Boek: “De waarheid over kanker”, dit boek zet voor velen de wereld op zijn kop! update


Op 23-09-2016 schreef ik dit over het toen nieuwe boek “The Truth About Cancer“. Ik heb het boek in Amerika besteld maar het is nu vertaald naar het Nederlands door de nummer #1 gezondheid boeken website van Nederland: “Als het aan de traditionele media ligt blijft het genezen van kanker een van de best bewaarde geheimen in de wereld. Mensen kunnen het niet bevatten hoe simpel het is en waarom de dokter dat niet toepast “als dat zo zou zijn”? Dit laatste moet hoognodig gaan veranderen. Big farma en al die dokters die braaf de protocollen blijven volgen moet in hun hemd gezet worden. Ze moeten gedwongen worden te veranderen …

Maar nog veel erger zijn de mensen die alles -niet willen geloven- en ook hardnekkig weigeren hun eigen onderzoek te doen en daarna deze kennis te delen, een misdaad ?

Ik schreef toen, Kanker is te genezen, dit MOET iedereen te weten komen! Maar de meesten hielden hun kaken stijf op elkaar. Gaan we nu EINDELIJK daar verandering in brengen, JIJ, … want ik praat er al jaren en jaren over. Update 1 — Update 2 — Update 3 — update 4


Bollinger had een topbaan als registeraccountant toen bin­nen een relatief korte tijd vele familieleden om hem heen weg vielen door kanker. Hij besloot een diepgaand on­der­zoek te doen naar dit bizarre fenomeen. Inmiddels heeft hij wereldwijd miljoenen mensen van informatie voor­zien, geholpen, hoop gebracht en heeft hij allang geen tijd meer voor zijn originele beroep: zijn missie is mensen te laten weten dat er meer behandelwijzen zijn dan chemo, operatie en be­stra­ling.

Bollinger beschrijft o.a. in het boek dat 99 van de 100 behandelwijzen een eeuw geleden de stan­daard waren en nu alternatief worden genoemd.

Hij beschrijft in het 1e deel de geschiedenis van de geneeskunde en stelt de vraag: “Hoe en waar­om is de geneeskunde zo drastisch overgestapt van het gebruik van planten en kruiden om het lichaam te helpen zichzelf te genezen, naar het zich alleen op de symptomen van ziekte richten met gebruikmaking van synthetische, op pe­tro­le­um gebaseerde chemische verbindingen, oftewel farmaceutische geneesmiddelen?”

Het antwoord begon in 1910 waar het be­drijfs­le­ven en de politiek het medische onderwijs dras­tisch veranderden en overnamen. Het leest bijna als een spannend jongensboek hoe Bollinger de geschiedenis beschrijft, verwoord in de eerste 2 hoofdstukken, die online gratis te lezen zijn.

Geen blad voor de mond

Bollinger neemt geen blad voor de mond en laat ons het volgende lezen:

“Bedenk eens even welke dingen, waarvan je als kind leerde dat ze een feit waren, sindsdien onjuist zijn gebleken. Afhankelijk van je leeftijd herinner je je misschien nog dat ‘vier van de vijf artsen’ de voorkeur gaven aan Camel-sigaretten. Of dat margarine een gezondere vetkeuze was dan natuurlijke boter. Of dat het eten van vetten je dik zou maken. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van enkele van de meest succesvolle leugens die ooit als evangelische waarheden onder de bevolking werden verspreid. Maar er zijn nog een heleboel andere verzinsels die nog steeds ter discussie staan, waaronder:

• Het dagelijks innemen van een aspirientje kan een hartaanval helpen voorkomen.

• Gefluorideerd water drinken helpt tandbederf voor­ko­men.

• Chronische pijn is een normaal onderdeel van het verouderingsproces.

• Goedgekeurde farmaceutische middelen zijn de enige manier waarop ziekte kan worden ge­ne­zen.

• Chemotherapie, bestraling en chirurgie zijn de e­ni­ge effectieve methoden om kanker te be­han­de­len.”

Het boek is ingedeeld in 3 delen. In het 2e deel geeft Bollinger de informatie over diagnose, op­spo­ring en oorzaken van kanker, terwijl het 3e deel diep ingaat op specifieke kan­ker­be­han­de­lings­pro­to­col­len die hebben bewezen effectief te zijn; elk hoofdstuk in deel 3 eindigt met een lijst van praktische tips onder de noemer ‘Wat je moet weten’.

“Het is mijn grote wens dat andere families niet de verliezen hoeven te lijden die mijn familie heeft geleden. Dat is de reden waarom ik dit boek schreef”, zegt Ty Bollinger, de au­teur van het zojuist ver­sche­nen boek De waarheid over kanker.

• Vaccinatie is de enige manier om een sterke weerstand op te bouwen tegen infectieziekten.

• Koorts is slecht en moet met behulp van a­ce­ta­mi­no­phen (paracetamol) worden onderdrukt

Een topboek

Het is een topboek: het geeft je inzicht dat je niet alleen afhankelijk bent van wat een arts geleerd heeft; het geeft je ruim 20 jaar kennis van een man die uit frustratie het risico heeft genomen zijn zekere bestaan als accountant op te geven en diepgaand onderzoek te doen waar de meeste mensen geen tijd en geld voor hebben; maar bovenal geeft het hoop aan alle kan­ker­pa­tiën­ten en hun familie.

Succesboeken: De waarheid over kanker

Update 01-06-2018:

Zuurstof, toxines en preventie: drie cruciale woorden die kunnen bepalen of je wel of niet door kanker wordt getroffen. Volgens de We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie zal momenteel één op de twee mannen en één op de drie vrouwen wor­den geconfronteerd met een kankerdiagnose. Het lijkt wel Russische roulette.

Is het een kwestie van pech of geluk?

Ondanks dat je een heleboel niet in de hand hebt, kan je toch zelf heel veel doen om tox­i­nes (gifstoffen) te ver­mij­den, zuurstof toe te voegen aan je lichaam en preventief je levensstijl aan te passen.

Ty Bollinger, de auteur van het boek De waarheid over kanker, zegt:

“Het feit dat je lichaam is ontworpen om toxines te elimineren, betekent nog niet dat je er gewoon met de pet naar kunt gooien door je er onbekommerd aan bloot te stellen. Daarom zijn het voedsel en de dranken die je consumeert cruciaal voor je algemene welzijn. Toch is de droevige realiteit dat heel veel van wat de ge­mid­delde mens als ‘voedsel’ tot zich neemt in werkelijkheid slechts een ratjetoe aan bewerkte, voed­sel­ach­ti­ge chemicaliën zijn die niet o­ver­een­ko­men met de natuurlijke fysiologie van het lichaam, en dus een bron van voe­dings­el­len­de vormen.

Er worden letterlijk tienduizenden chemicaliën ver­han­deld als voedsel, en veel daarvan hebben nooit strenge veiligheidscontroles hoeven on­der­gaan, wat betekent dat we heel weinig weten over welke invloed ze hebben op het lichaam.

Wat je absoluut moet vermijden zijn o.a.: Geharde en gedeeltelijk geharde plantaardige oliën (trans­vet­ten) en geraffineerde suiker.

‘Het probleem met transvetten is dat je lichaam niet weet wat het ermee aan moet’, zegt dr. Brian Olshanksy, professor interne geneeskunde aan de medische universiteit van Iowa. ‘Transvetzuren kun­nen misschien helpen om voedsel te bewaren zodat het goed blijft smaken, maar je lichaam kan ze niet afbreken en op de normale wijze benutten … Transvetten zijn niet in staat om zich met zuurstof te binden. Als gevolg daarvan verstoppen ze uit­ein­de­lijk je aderen, wat de vrije stroom van bloed en lymfe belemmert, en beschadigen ze onder meer het hartweefsel. Je vindt transvetten en geharde oliën in snacks als koekjes en chips, verpakte gebakken producten, gefrituurd voedsel, muffins, en zelfs in sommige ontbijtgranen.’

Geraffineerde suiker.

Suiker fungeert ook als brandstof voor kan­ker­cel­len.

‘Het is al sinds 1923 bekend dat tumorcellen veel meer glucose gebruiken dan normale cellen’, vertelt dr. Don Ayer, onderzoeker bij het Huntsman Cancer Institute en professor aan de afdeling oncologische wetenschappen van de universiteit van Utah. Suiker is ook een oorzaak van kanker door zijn ontstekingsbevorderende ei­gen­schap­pen.”

En zo zijn er nog vele chemisch bewerkte stoffen die je zou moeten vermijden omdat ons lichaam daar niets mee kan, integendeel het lichaam stapelt al die toxines op, totdat de grens is bereikt en we ziek worden.

Zuurstof/ozon


Wat ook al sinds begin twintiger jaren van de vorige eeuw bekend is, is dat dr. Otto Warburg erachter kwam dat kanker een gevolg is van een tekort aan zuurstof op cellulair niveau.


De volgende bijzondere passage in het boek van Bollinger viel ons speciaal op:

“De gerenommeerde wetenschapper en uitvinder Nikola Tesla had ook een voorkeur voor ozon en ontwikkelde ’s werelds eerste o­zon­ge­ne­ra­tor in 1896. In 1900 introduceerde hij een met ozon verrijkte olijfolie die hij aan artsen verkocht voor medische toepassingen. En in de decennia daarna, voordat er farmaceutische producten op het toneel verschenen, werd ozon gebruikt om zo’n beetje alles te behandelen.”

Wij zijn op zoek gegaan naar die met ozon verrijkte olijfolie en konden in eerste instantie niets meer vinden. Wie we er ook naar vroegen, niemand had ervan gehoord en we kregen zelfs negatieve reacties op het woord ozon.

Hoe meer we zochten en erover lazen hoe meer we erachter kwamen dat Tesla een eeuw geleden een briljant product had gecreëerd: geozoneerde olijfolie.

We hebben in Duitsland een fabrikant gevonden die nog steeds geozoneerde olijfolie produceert, maar in ‘gouden’ potjes (50 ml voor € 30,=). Als je een echt goed product voor je gezondheid ont­dekt moet je niet zeuren over de prijs, maar het moet wel redelijk blijven.

Na verder zoeken hebben we een andere fa­bri­kant gevonden die het product kon maken. We hebben het eerst getest op een hardnekkig zwem­mers­ec­zeem en andere bacteriële huid­in­fec­ties. Na 10-14 dagen begon het herstel zien­der­ogen. We hebben het product Ozonmate genoemd.

Succesboeken: De waarheid over kanker 

Update 08-06-2018

Door de jarenlange onderzoeken van Ty Bollinger, de vele interviews die hij heeft gehouden met oncologen, andere specialisten en de vele we­ten­schap­pe­lij­ke rapporten die hij heeft door­ge­worsteld, is hij tot de conclusie gekomen dat de meeste behandelwijzen van vroeger helemaal niet zo slecht waren.

Dit t.o.v. de huidige be­han­del­wij­zen met chemo, bestralen en/of opereren. Sommige lezers zullen het volgende schokkend vinden, maar de huidige behandelwijzen, vast­ge­legd in het protocol dat ieder ziekenhuis moet gebruiken, zijn volgens de onderzoeken van de auteur zelfs kan­ker­ver­wek­kend. Het is ook niet voor niets dat rond de 75% van de (anoniem) ondervraagde oncologen zelf geen chemo zou gebruiken als ze met kanker worden ge­diag­nos­ti­ceerd.

Vele specialisten zeggen zelfs ‘na werktijd’ of als ze al met pensioen zijn dat niet behandelen meer overlevingskansen biedt dan het huidige protocol.

Terecht vraagt Ty Bollinger zich af, net zoals vele lezers die dit lezen: Waarom is dit? Hoe heeft het zover kunnen komen? Wat is de reden om behandelwijzen te gebruiken die niet werken? Waarom worden behandelwijzen die vroeger ‘werkten’ nu bestempeld als kwakzalverij? En zo nog vele andere vragen.

De ruimte in deze nieuwsbrief is te gering om op al deze vragen diep in te gaan; dat wordt wel gedaan in het boek. Bollinger beschrijft in de eerste hoofdstukken hoe de geschiedenis van de huidige behandelwijzen is ontstaan.

Gezond verstand zegt het volgende: er is in­mid­dels een mil­jar­den­in­dus­trie ontstaan om­trent de ziekte kanker; er werken hon­derd­dui­zen­den mensen in deze industrie en aan­ver­wan­te industrieën.

De fabrikanten van cytostatica (medicijnen tegen kanker) juichen op hun websites en financiële jaarverslagen over hun groei met dubbele cijfers.

Onderzoekers op de Erasmus Universiteit hebben berekend dat alle kankermedicijnen veel te duur zijn. Recentelijk berichtte de NOS hierover … hoogstwaarschijnlijk geen nep-nieuws.

Een citaat uit het bericht: “En dan blijkt bij­voor­beeld dat een bekend middel tegen pros­taat­kan­ker, Enzalutamide, in Nederland elf keer zo duur als nodig is. Een behandeling kost 29.500 euro, waar 2.587 euro ‘billijk’ zou zijn, volgens de onderzoekers.”

M.a.w. als kankerpatiënt heb je marktwaarde voor de farmaceutische bedrijven en geen bedrijf wil minder omzet en minder winst.


Dat is een van de redenen waarom kanker en andere ziekten niet worden uitgebannen: aan gezondheid kan niemand iets verdienen!


Een andere reden is dat de wetenschap, volgens vele ondervraagde specialisten in het boek van Bollinger, op het verkeerde spoor zit: kanker is geen genen-issue, het is niet erfelijk. De ziekte kanker en vele andere ziekten zijn helaas ge­cre­ëerd door de industrialisatie, de che­mi­ca­li­sa­tie vooral in ons voedsel en drinken.

Behalve fantastische achtergrondinformatie is het boek een pleidooi om op zoek te gaan naar de veel goedkopere behandelwijzen, waar de in­dus­trie geen patent op aan kan vragen en die zelfs werken.

Een paar voorbeelden (er zijn er tientallen): CBD olie. Ook hennep is 100 jaar geleden door be­lang­heb­ben­den verbannen. De meeste mensen weten niet dat een van de eerste auto’s van Ford onverwoestbaar was en van hennep gemaakt. Hennepolie geneest al honderden jaren allerlei ziekten.

Het internet staat vol van mensen die kankervrij zijn geraakt door hennepolie.

Lees over Essiac thee. Hoe de Canadese ver­pleeg­ster, Rene Caisse in begin 1920 haar strijd streed tegen de gevestigde orde … niet tegen kanker, want al haar patiënten genazen. En dat was juist het probleem.

Lees over Tesla, die rond 1900 o.a. olijfolie verrijkte met ozon en dat verkocht aan artsen en therapeuten, waardoor de ene huidaandoening na de andere genas. We hebben eindeloos gezocht naar een fabrikant die dit (weer) kon maken en er een gevonden. Inmiddels hebben we al tientallen lovende reacties gehad van mensen met uiteenlopende huidproblemen. We hebben het product Ozonmate genoemd.

De boodschap is: lichaamsvreemde, in een fabriek gemaakte chemicaliën kunnen niet helpen te genezen. Ze kunnen hooguit verdoven en een symptoom bestrijden. Ga op zoek naar na­tuur­pro­duc­ten en laat je niet verleiden door pillen en/of andere chemicaliën.

Je bent op deze aardkloot gekomen zonder medicijnen – althans dat hopen we. De bedoeling is dat je medicijnvrij, maar bovenal gezond deze aardkloot weer verlaat. De kunst is om tussen die twee momenten gezond en medicijn vrij te leven.

Succesboeken: De waarheid over kanker


Update 15-06-2018

“Wie geneest heeft gelijk”, zei wijlen Henk Trentelman, auteur van het boek Chemo? Of kan ik zélf kiezen? Een prachtige uitspraak ‘Wie geneest heeft gelijk’, maar dat gold vele decennia terug en helaas niet meer anno 2018.

Vele wetenschappers, genezers, uitvinders, artsen, etc. als Royal Rife (Rife protocol), Harry Hoxsey (Hoxsey tonic), Nicola Tesla, Rene Caisse (Essiac kruidenzalf tegen kanker), Max Gerson, hebben gevochten voor die uitspraak, maar moesten hun praktijken sluiten, vluchten naar het buitenland en werden belachelijk gemaakt.

En zo zijn er nog tientallen andere namen en verhalen die we hier niet kunnen aanhalen vanwege de ruimte in deze nieuwsbrief. Lees hun verhalen in het recentelijk uitgegeven boek De waarheid over kanker, of lees hun verhalen op het internet.

En helaas gebeuren deze praktijken vandaag de dag nog steeds; patiënten, ongeacht welke ziekte ze onder de leden hadden, die genezen zonder synthetische medicijnen, hebben volgens de meeste artsen ‘geluk’ gehad, of de diagnose was verkeerd gesteld. De meeste artsen zijn ook niet genteresseerd in hoe ze de heling voor elkaar hebben gekregen.

Er zijn gelukkig vandaag de dag nog honderden geneeswijzen waar je als patiënt de beschikking over hebt, maar je moet wel zelf zoeken en je lot niet overlaten aan een reguliere arts, die uitsluitend recepten uitschrijft en/of je doorstuurt naar specialisten. (Zonder alle artsen over één kam te scheren.)

Het is triest dat hennepolie al jarenlang in de ban is gedaan. Afgelopen week is er gelukkig weer een boek over verschenen.

Wie weet wat galanga is? Lees dit prachtige verhaal van een bevlogen gezondheidsblogger.

Waarom kurkuma door oncologen niet wordt aanbevolen bij alvleesklierkanker lees je hier. Maar ondanks dat het niet wordt aanbevolen kan je het wel aan je voedingspatroon toevoegen … je moet het alleen weten.

En zo kunnen we eindeloos doorgaan.

Succesboeken: De waarheid over kanker 


Otto Warburg and Cancer

“But nobody today can say that one does not know what cancer and its prime cause be. On the contrary, there is no disease whose prime cause is better known, so that today ignorance is no longer an excuse,” said Nobel Prize Winner Otto Warburg in a meeting of Nobel Laureates on June 30, 1966. Warburg is considered one of the 20th century’s leading biochemists. He was the sole recipient of the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1931. In total, he was nominated for the award 47 times over the course of his career.


update 4