Sheriffs in 94 steden weigeren nu bevelen van de overheid en beroepen zich op de constitutie rechten.


aanmelden via de Telegram app

Bron SGT report en WSLS news

ER IS EEN LIJN IN HET ZAND


Afgelopen zondag hadden wij, Mike en ik het er het al over op Dotcom Radio, de agenda van verplichte vaccins in New Jersey en verplichte ontwapening in Virginia. Sean van SGT Report waarschuwt ons dat dit de nieuwe strijdtonelen gaan worden in de eerste paar maanden van 2020:

Waar in Frankrijk de politie macht zich onttrekt aan het opvolgen aan bevelen van de overheid door -geen uitweg meer ziende- zelfmoord te plegen om zo de toekomst [inkomen] van het gezin niet in de waagschaal te stellen (94 agenten in 2019), daar kiezen de sheriffs in verschillende Amerikaanse staten de weg van confrontatie. Ze weigeren onder de regels van de constitutie om -onwettige- bevelen op te volgen. In Frankrijk krijgen politieagenten de opdracht om de orde te bewaken met militaire middelen waarbij vreedzame demonstranten getroffen worden op ooghoogte waardoor mensen voor het leven verwond worden en reeds vele doden zijn gevallen.

De Franse bevolking geeft in de inmiddels 60 weken durende protesten aan geen enkel respect meer te kunnen opbrengen voor de politie’macht‘.

Hoe anders gaat dit in Amerika, de constitutie, de grondwet is daar heilig voor de burgers. Ze hebben een lijn in het zand getrokken tot hier en niet verder anders dwingen jullie (de overheid) ons om de wapens te trekken tegen jullie om onze grondrechten te verdedigen!!

Virginia is al snel ground zero geworden in de oorlog voor de ziel van Amerika. En terwijl Patriotten in opstand komen over meer tirannie, wordt een burgeroorlog in de staat nu een zeer reële mogelijkheid.

SGT report

De overheid wordt nu voor de keuze gesteld: De grondwet te respecteren of een burgeroorlog, …

De lijst van Second Amendment sanctuaries in Virginia waar dit wordt besproken. Vanaf 19 december hebben 94 steden / provincies in Virginia een soort resolutie goedgekeurd Bekijk de lijst


Vandaag op Twitter weer een nieuw woord geleerd: uit de Engelse taal Vigilantism – Waakzaam gedrag

Waakzaamheid wordt vaak gerationaliseerd door de overtuiging dat de juiste juridische vormen van strafrechtelijke sancties niet bestaan, onvoldoende of inefficiënt zijn. Vigilantes zien de overheid normaal gesproken als niet effectief in het handhaven van de wet; dergelijke personen beweren vaak hun acties te rechtvaardigen als een vervulling van de wensen van de gemeenschap.

Personen die worden beweerd te ontsnappen aan de wet of boven de wet zijn soms het slachtoffer van waakzaamheid.

Bewaking van burgerwacht brengt verschillende mate van geweld met zich mee. Vigilantes kunnen doelen verbaal en / of fysiek aanvallen, eigendommen beschadigen en / of vernielen, of zelfs buitengerechtelijk personen vermoorden.

Noot: Hoe zou het komen dat de bevolking in opstand komt als zelfs de overheid meent de grondwet naast zich neer te kunnen leggen, welk antwoord zou de bevolking nog over hebben anders dan geweld? Dat is in de VS, in de EU kan men alleen maar betogen, wapens zijn er niet voldoende voorhanden, …


Dit las ik vandaag op Twitter

Wanneer de staat
1) Je niet kan beschermen tegen de dreiging en, …
2) Weigert de dreiging te stoppen
Raad eens wat er met de dreiging gebeurt?

Dit is niet moeilijk.
Er is geen genie voor nodig om dit uit te zoeken.
En ik weet niet HOEVEEL progressieve wetten er passeren tegen burgers: “Je mag jezelf of je dierbaren niet verdedigen”

Je kunt de menselijke natuur of natuurlijke rechten niet stoppen.
In plaats van de politie te bellen, gaan mensen in gemeenschappen samen werken om misdaden en bedreigingen af te handelen.

Het is dus VEEL beter om op de juiste partijen te stemmen en de wet en orde terug te brengen.

Vertrouw me hierin.
U zou het alternatief niet moeten willen. / einde


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk
Elke zondag staat de podcast om 14.00 online