Kennis is Macht, ontdekken, toepassen en floreren


aanmelden via de Telegram app

Een vraag aan je: Weet je dat het in alle landen, en onder alle mensen al gedurende millennia, het een begrip is dat kennis macht is? Iedereen, maar dan ook iedereen kent de ‘onderbuik’ gevoelens dat er bij bepaalde zaken -iets- niet snor zit. Je hoeft niemand te vertellen dat de rijken mogelijkheden hebben om belasting te ontduiken die -wij- niet aangereikt krijgen.

Diegene die kennis bezitten en deze delen kunnen een reputatie voor zichzelf opbouwen zoals bijvoorbeeld de schrijvers van boeken.

Kennis onderdrukken is de tegenhanger, zelf de voordelen plukken en de macht onthouden aan de anderen. Voorbeeld: Nikola Tesla heeft al 100 jaar geleden nul punt energie uitgevonden, maar de -machthebbers- kunnen daar geen eindeloze geldstromen mee creëren en daarmee macht uitoefenen. Zijn uitvindingen zijn sinds die tijd staatsgeheim. Laat nou die -staat- in naam de regering zijn waar wij via de stembus de macht aan geven of aan -uitlenen-.

Macht kun je dus ook terugvorderen door je stem er niet meer aan te verlenen!

Maar ik weet dat de politici waar wij de -macht- aan verlenen alleen maar machthebbers in naam zijn. Zij zijn de marionetten poppen van de onzichtbare macht de diepe regering ook wel de Deep State genoemd. Het is daarom dat de zichtbare regering nooit hun afspraken na -kunnen- komen, zij moeten immers gehoorzamen aan de hogere macht en dat zijn niet de stembus gemachtigden, niet in naam van het volk maar in naam van de allerrijksten om hen nog rijker en vooral nog -machtiger- te maken. Macht hebben en creëren werkt verslavend.

Deze voor velen onzichtbare machthebbers bezitten onder andere bijna de gehele media industrie en Hollywood en hebben daarmee alle mogelijkheden je openlijk te mis informeren, op subtiele wijze je onderbewustzijn te voeden, te beïnvloeden, te hersenspoelen, je onderbuik gevoelen te programmeren en daarmee -hun- macht vergroten.

Wanneer je onderbewustzijn verkeerd wordt geprogrammeerd ga jij onbewust de gegeven -bevelen- opvolgen.

De machthebbers weten dit als geen ander en bekennen dit openlijk, recht in je gezicht. Type maar eens in het Engelse; “knowledge is power”. Aan de rechterzijde verschijnt dan een plaatje wat je alles verteld over de macht van de illuminatie en de macht die ze bezitten over de mensen die volgzaam en kennisarm zijn.

Maar, … elke medaille heeft een keerzijde, …

Heb jij voor jezelf meer inzicht verworven hoe die machtsstructuur in elkaar steekt dan bezit jij kennis die je immuun maken voor -hun- macht. Je hekent de subtiele berichten en signalen, je lacht om het nep nieuws dat je nu van verre af al hekend. Je hebt je onderbewustzijn naar een hoger energieveld verheven en die hogere energie zal je ook gezonder houden. Die macht ligt geheel voor 100 procent in je eigen handen.

Je gaat jezelf technieken aanleren die je als kind al bezat. Vragen stellen en logisch denken, als dit nu zo is,… hoe zit het dan met, … Connecting the dots, aanknopingspunten verbinden, Je aangeboren natuurtalenten herstellen beginnende met de simpele vraag; “Waarom?”

Je gaat eveneens de mensen herkennen die nog gaande zijn deze reis te maken, dit natuurtalent te herstellen. Mensen die willen geloven wat de ander al -zien- en ervaren maar telkens opnieuw met verhalen komen die henzelf weer ontkrachten. Die nog bezig zijn om hun aangeboren natuurtalent te herontwikkelen. Dat is echter een reis die je zelf dient te maken en waarbij elke andere slechts als richtingaanwijzer kan fungeren.

Het naar jezelf toetrekken van kennis maakt dat je andere beslissingen gaat nemen, beslissingen die je gelijk een goed onderbuik gevoel geven. Beslissingen door kennis die gelijk al je kostbaarste bezit kunnen -voeden-, je gezondheid. Beslissingen die je minder vatbaar maken, minder afhankelijk van het corrupte systeem, beslissingen en kennis die je eveneens kan gaan doorgeven aan anderen, hoe mooi is dat?

  • Een bewuste handelaar in gratis kennis, …
  • Is een handelaar in vertrouwen, …
  • Een handelaar in echte vriendschap, …
  • Een handelaar in energie, …
  • Een handelaar in de creatie van een betere wereld.

Als de machthebbers de vrije stroom van informatie kunnen beperken
Beperken ze daarmee jouw eigen macht

Als je zelf de stappen onderneemt om je kennis te vergroten
Dan beperk je daarmee -hun- macht.

Wat is nu de motivatie voor -mij- om dit allemaal te delen, mijn tijd en energie hierin te stoppen?

Wat is er leuker om in een vrije wereld te leven met gelijk gestemde gelukkige mensen die een volmondig -eerlijk- antwoord kunnen geven op de eenvoudige vraag: “Hoe gaat het met je?” En het antwoord is; “Goed”.


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk