Is de politiek onbetrouwbaar? Een ‘gerucht’ of FEIT ?


aanmelden via de Telegram app
Let op: de Telegram app is Russisch en gecodeerd. Verwacht dus negatieve reclame !!
gedachtenvoer 200

Met het in hoofdletters aangeven van de uitkomst van bovengestelde vraag wordt de uitkomst al voorgeschoteld. Ben jij het daarmee eens? Of vindt je deze stelling wel erg zwart wit? Nu dit wordt waarschijnlijk het kortste artikel dat ik ooit schreef, lees verder en verwonder je net als ik dat deed deze week.

Bij een nieuwe hypotheek verstrekking heb je een handtekening nodig van de notaris, en wat scherts mijn verbazing?

Ik kreeg een verklaring ter ondertekening toegezonden met de titel in hoofdletters:

POLITIEK PROMINENT PERSOON

Politiek prominent persoon (in het Engels: Politically Exposed Person of PEP) 

  • U bent een politiek prominent persoon indien u één of meer van de volgende functies vervult: staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
  • Parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
  • Lid van het bestuur van een politieke partij;
  • Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
  • Lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank; ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
  • Lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
  • Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie. 

  • Familielid
  • Persoon bekend als naaste geassocieerde

Het moge duidelijk zijn dat met het ondertekenen van deze verklaring er geen verdenking rust op een mogelijke verdachte financiële transactie(s) die u aangaat met de bank.

Burgers en ondernemers worden op hun financieel zaken gecontroleerd door de belasting, bij politieke ‘figuren’ schijn een extra controle orgaan nodig te moeten zijn zo blijkt uit de praktijk !!

Mag ik dan deze voorzichtige conclusie trekken:

Is de politiek betrouwbaar?
Nee, en dat is dus een feit !

En hier hebben we nog zo’n voorbeeld in geschrift:

VVD: Wij willen een compleet ander systeem waarbij mensen überhaupt geen asiel meer kunnen aanvragen in Nederland, maar alleen in de regio, waar ze dan ook worden opgevangen.

Noot: ALS DE LEUGEN REGEERT, …

Mag ik dan zo vrij zijn om alle toekomstige VVD stemmers officieel hersendood te verklaren?, en de andere kartelpartij stemmers die hun huid en zaligheid verkocht hebben aan de Nieuwe Wereld orde.

… zomaar een gedachte, cabaret, poëzie, … dus maak je niet kwaad, ik kan er ook niets aan doen dat ik mijn hart op de tong draag. 

P.S. Weet je wat ik denk? Dat er na de grote onthullingen politieke partijen zullen zijn die opgeheven worden omdat niemand neer bij die clubjes wil horen, zich kapot schamen dat ze ooit, …

Maar dat wordt de titel van een ander artikel in de niet zo ver meer verwijderde toekomt !


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk
Elke zondag staat de podcast om 14.00 online