Ons Onhoudbaar Democratische Model, …


aanmelden via de Telegram app
Let op: de Telegram app is Russisch en gecodeerd. Verwacht dus negatieve reclame !!
gedachtenvoer 200

Al met het bedenken van de titel moet je een keuze maken: “De ideale of optimale democratie?” Ideaal zou zijn dat -een ieder voor zichzelf- alle keuzes kon maken. Dat kan natuurlijk nooit in een -samenleving-, maar we kunnen wel eens gaan kijken naar het optimale democratische model.

Duidelijk moet zijn dat het huidige model totaal mis functioneert. De demonstraties en de -nu nog- zwijgende meerderheid gaat de noodzaak laten zien dat dit model op kort termijn onhoudbaar zal worden.

De optimale democratie, ‘onze’ gedachten daarover, …

Als de eerste golf onthullingen eenmaal gaat plaatsvinden zal de huidige regering naar huis worden gestuurd —en— ook voor toekomstige regeringen zal men niet meer -een- -twee- -drie- een mandaat geven via het huidige stemmodel. De bevolking gaat meer inspraak eisen en gedane zaken dienen teruggedraaid te gaan worden.

Het Zwitsers model is een voorbeeld maar dient nog veel verder uitgerold te worden.

Regeren per bindende referenda.

De gedachte van de politici is dat de bevolking daar niet capabel voor zou zijn. Inderdaad hebben ze daar een punt. Maar dat is dan ook het -enigste- punt waar ik ze credit voor zou willen geven. Voor de rest hebben ze er een dermate ratjetoe van gemaakt dat straffen de enigste rechtvaardige maatregel is. De ellende die men de bevolking heeft aangedaan is met geen pen te beschrijven.

Mijn gedachten over de optimale democratie.

Elke zaak van landelijk belang dient via een –ten alle tijden– bindend referendum behandeld te worden. Bij een aanvraag van bijvoorbeeld 40.000 stemmen zou een referendum gehouden dienen te worden.

De taak voor de politiek is een -gedegen- voorlichting van de bevolking. De verantwoordelijkheid voor politici moet hierbij dermate groot zijn dat bij gebleken fraude nadien de volle verantwoordelijkheid bij die persoon ligt die zig niet kan verschuilen achter de partij. -Naming en shaming- en zware financiële straffen dienen hierop te staan. Achterkamertjes politiek moeten voorgoed gaan leiden tot een persoonlijk faillissement of gepaste (zware) gevangenisstraffen.

Bij het op deze manier -mede- besturen van een land hoort ook een stevig portie -VERANTWOORDELIJKHEID-. Hoe zou je dat kunnen gaan regelen?

Mijn gedachte hierover is het invoeren van een stem paspoort.

Een stem paspoort zou -gelijk als het behalen voor een rijbewijs- voor zowel mannen als vrouwen het recht verschaffen om deel te mogen nemen aan de democratie en mede beslissing bevoegd worden om overwogen beslissingen te kunnen gaan nemen. Deelname aan het te behalen paspoort zal minimaal 18 jaar zijn en een voorrecht van de geboren en getogen burgers van het land.

Tevens zouden ook beslissingen van rechters via een referendum teruggedraaid of bijgesteld moeten kunnen worden. Dit om de politieke kleur van de rechter ten alle tijden te kunnen uitschakelen.

Het moge duidelijk zijn dat niet iedereen bekwaam zal zijn of voldoende interesse zal hebben om mede te willen beslissen om dit paspoort te behalen. Als je voor de verantwoording om een auto te mogen besturen een opleiding dient te volgen om een rijbewijs te halen, waarom zou men dan zomaar het land mogen mee besturen? De gedachte alleen al is te dom voor woorden.


Zowel de rechterlijke als de uitvoerende macht moeten op basis van objectieve criteria buitenspel worden gezet. Je hoeft wat mij betreft helemaal geen test te doen om te slagen voor je stempaspoort, je moet simpelweg voldoen aan de volgende objectieve criteria:

 • Deelname aan politiemacht of strijdmacht geeft automatisch stemrecht, want je maakt je dienstbaar voor ordehandhaving en landverdediging van de natie.
 • Ook veteranen krijgen op basis van deze verdiensten automatisch stemrecht.
 • Alleen werkende burgers krijgen automatisch stemrecht, op basis van een bepaalde inkomensgrens (nog nader te bepalen). Je moet dus een minimaal bedrag verdienen om te kunnen stemmen, want d.m.v. arbeid maak je je ook dienstbaar voor de samenleving.
 • Uitkeringstrekkers en gevangen hebben dus geen stemrecht, want die kosten alleen maar geld en dragen niets bij. Die inkomensgrens is heel belangrijk, want je kunt buiten je schuld om werkeloos raken en dan geldt het aantal arbeidsjaren en het daarbij behorende inkomen.
 • Op basis van zeer strenge medische keuringen kan bepaald worden wie er daadwerkelijk fysiek of mentaal niet in staat is om te werken. Iemand kan bijv. een ongeluk krijgen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken. Daarom is belangrijk om het arbeidsverleden ook mee te laten tellen.

Allen die te lui zijn, man of vrouw, of te weinig capaciteiten hebben om daadwerkelijk mee te draaien in de samenleving worden dan uitgesloten van deelname aan de democratie. Wie niets bijdraagt aan de samenleving hoeft hiervan ook niets terug te ontvangen. Dit zijn objectieve criteria die we moeten vastleggen in de grondwet, zodat zowel de uitvoerende macht als de rechterlijke macht hier niet aan kan tornen!

– Mike Donkers

Politiek is …. ik hoop dat ze ‘dit’ allemaal niet gaan ontdekken?

Als je tevens als politicus mede de verantwoordelijkheid bezit op zaken van leven en dood goed te keuren, dan is het huidige politieke systeem schromelijk ontoereikend en voor elk weldenkend persoon al bij voorbaar afgekeurd.

Enkele voorbeelden zijn:

 • De uitrol van 5G op dit moment terwijl de onveiligheid reeds lang bekend is.
 • De goedkeuring van medicijnen die maar al te vaak dodelijk zijn.
 • Het op de markt toelaten van nooit geteste vaccins.
 • Het toestaan dat mensen gedood worden met chemotherapie en bestralingen.
 • Het toestaan dat bedrijven vergunning krijgen chemisch ingrediënten toe te voegen aan voeding
 • Zich bemoeien met zaken die aan de markt zijn en niet de overheid zoals een pensioen en de pensioenleeftijd.
 • Het toestaan dat private partijen een piramide geldsysteem mogen beheren.
 • Het toestaan (of deelnemen) van kinder- en slavenhandel, pedofilie en satanisme

De praktijk leert dat de politiek niet capabel is om te regeren in het huidige model. Ook voor de huidige politici dienen hoge straffen uitgevaardigd te worden tot en met levenslange opsluiting en in andere landen waarbij dit per huidige wetgeving verankerd is zelfs de doodstraf. (wacht tot de onthullingen plaats gaan vinden)

Van ons huidige politieke systeem is reeds lang geleden de -houdbaarheid- datum verstreken

Politiek bedrijven staat bij mij nu gelijk aan -Sjoemelen-


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk
Elke zondag staat de podcast om 14.00 online