Boek: Hoe je geest je lichaam kan helen


aanmelden via de Telegram app
Hoe je geest je lichaam kan helen

Check eens wat je gelooft en hoe dat komt? Wellicht kom je tot andere conclusies over bepaalde onderwerpen die dan gunstiger kunnen zijn voor je gezondheid en welbehagen. Neem als voorbeeld de volgende onderwerpen.

lezers promoten je website
Bedankt voor het promoten van de website

Medicijnen werken als je erin gelooft, schrijft David Hamilton in zijn boek Hoe je geest je lichaam kan helen. Hij roept het niet zomaar, maar baseert zich op vele onderzoeken die hiernaar ge­daan zijn en nog steeds wor­den ge­daan. Maar als dat zo is, waarom geloof je dan niet in iets dat niet die vreselijke bij­wer­kin­gen produceert zoals de meeste medicijnen? Waarom geloven mensen überhaupt in me­di­cij­nen als onderzoeken en klok­ken­lui­ders uit de far­ma­ceu­ti­sche in­dus­trie aantonen dat ze voor het overgrote deel niet werkzaam zijn?

Om bij de laatste vraag te beginnen: mensen ge­lo­ven in medicijnen omdat ze geconfronteerd worden met de slimme marketingmethode van de far­ma­ceu­ten en omdat een arts ze aanbeveelt. En als je ergens in gelooft wordt het een waarheid voor je.

Als een tv-programma een medicijn onderzoekt en vertelt dat het helemaal niet zo’n goed medicijn is als we zouden moeten geloven, zie je de omzet (tijdelijk) dalen. Helaas hebben mensen een kor­te­ter­mijn­ge­heu­gen of hebben sowieso die uitzending niet gezien en zijn bijvoorbeeld cholesterolverlagers nog steeds een topper voor de industrie.

Kijk deze uitzending eens terug uit 2007, waarin dr. Uffe Ravnskov, de auteur van dit boek geïnterviewd wordt. Maar ook de recente aandacht over dit onderwerp van mei 2019.

Waarom zou je sowieso je cholesterol verlagen?

Inmiddels hebben vele onderzoeken aangetoond dat hartaanvallen niet door een te hoog cho­les­te­rol­ni­veau worden veroorzaakt en dat een te laag niveau zelfs bijdraagt aan kanker.

Elke week zondag dotcom.radio …. verbindt de aanknopingspunten

Terug naar de eerste vraag: waarom geloof je dan niet in iets wat niet die vreselijke bijwerkingen produceert als de meeste medicijnen?

Volgens David Hamilton zijn visualisaties en af­fir­ma­ties een enorme hulp om je geest te laten geloven dat je genezing kan bereiken.

In het boek staan vele waargebeurde verhalen van mensen die middels visualisaties hun ziekte of kwaal hebben genezen.

Sommige mensen lachen hierom en roepen: “Wat een flauwekul”, terwijl anderen wel degelijk geloven dat visualisaties kunnen helpen. Uiteraard wordt er uitgelegd wat visualisaties zijn, met tal van voor­beel­den.

Overigens gebruiken veel professionele sporters ook visualisaties: een autocoureur heeft de baan al vele malen in zijn gedachten gereden, een golfer die klaar staat om de bal te slaan, ziet eerst in zijn gedachten zichzelf de bal slaan en op de plek neerkomen waar die moet neerkomen; daarna slaat hij de bal.

En zo zijn er tientallen voorbeelden van visualisaties: de geest stuurt het lichaam, zullen we maar zeggen.

Affirmaties zijn positieve zinnen die je tegen jezelf uitspreekt, in de tegenwoordige tijd en alsof het al waar is. “Je gaat vanzelf alles geloven wat je maar vaak genoeg voor jezelf herhaalt”, schreef begin 1900 een Amerikaans auteur, Robert Collier, die voornamelijk zelfhulpboeken schreef.

Naast affirmaties is het ook nog van invloed wat anderen tegen je zeggen of wat je maar vaak genoeg in het nieuws hoort of leest. Maar pas op met iets te snel geloven, want wat je herhaaldelijk op het nieuws hoort of leest heeft vaak meer te maken met belangen van de desbetreffende in­dus­trie en/of overheid, dan met de belangen van de burger. Neem bijvoorbeeld de kli­maat­ver­an­de­ring. Er gaat geen dag voorbij of je hoort of leest erover. Wederom pas op met wat je gelooft, want heel Nederland en België vol zetten met windmolens en zon­ne­par­ken kan weleens niet in het belang van de burger zijn, maar in het belang van de industrie.

En mensen die geloven dat windmolens en zonnepanelen niet de oplossing zijn, kli­maat­ont­ken­ners noemen is wel heel vreemd … want hoe kan je het klimaat nu ont­ken­nen? Het klimaat wordt toch door de wonderbaarlijke natuur geregeld? En een overheid en industrie die willen ingrijpen in de natuur … brrrr. Het zijn dezelfde mensen die veelal zeggen dat de zon gevaarlijk is en dat we ter bescherming daarvan chemicaliën op onze huid moeten smeren.

Vele mensen geloven dat, tenzij je je er echt in gaat verdiepen middels bijvoorbeeld boeken. Maar dat geldt voor de meeste onderwerpen. Onthoud: al is een plakje nog zo dun, het heeft altijd twee kanten!

Bestel het boek: Hoe je geest je lichaam kan helen


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk