Voedingsleer huisartsen


In hoeverre is je gezondheid in goede handen als je weet dat …. ?

pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

15-12-2018 verhuist | Update 02-12-2019 video – Gezonde voeding heeft alles te maken met je algemenen gezondheid. Je stopt er junk voeding in en je voelt je als een junk, je gaat op termijn reageren als een junk en er eveneens als een ongezonde junk uitzien. Iedereen kan feilloos zien als iemand ongezond leeft en er is al genoeg grootschalig onderzoek geweest naar de veranderingen in het gedrag van mensen die junk voedsel eten en de toenemende intelligentie van mensen die hun voedingspatroon weer omgooien naar gezonde voeding. 

Voeding en gezondheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden!

Voedingsleer zou dus op de eerste plaats moeten staan bij de opleiding van huisartsen, dokters, specialisten en verpleegkundig personeel zou je dan denken. Vooral nu met onze moderne voeding vele mensen als een chemicaliën pakhuis rondlopen en bij het minste of geringste stukje gezonde voeding dat men per ongeluk in de mond stopt er ontgiftigingsverschijnselen om de hoek komen kijken. Hoe is het gesteld met de voedingsleer van de dokter?

De situatie in Amerika is volkomen duidelijk. Slechts een kwart van de opleidingen hebben een cursus voedingsleer en meer als de helft van de studenten die deze cursus gevolgd hebben vinden zelf dat hun kennisniveau ontoereikend is!

Voedingsleer in de medische opleidingen in de U.S. is ontoereikend en alarmerend waardoor nieuwe artsen niet goed voorbereid zijn op hun werk volgens de bevindingen van een studie die gepubliceerd werd in het September nummer van Academic Medicine.

De achteruitgang van kennis over onze voeding is alarmerend gezien de bewezen link tussen chronische ziekten, overgewicht, hart en vaatziekten, kanker, etc. Kelly Adams; “Voeding is het voornaamste component van de moderne medische praktijk, speciaal gezien de overgewicht epidemie”. Kelly is een van de auteurs van de studie en verbonden aan de University van North Carolina at Chapel Hill’s Nutrition in Medicine program. Het is duidelijk dat medische studenten geen afdoende opleiding krijgen.

Alhoewel 94% van de 109 medische opleidingen hadden gereageerd op het onderzoek en zeiden dat voedingsleer belangrijk was in de opleiding had dus slechts een kwart dit ook daadwerkelijk in het lespakket. Er zijn zoveel nieuwe studie richtingen dat soms het vak voedingsleer uit de opleiding wordt verwijderd. Dit dus terwijl de helft van de studenten die wel voedingsleer hebben genoten het als onvoldoende bestempelen.

Niet zo vreemd als je de cijfers ziet: De academische medische studie voorzag gemiddeld 19,6 uur in voedingsleer gedurende de gehele studie! (cijfers 2009) In 2005 was dit nog 22,3 uur gemiddeld. Deze cijfers worden verzameld sinds het jaar 2000.

Uit gesprekken met verschillende artsen weet ik al dat de situatie in Nederland al even dramatisch slecht is als de arts er zelf niet voor gekozen heeft om aan bijscholing te doen. (in enkele gevallen) 
Dit konden we optekenen uit een kleinschalig onderzoek uit 1988 in Nederland op dit gebied: “Gezien de hoge frequentie van voedingsvragen in de huisartsenpraktijk, lijkt meer aandacht voor voedings- en dieetleer in het medische curriculum gewenst”. Het bleek dat toen in 14% de patiënt zelf met een vraag kwam omtrent voeding bij de huisarts.

In de praktijk is de relatie voeding ~ gezondheid natuurlijk vele malen groter maar niet iedereen zal dit zelf aankaarten door een gebrek aan kennis hieromtrent en de mogelijkheid dat men wel weet dan de leefstijl omgegooid dient te worden wat men lang niet altijd graag wil doen.

“In 1976 constateerde men al dat het onderwijs in de voedingsleer in de medische opleidingen veel te wensen overlaat, zowel wat kennis omtrent de grondslagen van de voedingsleer betrof als de mogelijkheden en beperkingen van dieettherapie”.
frequentie-van-voedingsvragen-op-het-spreekuur-van-de-huisarts/pdf

De vraag is, gezien het bepaald niet terughoudende medicijn voorschrijfgedrag van vele artsen, in hoeverre is je gezondheid wel in goede handen bij de reguliere medici?

lezers promoten je website
Bedankt voor het promoten van de website