FvD: Toekomst visie met een noot van Mike Donkers (dotcom.radio)


29-02-2020
02-02-2020

Mike Donkers: Ik wil hier wat uitgebreider op in gaan, door enkele passages hier uit te lichten en daar mijn commentaar op te geven:

Het klimaatdebat is geen rationele discussie – dat is het nooit geweest. Al in elk geval sinds de ‘club van Rome’ zoekt de Westerse mens naar een aflaat, naar boetedoening. En onder al het milieuactivisme ligt dus vaak een diepe spirituele leegte. Als we meer willen doen dan eindeloos symptomen bestrijden zullen we die óók in het vizier moeten hebben en moeten adresseren.

Het FvD in beweging

Dit getuigt van gedegen achtergrondkennis over de oorsprong van de klimaatagenda. Inderdaad heeft de Club van Rome deze reeds als volgt verwoord in 1991:

In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, First Global Revolutionthe threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill. In their totality and their interactions these phenomena do constitute a common threat which must be confronted by everyone together.

http://www.end-times-prophecy.org/club-of-rome-climate.html

Verder is het een zeer rake observatie van Baudet dat dit soort pseudoreligie voortkomt uit een ‘spirituele leegte’. Niemand anders dan Baudet benoemt dit, hulde!

Hoe zien we bovendien de psychologie van het kind, hoeveel vrijheid moet je jonge mensen geven? Wat is de rol van scholen in een afbrokkelende sociale gemeenschap, de rol van ouders in een tijd van echtscheidingen en fulltime werkende tweeverdieners? Zijn kinderen nog wel voldoende ‘ingebed’ om zich de leerstof eigen te kunnen maken en zich te ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen?

Hier zinsspeelt Baudet terecht op de teloorgang van het traditionele gezin en de sterke normen en waarden die kinderen meekrijgen in complete gezinnen, tegenover gebroken gezinnen of gezinnen waar beide ouders werken en er onvoldoende zijn voor hun kinderen. Ook hier stelt Baudet op zeer rake wijze dat kinderen zich in een dergelijke maatschappij niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen.

Waarom blijkt het nu eigenlijk zo moeilijk om bij uitstek islamitische immigranten te integreren? Waarom zijn er zulke enorme verschillen in arbeidsparticipatie, criminaliteitscijfers en de uitslag van CITO-toetsen?

Baudet durft het beestje bij de naam te noemen. De olifant in de kamer heet ISLAM. Moslims lopen achter op het gebied van arbeid, gezagdgetrouwheid en, jawel, intelligentie. Dit kan en moet gezegd worden!

Bestaande bestemmingsplannen moeten worden vlotgetrokken, het enorme aantal woningen dat bij voorrang aan asielzoekers ter beschikking wordt gesteld moet eerst gaan naar de Nederlanders op de wachtlijsten, de macht van de corporaties moet worden gebroken en het autootje pesten moet stoppen.

Exact, mee eens!

Wij zijn juist zo teleurgesteld in de huidige politiek omdat een diepere visie op dit soort thema’s telkens weer ontbreekt. Premier Rutte is daar zelfs trots op en ziet het gewone managen, van dag tot dag, als zijn belangrijkste taak: ‘wie visie mist moet naar de oogarts.’ Wij denken daar echt fundamenteel anders over. Voor wie niet weet waar hij heen wil zeilen, is elke wind even gunstig. En zo dobberen onze bestuurders dan ook maar al te vaak een beetje mee op de impulsen van het moment. Waardoor we als land uiteindelijk volkomen stuurloos blijken te zijn en van de ene onvoldragen schijnoplossing naar de andere falende hervorming struikelen. Op alle terreinen. Keer op keer.

Klopt. Geen visieloze bureaucraten, maar mensen die weten wat ze willen en ook lange-termijnplannen hebben over hoe daar te komen!

Dat zie je bijvoorbeeld ook in het drama rond de euro. Vrijwel niemand in de Tweede Kamer had zich ooit eens écht verdiept in wat het nu eigenlijk betekent om met meerdere, zeer verschillende landen één munt te delen. Het leek ze simpelweg best praktisch, best handig: hierdoor zouden onze vaasjes nog meer gaan glimmen dan normaal! Geen grenswisselkantoren meer, makkelijk op vakantie, Nederland is een handelsland – we kunnen de clichés inmiddels wel dromen. Maar wat de gevolgen zijn van cultuurverschillen, zoals die tussen Noord en Zuid Europa, op de ontwikkeling van conjunctuurcycli; wat de effecten zijn van het (de facto) collectiviseren van schulden door een activistische ECB; wat, vervolgens, de noodzakelijke maatregelen zijn die de EU vanuit Brussel moet nemen om de munt en het continent weerbaar te houden tegen divergentie, economische crises en politiek opportunisme in vergrijzende landen zonder pensioenspaarpot: daarover hadden ze werkelijk geen idee. Ze hadden er überhaupt nog nooit over nagedacht.

Baudet laat hier zien over een gedegen economische kennis te beschikken, die meer gemeen heeft met Ludwig von Mises dan John Maynard Keynes, dus meer libertarisch dan socialistisch!

Wij geloven dus dat onze beweging zowel moet uitblinken in praktische alternatieven als in diepgravende analyses. Het één kan niet zonder het ander. Daarom heeft Annabel Nanninga gelijk als ze zegt dat we de acute noden van de kiezer nooit mogen vergeten; maar heeft Freek Jansen óók gelijk als hij jongeren diezelfde middag oproept zich te verdiepen in de politiek-theologische achtergrond van de huidige crisis. Nausicaa Marbe heeft gelijk als ze stelt dat we een open, tolerant en pluriform patriottisme moeten uitdragen; maar Paul Cliteur heeft óók gelijk dat we bepaalde waarden – de Verlichtingswaarden – nooit mogen loslaten.

Diversiteit van meningen is de enige echte diversiteit. En dat mag binnen FvD. Uitzondering is de club rondom Henk Otten, dat is een rat in hun midden en hoe eerder hij vertrekt, hoe beter!

Ondertussen hebben we ook serieuze kritiek op de Verlichting – met name op het erin vervatte idee dat we de mens helemaal los van sociale en maatschappelijke context kunnen begrijpen. Met al onze rationaliteit en ons industrieel en technologisch succes, wordt al snel vergeten dat ieder mens ook ingebed wil zijn in een samenleving, een cultuur, een natie, een traditie. De homo economicus die louter door materieel eigenbelang wordt gedreven bestaat niet; en evenmin is het reëel te verwachten dat ‘alle menschen werden brüder’. Ja, dat socialistische droombeeld ontspruit óók aan de Verlichting en het blijkt in de praktijk toch behoorlijk gevaarlijk en intolerant te kunnen uitpakken. Zo dreigt de drang naar gelijkheid voortdurend de vrijheid te ondergraven.

Goede beschouwing over de frictie tussen gelijkheid en vrijheid, bravo!

Hier, op het snijvlak tussen individualisme en gemeenschapszin, tussen vrijheid en geborgenheid, bevindt zich onze beweging – daarom noemen we onszelf liberaal-conservatief. Daarbij zullen we op sommige issues meer richting individualisme neigen, terwijl we op andere juist richting gemeenschap overhellen. We zullen nu eens kiezen voor materieel gewin, dan weer voor spiritueel belang. Voor gelijkheid, voor vrijheid. En ook binnen onze gelederen zal daar nog geregeld de nodige discussie over bestaan.

De term liberaal-conservatief spreekt me zeer aan. Het mag duidelijk zijn dat ik meer aan de conservatieve kant zit, maar er is bij FvD zeker ook ruimte voor de meer liberale geluiden die we vroeger bij de VVD hoorden. Zo creeer je een breder speelveld en daar is niets mis mee. Wat mij betreft is er GEEN ruimte voor wat ik noem ‘progressief rechts’ en precies daar zit iemand als Otten!

Wij willen het zelfvertrouwen van het Westen herstellen; een brede maatschappelijke beweging worden die op alle fronten, over de hele linie, een omslag teweeg brengt. Een soort inversie van mei ‘68. Een lange mars door de instituties.

Baudet laat zien dat de socialistische infiltratie de hele maatschappij en cultuur betreft en niet alleen de politiek. Daar heeft hij volledig gelijk in!

Het is deze uiteenzetting van Thierry Baudet die mij het volste vertrouwen geeft in zijn visie en leiderschap. Ik ben over de streep en meld me weer aan als lid!

Nog even als uitsmuiter het volgende citaat:

We gaan te rade bij linkse en rechtse denkers; we leggen ons oor te luisteren bij wetenschappers, ondernemers, flexwerkers en agrariërs; bij vertegenwoordigers van de intellectuele beweging rondom Trump (die met veel angst en beven wordt aangeduid als ‘altright’) – maar ook bij verstokte sociaal democraten en woedende critici van het neoliberalisme.

Geeft Baudet hier bloot dat hij wordt aangestuurd door Trump en zijn ‘white hats’, m.a.w. de Q-beweging? Ik hoop het!

Mike