijn een sterke uitnodiging aan virussen om een winkeltje te openen in jouw lichaam.

Hier hebben we dus de basisprincipes van het terrein (de voedingsbodem), die ofwel een virus uitnodigt door fysiologische kwetsbaarheid of ze snel afstoot als gevolg van fysiologische gezondheid.

Plotselinge dood door een hartstilstand

Helaas voor ons allemaal vandaag de dag stopt het hier niet. Heb je ooit gehoord van een arts dat een persoon overleden is aan een magnesiumtekort? Het verhaal begint bij de meest elementaire elementen. Wegens een gebrek aan magnesium kan de hartspier een spasme of kramp krijgen en stopt het dus met kloppen. De meeste mensen, waaronder artsen, weten het niet, maar zonder voldoende magnesium sterven we. Wanneer iemand sterft aan een hartaanval zullen artsen nooit zeggen; “Hij / zij stierf aan magnesiumtekort.” Allopathische (reguliere) geneeskunde is bedoeld om de werkelijke oorzaak van dood en ziekte te negeren.

Chernow et al. In een studie van postoperatieve IC patiënten vonden ze dat de dood verminderd van 41% naar 13% voor patiënten zonder hypomagnesiëmie (lage magnesium niveaus) Een tien jaar durende studie onder 2.182 mannen in Wales vond dat bij het eten van een magnesium-laag dieet een 50% hoger risico op plotse dood van hartaanvallen optrad dan bij het eten van een derde meer magnesium. Gebrek aan magnesium maakt dat instabiele elektrische impulsen in het hart te voorschijn komen, en genereren abnormale hartritmes. (zie bronnen bij originele artikel) In feite heeft veel magnesium onderzoek door de jaren heen gericht aangetoond dat dood door hartaanvallen en dodelijke hartritmestoringen verminderen.

Ditzelfde patroon wordt herhaald door het gebrek aan vele andere mineralen (99,5% van alle mensen heeft een mineralengebrek) en andere voedingselementen. Het gebrek aan jodium in het dieet van mensen maken hen aangeschoten wild voor de schade veroorzaakt door radioactief jodium die in massale hoeveelheden werden/worden uitgestoten vanuit Fukushima, maar de overheden van alle landen die dit grote gevaar verzwijgen en het publiek niet informeren over jodium gebrek en de impact die dat voor iedereen gaat hebben.

Tandartsen vergiftigd hun patiënten al een eeuw met kwikvullingen en een deel leidt tot neurologische ziekte, kanker en de dood. Kinderartsen injecteren zelfs kwik in kinderen met het griepvaccin elk jaar. Fluoride en chloor worden toegevoegd in het water of tandpasta, de enorme hoeveelheid verontreinigende stoffen in de lucht in alle grote steden, en de overstromingen van conserveringsmiddelen en residuen van bestrijdingsmiddelen in de voedselvoorziening. Hoor je in het nieuws van mensen die sterven van luchtvervuiling of kwik vullingen?

Vergif dood!

Meer dan de helft van de gewervelde dieren van de wereld zijn verdwenen tussen 1970 en 2010. (In dezelfde periode, is de menselijke bevolking bijna verdubbeld) De natuur wordt aangevallen en dit werkt als een boemerangs rechtstreeks terug naar ons. Tenslotte zijn wetenschap wakker geworden door de enorme hoeveelheid pesticiden die op ons voedsel gespoten worden (vooral in Noord-Amerika) dat niet alleen verbonden is aan menselijke ziekten, maar een massale afsterven in de wereldwijde bijenpopulatie te zien geeft, die bedreigt ons toekomstig geluk en gezondheid, omdat zo veel gewassen afhankelijk zijn van bijen.

Een nieuwe studie van de Harvard University, gepubliceerd in de juni-editie van het Bulletin van entomologie slaat de nagel in de doodskist, neonicotinoiden doden bijen exponentieel en zij zijn de directe oorzaak van het fenomeen bestempeld als colony collapse disorder (CCD). Neonicotinoide’s zijn ‘s werelds meest gebruikte insecticiden dankzij onze meest vriendelijke bedrijven zoals Monsanto die er niet omgeven dat ze doden, zolang ze kunnen produceren en hun vergiften kunnen blijven verkopen. Sterven mensen door hun constante blootstelling aan pesticiden?

Potente geneesmiddelen die weg gespoeld worden in het milieu via de menselijke en dierlijke urine in de riolering kan een verborgen oorzaak van de wereldwijde crisis bij wilde dieren zijn, wat blijkt uit nieuw onderzoek. De wetenschappers waarschuwen dat het wereldwijde gebruik van drugs (medicijnen), die zijn ontworpen biologisch actief te zijn bij lage concentraties snel stijgt. Een nieuwe studie, geleid door Karen Kidd aan de Universiteit van New Brunswick, toonde dat synthetisch oestrogeen gebruikt in de pil niet alleen witvissen in meren wegvaagt, gebruikt voor experimenten in Ontario, maar ook ernstig het hele ecosysteem verstoord.

De algemene bevolking is fysiologisch aangetast.

Ook relatief gezonde mensen zijn lopende tijdbommen en zijn verbaasd als ze een diagnose van kanker krijgen die hen uiteindelijk doodt. De meeste hebben kilometers brede nutritionele gaten in hun lichaam en worden overspoeld met giftige stoffen die zelfs gevaarlijk zijn op de laagste niveaus. Voeg vervolgens de toenemende stress toe die de meeste mensen vandaag de dag ervaren door tal van redenen en we hebben een recept voor een ramp die weinig te maken heeft met alle voorkomende virussen.

Dood door radiatie verontreiniging.

Ik ben er niet zeker van of er überhaupt ook maar iemand op het noordelijk halfrond gezond genoemd mag worden na Fukushima. De vis op aarde worden steeds oneetbaarder en de zeestromingen en de heersende oceaanwinden dragen dodelijke straling met zich mee en het netto-effect is een verlaging van de levensverwachting in de komende generatie(s). Daarnaast heeft de radioactiviteit zijn weg naar de transpiratie cyclus gevonden. Dit betekent dat gewassen wordt overgoten met dodelijke straling. Dit is een enorm probleem, geestdodende door voedingstekorten wat een persoon daardoor nog gevoeliger en kwetsbaarder maakt voor blootstelling aan straling en verder en verder te verzwakken.

Mensen beginnen Fukushima een -uitsterving niveau gebeurtenis- te noemen omdat niemand en niets kan gedaan worden om het vrijkomen van straling te stoppen bij de kerncentrale. Het is dood land daar. Omdat niemand Fukushima kan stoppen, en dus de onophoudelijke vergiftiging van eerst de noordelijke Stille Oceaan en dan het noordelijk halfrond en dan uiteindelijk op naar het zuiden, zal de straling meedogenloos zijn. Jaar na jaar is het een onzichtbare orkaan van wind met giftige straling. Stel je ons aangetaste immuunsysteem voor en je krijgt het beeld van wat er zal gebeuren als een eenvoudig virus op de deur klopt.

Het is tragisch dat de mensheid uiteindelijk geconfronteerd gaat worden dat hun regeringen in de gehele wereld niets doen om Fukushima te stoppen van verdere besmetting van de hele aarde, omdat er niets aan gedaan kan worden of gedaan wordt (! / ?). We drijven in een kreek zonder peddel. Wat gedaan kon worden is gedaan en we lijken hulpeloos af te stevenen op een verdere nucleaire escalatie die uiteindelijk zal gebeuren.

Vaccinaties en kwik doden

Een bron van de sterfgevallen als gevolg van de griep zijn van de vaccins zelf. Elk jaar valt de medische wereld het publiek aan met een giftige vaccins met neurotoxisch kwik en andere schadelijke chemische stoffen in zich dat bijdraagt aan overbelasting van het immuunsysteem, jaar na jaar. Een griepprik, voor sommige mensen, is de giftige belediging van de gezondheid die soms zelfs hun leven breekt.

Elektriciteit centrales in de VS stoten 48 ton kwik per jaar in de atmosfeer door de verbranding van kolen. China spuwt 600 ton kwik in de lucht elk jaar, goed voor een groot deel van de wereldbevolking aan niet-natuurlijke emissies. Is deze massale besmetting dodelijk voor iemand? Sommige medische wetenschappers verbinden influenza met kwik zoals ze kwikvergiftiging doen met kanker.

Volgens het Wereld Natuur Fonds in 1929 werd in de wereld 1 miljoen ton aan chemische en farmaceutische producten per jaar geproduceerd. Vandaag de dag is dat aantal gestegen tot 400 miljoen ton. Heb je gehoord van iemand die wordt gedood hierdoor?

Voordat Fukushima’s straling zich uitstortte over de wereld, onderzoekers van de Northeastern Ecosystem Research Cooperative zagen verhoogde kwikconcentraties in niet-aquatische en niet-vis-etende dieren, waaronder zangvogels die in bergtop bossen van het noordoostelijke deel van de Verenigde Staten leven. “Het bereik van kwik in onze omgeving is veel groter dan we ooit hadden gedacht”, aldus Felice Stadler van de National Wildlife Federation. De meest verontrustende ontdekking van de onderzoekers was het kwik in het bloed van de zangvogels. Bij de zangvogel gegevens blijkt dat methylkwik zich ook aan het vormen is in drogere, beboste gebieden wat nieuwe vragen opwerpen over de omvang van de schade aan het milieu. De vogels vertoonden de volgende problemen van niet-aquatisch milieu blootstelling aan kwik:

Minder eieren geproduceerd, lagere reproductie, nakomelingen reageren minder op de moeder oproepen, verminderd kuikenoverleving, verminderde ei volume, gecompromitteerd embryonale ontwikkeling, minder kans om te jagen, zoek de schaduw op, minder tijd vliegen, wandelen of pikken. Overdreven reactie op schrik stimulus. hersenletsels, ruggenmerg degeneratie, centrale zenuwstelsel, beven, moeite met vliegen, lopen en staan, onvermogen om de spierbewegingen te coördineren, minder voeding, gewichtsverlies en progressieve zwakte in de vleugels en poten is ook waargenomen.

Het behoeft geen stimulatie van de verbeelding om te begrijpen dat wat er gebeurt met deze zangvogels er ook gebeurt met onze kinderen. Niets van dit alles is ooit gemeld, maar elk jaar dat voorbijgaat laat toenemende bioaccumulatie van kwik zien. Ze blijven steenkool branden en nu hebben we de straling van Fukushima die wordt toegevoegd in de accumulerende chemische en zware metalen giftige soep die nu deel uitmaakt van het leven van iedereen.

Als vijftig miljoen mensen sterven aan de griep dit jaar
zoals voorspeld, waar gaan ze dan echt aan dood?

De Inspectie voor Chemicaliën in Zweden meldt dat het kwik stijgt, met ongeveer 0,5% per jaar in de bovenste laag van de bosbodems en het zuiden van Zweden en dat is al boven het niveau dat is aangetoond dat biologisch proces en organismen beïnvloed in de bodem. Jaar na jaar zijn we onszelf aan het vergiftigen en onze kinderen zijn het meest kwetsbaar. Hoe kunnen we verwachten dat ze niet kunnen sterven aan een dergelijke vergiftiging?

Gegevens suggereren dat gematigde niveaus van kwik toegediend over een periode van 8 weken een nadelige invloed kan hebben op de integriteit van de membranen. Wanneer iemand sterft en ze hebben een lichaam vol van gecompromitteerde mitochondriale membranen, waar zijn ze dan aan gestorven?

De langdurige effecten van lage rang concentraties giftige stoffen zijn afhankelijk van de individuele gevoeligheid, “zegt professor IM Trakhtenberg uit de voormalige Sovjet-Unie. “Thiol vergifting, met name kwik en zijn verbindingen die reageren met SH groepen van eiwitten leiden tot de verlaagde activiteit van verschillende enzymen bevatten sulfhydrylgroepen. Dit levert een reeks van storingen in de functionele activiteit van vele organen en weefsels van het organisme, “zei Dr Trakhtenberg.

Conclusie

“Toxicologie wordt vermeden door de medische media als de pest. Zonder toxicologie, de intellectuele, wetenschappelijke intriges van virologie is een woestenij. Zonder toxicologie is virologie slechts een mind-trap (soort valstrik), een parasiet, een hersenvirus “, schrijft Jim West, die bergen aan informatie heeft verzameld over dit zeer gevoelige onderwerp.

Vertaling Henk Mutsaers

Noot: Wat heb ik daarvan geleerd de afgelopen jaren?
Welke maatregelen heb ik voor mijzelf genomen? Ik neem hogere doseringen vitaminen (o.a. liposomale vit. C), (zee) mineralen (Sel Gris), diverse supervoeding, Budwig dieet en dagelijks een smoothie met vele kruiden en Chlorella (ontgiften) en de eigen volkstuin die bewerkt werd met Schindele’s mineralen (beschermt planten tegen straling). Verder wekelijks twee maal in de Sauna (ontgiften / ontspanning) en ik laat dit alles jaarlijks meten met de NES scan [uitleg NES scan] [mijn persoonlijke scan] om te zien of ik nog wel op de goede weg ben. (o.a. Zware metalen belasting).