Je zal maar verpleegkundige zijn, … ?

Save as PDF 


Je ziet het in vele beroepsgroepen, mensen lopen tegen barrières op waar ze geen handen en voeten aan kunnen geven. Waar ze geen greep, op hebben, de bouwvakker kan niet functioneren omdat er een pfas stofje is dat het werk lam legt. De politieagent fungeert als stootblok waar ze het eerste aanspreekpunt zijn geworden voor het ongenoegen in de maatschappij, de opleiding van onze jeugd is al lang geleden ontspoord. De wetenschappers mogen van alles vinden en onderzoeken wat gesponsord wordt met financiële ondersteuning, al het andere is vrijwel kansloos waar meningen en emoties leidend zijn zoals bij de grote tegenstellingen ten aanzien van de opwarming van de aarde hoax. 

Mensen werkzaam in de verpleging geloven al lang niet meer in de werkzaamheid van de gebruikte medicijnen en methoden. Dat mag eens en temeer blijken uit de (terechte) weigering van deze groep om zicht te laten vaccineren. Ondanks de grote dwang die er uitgeoefend wordt. De informatie over de schadelijke bijwerkingen van vaccinaties en medicijnen zijn overweldigend. Bovendien kunnen zij dit als geen ander in de dagelijkse praktijk waarnemen en beoordelen, en mensen voor je ogen achteruit zien gaan moet geen aangename motivatie zijn om je werk uit te oefenen, … uit te blijven oefenen, … ?

In 2008 begonnen we met gezondheidsradio op de locale omroep en gelijktijdig te verspreiden als podcast. In die tijd was de podcast nog niet zo populair als nu. Tussen de grote omroepen waren we dan ook verrast te kunnen scoren met maar liefst 212 downloads / online afspelen per dag in 2010 en haalden we zelfs een top 10 notering in de toenmalige podcast top 100. We werden benaderd door een verpleger die elke uitzending ging bewerken als YouTube video. Dit droeg enorm bij aan de populariteit van de podcast, maar, … het werd wel allemaal anoniem gedaan want op het werk mocht men niet weten wie hier achter zat, … tegenstrijdige belangen?

Jazeker, dat werd mij verteld tijdens de enige keer dat we elkaar bij toeval hadden ontmoet. Gezondheid is een tijdloos item, maar helaas zijn al die uitzendingen verdwenen van YouTube en censuur was toen nog niet aan de orde op dat kanaal zoals nu het geval is. Hoogstwaarschijnlijk werd ‘de grond’ te heet onder de voeten (?)

De jaarlijkse griepvaccinatie van gezondheidswerkers vermindert morbiditeit en mortaliteit bij kwetsbare patiënten. (noot: Dat is de aanname, dubbelblind bewijs, aantoonbare studies, iemand, .. ?) Toch blijven de vaccinatiegraden erg laag, vooral bij verplegend personeel. 

Gegevens werden verzameld door diepgaande individuele semi-gestructureerde interviews met 18 verpleegkundigen (noot 18 deelnemers !!) uit verschillende vakgebieden, posities in organisatiehiërarchie, werkervaring en ziekenhuizen in twee Duitstalige kantons in Zwitserland. Interviews werden getranscribeerd en geanalyseerd met behulp van conventionele inhoudsanalyse.

Drie onderling verbonden thema’s die verklaren waarom verpleegkundigen griepvaccinatie weigeren, werden geïdentificeerd: ten eerste het idee om een sterk en gezond lichaam te behouden, wat een centraal motief was voor het afwijzen van het vaccin. Ten tweede, de wens om beslissingsautonomie te behouden – vooral over iemands lichaam en gezondheid. Ten derde is de perceptie van verpleegkundigen dat ze omringd zijn door een onbetrouwbare omgeving, die hun autonomie beperkt en schijnbaar in strijd is met hun doel om een sterk en gezond lichaam te behouden. (noot: klaarblijkelijk was dit wat ze eerstehands waarnamen in de dagelijkse praktijk) 

Gevolgtrekking van deze kleine studie gepubliceerd op de NCBI website
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5410084/ 

Verpleegkundigen vertrouwen eerder op conventionele gezondheidsovertuigingen dan op evidence-based medicine wanneer ze besluiten om griepvaccinatie te weigeren. Interventies om griepvaccinatie te verhogen moeten specifiek op maat worden gemaakt voor verpleegkundigen. Verpleegkundigen bekrachtigen door besluitvormingsvaardigheden te bevorderen en hun beoordeling te versterken, kunnen belangrijke factoren zijn om te overwegen bij het plannen van toekomstige interventies om de vaccinatiegraad te verbeteren. Het onderwijzen van evidence-based besluitvorming moet op verschillende niveaus worden geïntegreerd, met inbegrip van de opleidingsprogramma’s van verpleegkundigen, hun werkruimte en verdere opleiding.

Ondanks expliciete aanbevelingen van volksgezondheid autoriteiten en studies waarin wordt gesteld dat jaarlijkse griepvaccinatie van gezondheidswerkers (HCW’s) wordt geassocieerd met een vermindering van morbiditeit en mortaliteit bij patiënten, is de vaccinatiegraad bij HCW’s wereldwijd laag, met slechts ongeveer 4-40% bereik.

Noot studies, … ook onder 18 verpleegkundigen?

Ik zou ook graag eens kennis nemen van een vaccinatiestudie waar een deel van de bevolking niet gevaccineerd is en een ander deel wel zodat we de verschillen dubbelblind kunnen waarnemen. Is zo’n studie al ooit eens een keer ergens ter wereld uitgevoerd door de farmaceutische industrie, het antwoord is JA, maar hier lees je de excuses waar dit niet ‘moreel’ verantwoord is (?)

Is de wetenschap onherroepelijk gesetteld, een vaststaand feit? 

Voor degenen die momenteel de vaccinatie agenda ondersteunen, daag ik u uit om dit met een open geest te lezen en het te contrasteren met wat u momenteel kent en gelooft. En zoals u duidelijk zult zien, DIT IS EEN BEWIJS GEBASEERD RAPPORT.

1200 studies die vaccinatie claims weerleggen (Engelstalig)

Ik denk dat veel zo niet de meeste verpleegkundigen die studies helemaal niet hoeven te lezen maar vanuit de dagelijkse praktijk zaken waarnemen waarop ze hun mening gevormd hebben, en dat geldt niet alleen voor vaccinaties, maar voor medicijnen, chemotherapie, bestralingen en vele behandelmethoden.

Hoe lang kun je met je geweten in het reine leven als je die zaken in de dagelijkse praktijk ziet gebeuren en zelf moet toepassen. Als je boevendien kennis neemt van allerlei zaken in de wereld die het daglicht (ook) niet kunnen verdragen?

Je zal maar verpleegkundige zijn?

Wil je een ervaring delen?


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk