Durf jij de waarheid onder ogen te zien?


aanmelden via de Telegram app
Let op: de Telegram app is Russisch en gecodeerd. Verwacht dus negatieve reclame !!

Supermarkten die met hun kunstmatige voeding mensen ziek maken op grote schaal, dokters die het leven letterlijk vernietigen met chemische middelen. De chemie die overal te vinden is en een verdere aanslag pleegt op de gezondheid via het water, het milieu en de lucht.

De onoverbrugbare tegenstellingen tussen de globalisten en zij die eerlijk, gelijkwaardig en rechtvaardig landelijk en lokaal bestuur nastreven.

De immense kloof tussen arm en rijk waar nog nooit echt een oplossing gezocht is door de ‘welgestelden’ die blijven volharden in meer en meer … voor zichzelf.

De politieke tegenstellingen tussen links en rechts, tussen luidruchtigen en rechtvaardigen, tussen ik en wij, tussen macht hebben en ruimte geven, tussen dictatuur en democratie, tussen regering en het volk (referendum), tussen machthebbers en hun slaven.

Een maatschappij van duurzaamheid of de maatschappij van nu met hun geldverslindende wegwerpproducten.

TUSSEN EEN MAATSCHAPPIJ VAN OVERVLOED EN SCHAARSTE

Deze EVOLUTIE is op een kruispunt aangekomen waar slechts een enkele keuze meer mogelijk is geworden: Revolutie

Durf jij DIE waarheid onder ogen te zien?

In Frankrijk waar de Gilets Jaunes in alle redelijkheid al 63 weken vragen om enige coulance wordt die roep beantwoord met grof geweld, straffen en soms de dood. Idem dito in al die andere landen waar in navolging burgers de straat op trekken om hun ongenoegen kenbaar te maken;

Tot hier en niet verder.

Wat er daarna gaat komen is duidelijk, een ENORME beweging naar rechts, naar de populisten.

Maar is links zo vreedzaam zoals rechts dat al die tijd is geweest of gaan ze vals spelen, gewelddadig en buitensporig geweld.

Ik denk niet dat ik hierop het antwoord hoef te geven, je ziet het nu reeds gebeuren, overal ter wereld.

Het dunne laagje verf die de ware aard van ‘het beest’ tot heden verhulde is reeds aan het afbladderen. De globalisten hebben haast nu “Q” zich opmaakt met de beestachtige onmenselijke misdaden bloot te stellen aan het daglicht, nee nog erger, bloot gaan stellen in het volle licht van de schijnwerpers.

Het buitensluiten van anders denkenden heeft alle deuren gesloten voor het debat, voorzien van de zwaarste sloten. De deuren forceren heeft geen nut meer, de waarheid moet hoe dan ook aan de grote klok gehangen worden.

Een leger van miljoenen klokkenluiders staat in de startblokken om deze taken te gaan vervullen. Censuur is als het steken van een vinger in de dijk die op barsten staat, miljarden mensen zijn niet te stoppen door een zielige klein groepje elite en hun nu nog volgzame leger en politiemacht die zich ook zomaar tegen ‘hen’ kunnen keren als ze het beu zijn de zelfmoorden in eigen rangen te zien voltrekken.

Het zijn niet meer de burgers die de straat op trekken maar ook de artsen en advocaten de de witte jassen en hun togen uittrekken.

… tenminste in Frankrijk

Er is geen laatste druppel meer die de emmer doet overlopen, we waden al door het nat.

De grote vraag zal zijn;

“HOE KUNNEN ‘wij’ DE VREDE BEWAREN?

Wij worden uitgelokt door de elite tot een burgeroorlog waarbij ze hopen zelf als overwinnaars uit de strijd te komen.

Er is echter nog een hoop (mogelijk), dat onze medeburgers nog (net) op tijd gaan aanmelden bij het leger ‘wakkeren’ die kennis en vertrouwen hebben in ‘het plan’, die zich niet laten verleiden tot zinloze schermutselingen en burgeroorlog taferelen die je nu al overal kan waarnemen als je de TV tenminste inruilt voor het internet, … nu het nog open is en niet totaal gecensureerd … want dat kan van het ene op het andere moment op slot gaan zoals we nu hebben gezien in Iran en in andere landen daarvoor.

We hebben geen keuze meer over.

De globalisten rollen hun plannen verder uit in het Nieuwe Wereld Orde plan waar totaal niets ‘Nieuws’ meer aan te ontdekken valt maar de uitvoering zijn totaliteit nadert, zijn totalitaire einddoel. Meelopen of economische uitgeschakeld worden via de cash vrije economie en het sociale paspoort.

De laatste technieken worden nu wereldwijd uitgerold met 5G, de activisten zijn reeds jaren in beeld en een ieder zijn gedachtenprofiel tot in detail in kaart gebracht dankzij jullie welwillende medewerking via Facebook en Google, via de slimme meters en het gezichtsherkenning bewakingscamera netwerk. Dat alles werd door jullie zonder wanklanken aanvaart, handig en wel zo veilig waren de gedachten, nu is er geen weg meer terug. Buigen of barsten.

Je hebt geen keuze meer, je doet mee of je bent een slachtoffer, immers voor het clubje van de elites worden geen uitnodigingen uitgevaardigd. Ook de marionetten poppen die denken dat ze ‘save’ zijn worden geslachtofferd als ze ook maar een enkele verkeerde ‘move’ maken waarna de ‘security’ files openbaar worden gemaakt. Zelfmoord of -gezelfmoord worden- is dan de enige uitweg !!

Wanneer dit spel gaat beginnen?
Het is reeds begonnen in oktober 2017

Het begon allemaal met de 17de letter van het alfabet.

-en- zo vraag ik mij af, …

Waar was jij al die tijd?

Durf jij de waarheid onder ogen te zien?

-en-

Ga jij in actie komen met woede …
Dit is gelijk aan de zeilen hijsen tijdens een zware storm.

Aangenaam is het, wanneer stormen over de wijde zee de wateren in beroering brengen, vanaf het strand de grote nood, waarin uw medemens verkeert, gade te slaan; niet omdat de kwelling van een ander voor u een heerlijk genot oplevert, maar omdat het aangenaam is gewaar te worden, van welke rampen ge zelf vrij zijt.

Lucretius

Mijn inspiratiebron was deze enkele regel:
Het is beter te leven in waarheid.


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk
Elke zondag staat de podcast om 14.00 online