De Grote Ontwaking: Project Looking Glass


Update 04-01-2020 video onderaan de pagina video ….

aanmelden via de Telegram app

Je dromen en angsten worden je realiteit dankzij je extern geprogrammeerde gedachten via de media en sociale media. Op persoonlijk niveau aangepast via kunstmatige intelligentie. Verzwakt door de medicatie, vaccinatie, lege voeding, en chemtrails. Maar onaantastbaar voor diegene die de kunst weer hebben hervonden van onafhankelijk denken, de kunst die kleine kinderen eigen is maar wat razend snel vernietigd wordt voor de meesten via het onderwijs. Zondag dotcom.radio aflevering 185

Henk Mutsaers

Update 04-01-’20 | 28-12 | 24-12-2019 Ik wil nog even de aandacht vestigen op het eerder geplaatste interview met JohnHereToHelp. (zie onderaan dit artikel) Dit is verreweg het meest indrukwekkende interview van 2019, als je het mij vraagt!

Voor wie het niet allemaal in het Engels kan of wil volgen hier een samenvatting:

Project Looking Glass was een manier om in de toekomst te ‘kijken’ middels de waarschijnlijkheid van uiteenlopende mogelijkheden. Dit was slechts het begin, Looking Glass vormde de opmaat voor diverse andere projecten als Pandora en Deep Space. Volgens JohnHereToHelp zijn ze zelfs in staat geweest om helemaal terug te gaan naar de goddelijke oorsprong van alle leven, naar het Woord van God, in het Engels: Voice of God.

Onmiddelijk moest ik denken aan de ‘Voice of God’-technologie die we dankzij de Q-posts hebben ontdekt, waarbij via mobiele telefoons bepaalde ‘stemmen’ in iemands hoofd kunnen worden geimplanteerd die aan kunnen zetten tot (zelf)moord. Denk ook aan die gast die aan het hek van het Witte Huis stond met een vuurwapen en op zijn mobiele telefoon schoot. Kan het zijn dat ‘Voice of God’-technologie niet figuurlijk maar LETTERLIJK moet worden geinterpreteerd en dat dit deze oerfrequentie die ons gecreeerd heeft GEMILITARISEERD is en tegen ons kan worden ingezet?

Als ik JohnHereToHelp moet geloven is het antwoord: ja. En de manier waarop de Deep State dit op grote schaal wil inzetten is d.m.v. 5G. Het is de ultieme vorm van ‘mind control’ en de overtreffende trap van Project Blue Beam, waarbij men religieuze mensen op grote schaal de illusie van de stem van God/Allah wil geven en zelfs de wedergeboorte van Christus.

Maar hoe komen ze aan deze frequentie? Volgens JohnHereToHelp is het via op Project Looking Glass gebaseerde projecten gelukt om een opname te maken van de oorspronkelijke levensfrequentie, het woord of de stem van God. Als deze voor positieve doeleinden wordt ingezet, zowel op individueel als op massaal niveau, werkt deze frequentie fysiek en mentaal/spiritueel helend en brengt ons in verbinding met elkaar, ongeacht andermans levensovertuiging, huidskleur of anderszins. Het verhoogt ook je ‘bullshit detector’, waardoor je in staat bent om leugens en bedrog te doorzien.

Levensgevaarlijk voor de Deep State dus, want dat betekent ‘game over’ voor hen! Dit verklaart ook de agenda van open grenzen en massaimmigratie. JohnHereToHelp is niet erg positief over de islam, want hij beschrijft de massale import van culturen die door Obama in de VS (en in Europa door zijn handlanger Angela Merkel) vanaf 2015 is ingezet, culturen die makkelijk manipuleerbaar en extreem gewelddadig en destructief zijn. Deze mensen kun je met gemak wijsmaken dat hun gedachten van henzelf zijn, terwijl in werkelijkheid gedachten in hun hoofd kunnen worden geplant middels deze technologie. Deze mensen werken als een STOORZENDER van onze collectieve evolutie/ascensie!

Dit verklaart weer waarom de Deep Sate reeds vanaf de Islamitische Revolutie in 1979 heeft ingezet op Iran, maar dat vooral in het Obama-tijdperk volop op Iran is ingezet. Volgens JohnHereToHelp beschikt Iran over deze technologie, deze is hen geschonken door de Deep State. Het idee was om van Iran een oppermachtige islamitische superstaat te maken. China beschikt eveneens over deze technologie, vandaar dat 5G via het Chinese Huawei zou moeten worden uitgerold. In China kijkt men niet op een paar mensenrechten meer of minder en menselijke experimenten met Voice of God-technologie via 5G worden daar dan ook uitgevoerd.

Iran en China hielden zich perfect aan het boosaardige plan van de Deep State om via deze superstaten uiteindelijk de totale controle uit te kunnen oefenen op de volledige wereldbevolking door bij ons herinneringen uit te wissen en nieuwe, valse herinneringen en denkbeelden in ons hoofd te plaatsen. Maar toen verloor Hillary, die als taak had om dit plan te vervolmaken. Hoe kan dit als ze beschikken over de frequentie van de oorsprong van alle leven zelf? Omdat het kwaad zelf een te lage frequentie is en dus nooit kan overwinnen en omdat ze over slechts een fractie beschikken van deze oerfrequentie, waardoor ze weliswaar machtig zijn maar niet oppermachtig.

Enter GEOTUS Donald Trump, door God gezonden en onaantastbaar omdat hij het ‘armor of God’ draagt. Op de vraag waarom Trump zich zo positief uitspreekt over 5G antwoordt JohnHereToHelp dat Trump deze technologie wil reguleren, iets wat ik ook al geruime tijd beweer. Trump trekt het ook weg van China en dankzij hem is er een veel minder rooskleurig beeld ontstaan van Huawei, dat nu te boek staat als een bedrijf dat namens een potentieel vijandige mogendheid (China) het complete westen kan bespioneren middels 5G ‘smart’technologie en het ‘internet of things’. Nu snap je ook waarom ze hier in Europa zo’n haast willen maken met de invoering van 5G, voordat we dit massaal door gaan krijgen!

De Deep State doet nu zijn uiterste best om de Voice of God-technologie uit de handen te krijgen van Iran en China, omdat alle zeilen moeten worden bijgezet om de Amerikaanse kiezer middels deze technologie ervan te ‘overtuigen’ dat ze niet op Trump moeten stemmen in november 2020. Ze weten dat als Trump wordt herverkozen het gedaan is met hen! Omdat Hillary echter geen president is maar Trump voelen Iran en China zich verraden en zijn ze geenszins van plan om deze technologie terug te geven aan de Deep State. En omdat er daar idioten aan de macht zijn met een groot ego doen ze er ook nog bijzonder domme en ondoordachte dingen mee. Kortom, het loopt niet helemaal volgens plan voor de Deep State. Of liever gezegd, helemaal niet.

Dit uiterst krachtige interview met JohnHereToHelp doordringt de luisteraar van het feit dat ze heel erg dicht waren bij hun satanische einddoel en dat de verkiezing van Donald J. Trump letterlijk gezien moet worden als goddelijke interventie. In de woorden van QAnon: God wins. Verder zegt JohnHereToHelp dat we op een steeds grotere schaal de Stem van God om ons heel voelen, iets wat via QAnon natuurlijk bekend is komen te staan als The Great Awakening.


Ik ga iets schrijven wat ik nooit eerder heb opgeschreven en wat bij sommige, meer atheistisch of agnostisch ingestelde, lezers misschien wel in het verkeerde keelgat kan schieten: ik voel al heel lang The Voice of God, misschien wel al mijn hele leven maar in ieder geval sinds mijn ‘ontwaking’ op m’n 40e in de herfst van 2006, inmiddels alweer 13 jaar geleden. Reeds mijn hele leven lang ben ik zelfdenkend en totaal niet gevoelig voor hypes, trends en reclames. Ook beschik ik zo lang als ik me kan herinneren over een uitstekende bullshit-radar, gebaseerd op intuïtie die niet noodzakelijk in eerste instantie wordt ondersteund door bewijzen en feiten maar vaak in een later stadium wel. Ik ‘weet’ dingen dus voordat ik ze zou kunnen weten. Verder voel ik de energieverschuivingen die gepaard gaan met The Great Awakening en ben ik al jaren in staat om zeer accurate voorspellingen te doen, ver voordat deze daadwerkelijk uitkomen.

Toen ik in 2015 in het ziekenhuis belandde met een CVA heb ik er godzijdank (letterlijk!) ook geen ernstige beperkingen aan overgehouden, ik ben met de neus op de feiten gedrukt aangaande mijn energieverdeling maar geloof tegelijkertijd dat er nog veel meer van Gods werk voor mij in het verschiet ligt en dat ik daarom geen ernstig letsel heb opgelopen, het is eerder een verfijning geweest van mijn persoonlijkheid.

Het is om deze reden dat het interview met JohnHereToHelp bij mij zo resoneert en ik deze samenvatting geef in het Nederlands. Het gaat goedkomen, mensen – God wins, onthoud dat!

Ten slotte wil ik ook nog het eveneens vandaag door mij geplaatste, uiterst krachtige filmpje van Where We Go 1 We Go All opnieuw onder de aandacht brengen. Het schijnt dat 10% van de bevolking kritische massa teweeg kan brengen en wat blijkt uit een recent item op Fox News over QAnon? 10% van de Amerikanen neemt QAnon uiterst serieus. The Great Awakening is here! Een betere kerst- en nieuwjaarsgedachte kan ik niet bedenken en bedenk dat 20/20 perfect zicht is, dus volgend jaar zullen nog veel meer ogen geopend worden!

[their] Final Attempt: An Interview With “JohnHereToHelp” :coded:

Where We Go 1 We Go All

UPDATE 28-12-2019

Bijdrage via Fac(s)forum: Hoe je iemands brein kan controleren

Dank, Medusa, voor die video van Robert Duncan, fascinerend dit! Op de vraag hoe je jezelf kunt beschermen of afschermen hiertegen gaat hij uit van technologie en daardoor komt hij uit op hooguit een dempend effect. Dat komt omdat de moderne wetenschap atheistisch is. 

Het antwoord is nl. verrassend eenvoudig: een terugkeer naar christelijke normen en waarden en je persoonlijke relatie met je Schepper (geen tussenpersoon vereist) en het vormen van echte communities met echte vrienden. Zoiets vind je alleen in samenhangende, homogene culturen en je ziet meteen waarom we in een cultuuroorlog gestort worden, compleet met open grenzen en massaimmigratie. 

Je ziet ook het effect van de Trump-revolutie en de vibe die uitgaat van zijn massale rally’s, geen wonder dat ze zo bang zijn voor Trump! Online is het Q-fenomeen de verbindende factor en ook hiervoor zijn ze schijtebang!

Duncan noemt ook de term ‘game theory’, een wiskundige theorie die uitgaat van de waarschijnlijkheid van mogelijkheden en volgens Duncan wordt toegepast voor militaire doeleinden, maar ook in de financiele wereld. Ik heb het vaker gezegd: via Facebook, Google en andere social media voeden we een virtueel superbrein dat in staat is ook ons gedrag te voorspellen en te nanipuleren d m.v. AI. 

Het doet allemaal denken aan Project Looking Glass. Maar ook Project Blue Beam wordt genoemd, de mogelijkheid om o.a. middels microgolfstraling (mobiele telefoons, ‘smart’ apparaten, bluetooth, wifi, 5G) gedachten en zelfs holografische beelden in ons hoofd te plaatsen.

Het bestaat allemaal en wordt allang op ons toegepast, we zijn labratten voor de transhumanistische Nieuwe Wereld Orde. Maar gelukkig is er 3 jaar geleden een klein wonder gebeurd, eerst met Brexit en daarna Trump als kers op de taart. En een jaar later kregen we QAnon. 

Het tij is aan het keren en we hervinden op steeds grotere schaal onze (mede)menselijkheid en onze goddelijke oorsprong. WWG1WGA!

Mike

update 04-02-2020

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk