Je zal maar politieagent zijn?


Kan elke politieagent wel in ‘het reine leven’ met zijn geweten? Je moet alle taken uitvoeren die meer en meer in strijd zijn met je eigen geweten. Nergens was dit beter aantoonbaar als in Frankrijk waar de politie een duidelijke geweldinstructie kreeg opgelegd om kost wat kost de Gele hesjes beweging de kop in te drukken. Mensen voor het leven verwonden en zelfs met militaire wapens te doden omdat de ‘staat’ dit vereist.

Deze van bovenaf opgelegde geweldinstructie kent ook een boemerang effect, …

Dit melde een Engelse krant op 8 november (we geven geen link en herschrijven de tekst vanwege mogelijke copyrights, dat mag je zelf opzoeken zoals de burger journalisten ook doen)

Door de burger protesten raken steeds meer politieagenten zelf gewond. Door de hardhandige optredens van de politiemacht, dit hebben we talloze malen kunnen zien in de YouTube video’s waar de politie steeds weer opnieuw de agressor is. De vreedzame protesten worden door Antifa groepen die duidelijk herkenbaar zijn aan hun zwarte kleding, verstoord met geweld en vernieling. De gele hesjes / gilets jaunes mogen niet meer gedragen worden waardoor de originele actievoerders zich niet meer duidelijk kunnen onderscheiden van de oproerkraaiers. 7 november werd onthult dat 10.790 politieagenten en gendarmes gewond raakten en 25 werden gedood tijdens het uitvoeren van hun taken.

Maar, vraag ik mij hardop af, zou jij niet woest worden als je staat te praten met iemand die vervolgens vol getroffen wordt door een projectiel op ooghoogte, afgevuurd om iemand te verwonden en niet om preventief uit te schakelen bij geweldpleging. Zou jij die politieagent ook niet zijn vet willen geven als antwoord op dit geweld, of … willekeurige elke agent die toevallig in de buurt staat, …. ? Geweld roept geweld op, dat is altijd al zo geweest en de meer als honderd uur video kijken bij de protesten in Frankrijk schetsen geen positief beeld op van de “ordehandhavers”, de politie.

Daar bovenop komen dan nog de vele zelfmoorden van politieagenten waarbij het officiële cijfer dit jaar op 52 staat.

Mijn interpretatie is dat agenten geen ander alternatief zien om ontslag te nemen en een andere baan te kiezen. Werk weigeren zal het gezin in armoede storten en is zelfmoord dan nog de enigste optie?

De situatie in een land dat (nog) niet in oorlog is met de eigen bevolking, NL, …

In het dagelijkse leven zien we dat agenten steeds meer bedreigt worden in de samenleving met geweld. In 2017 waren dit er al meer als negenduizend. In de eerste helft van 2019 waren er al 5113 meldingen van geweld tegen de politie meldde de NOS, een duidelijke stijging dus. Vaak zijn het gewone burgers werd hier nog bij gemeld. Van gewonden zijn geen cijfers te vinden bij de media. (Tijd om je aan te melden bij ongehoordnederland.nl )

Maar, … als je als burger steeds weer ziet dan mensen uit andere landen een bedreiging zijn voor de veiligheid hoe ga je daar op reageren als er niet adequaat op gereageerd wordt door de “ordehandhavers”? Of erger nog, als je het gevoel krijgt als tweederangsburger behandeld te worden?

Je zal maar politieagent zijn?

Het bovenstaande schetst geen positief beeld van het beroep van politieagent. Duidelijk is dat agenten ook niet blij kunnen zijn met het tegenstrijdige beleid en de eigen normen en waarden in het dagelijkse leven en werk.

Daar komt nog een belangrijk aspect bovenop.

Net zoals met delen van de bevolking zijn er in het politiekorps ook mensen aan het ‘ontwaken’ en ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt. De realisering dat je werkzaam bent voor een globalisten overheid, met rechtstreekse banden naar de corrupte satanische wereld, met hoeveel lood in de schoenen ga je dan elke dag naar je werk, hanteer je je bonnenboekje, en hoe dichtbij zit je dan van een burn out? En dan hebben we het nog niet over als je ook nog dienst moet doen in naam van “de Koning”.

Voor gewonen mensen is het al moeilijk en geeft het een gevoel van eenzaamheid op de weg naar ontwaken, hoe moeilijk moet het wel niet zijn voor een politieagent waar je al snel tegen een vertrouwenscrisis kan oplopen in dienstverband.

Als straks de zaak gaat klappen wereldwijd, hoeveel agenten zitten er dan thuis overspannen op de bank, hoeveel weten er wel niet welke kant ze moeten kiezen, of … hoeveel zelfmoorden gaan we dan zien?

Je zal maar politieagent zijn?

En moeten kiezen op het scheiden van het vlak. Handhaven als je zelf nog niet duidelijk voor ogen hebt hoe de vork in de steel zit? Je zal maar politieagent zijn?

En na verder nabeschouwen en het artikel terug lezend zou ik ook deze noot willen plaatsen. De Deep State en hun marionetten poppen de politiek zijn onbereikbaar en niet voor rede vatbaar. De handhavers zijn de eersten die opduiken en zullen dan ook als een stootblok dienen om het ongenoegen te uiten, een terughoudende opstelling zou dan ook wenselijk zijn op het moment dat de zaak dreigt te ontploffen. Ik hoop op een vredige afloop maar sommige van jullie ‘superieuren’ ventileren deze gedachten zelf niet om daarmee al om de zaak op scherp te zetten. Je zal maar politieagent zijn, …


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk