Yale Studie: Luchtvervuiling veroorzaakt enorme vermindering intelligentie


Bron artikel PNAS: The impact of exposure to air pollution on cognitive performance
Door: Edited by Robert M. Hauser, Center for Demography of Health and Aging |origineel 2018 | 28-11-2019

Betekenis voor ‘ons’

Het grootste deel van de bevolking in ontwikkelingslanden woont op plaatsen met onveilige lucht. Gebruikmakend van variaties in tijdelijke en cumulatieve blootstelling aan luchtvervuiling voor personen in de loop van de tijd in China, leveren we bewijs dat vervuilde lucht het cognitieve vermogen kan belemmeren naarmate mensen ouder worden, vooral voor lager opgeleide mannen. De schade aan het verouderende brein door luchtvervuiling brengt waarschijnlijk aanzienlijke gezondheids- en economische kosten met zich mee, gezien het feit dat cognitief functioneren van cruciaal belang is voor ouderen, zowel voor dagelijkse boodschappen als voor het nemen van belangrijke beslissingen.

Studie bevinding

Dat is de conclusie van de studie, maar waarom nu “vooral voor lager opgeleide mannen”. Even logisch denken, lager opgeleid betekent dat, grotere blootstelling via het werk aan vervuilde lucht, en ook minder toegang tot kwaliteit voeding die detox capaciteiten bezitten. Jij mag het antwoord geven voor jezelf, voor mij is dat wel duidelijk.

Abstract [samenvatting studie]

Dit artikel onderzoekt het effect van zowel cumulatieve [jarenlange] als tijdelijke blootstelling aan luchtvervuiling voor dezelfde personen in de loop van de tijd op cognitieve prestaties door een nationaal representatief longitudinaal onderzoek en lucht kwaliteitsgegevens in China te matchen op basis van de exacte tijd en geografische locaties van de cognitieve tests. We zien dat langdurige blootstelling aan luchtvervuiling de cognitieve prestaties in verbale en wiskundige tests belemmert. We leveren bewijs dat het effect van luchtvervuiling op verbale tests sterker wordt naarmate mensen ouder worden, vooral voor mannen en lager opgeleiden. De schade aan het verouderende brein door luchtvervuiling brengt waarschijnlijk aanzienlijke gezondheids- en economische kosten met zich mee, gezien het feit dat cognitief functioneren van cruciaal belang is voor ouderen, zowel voor dagelijkse boodschappen als voor het nemen van belangrijke beslissingen.

Luchtvervuiling is een alomtegenwoordig probleem in ontwikkelingslanden. Volgens de wereldwijde database van omgevingsluchtvervuiling samengesteld door de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO), bevinden de top 20 van meest vervuilde steden zich allemaal in ontwikkelingslanden. Bijna alle steden (98%) in lage- en midden inkomenslanden met meer dan 100.000 inwoners voldoen niet aan de richtlijnen voor luchtkwaliteit van de Wereld gezondheidsorganisatie. Daarom kunnen de onderzoeksresultaten over China, het grootste ontwikkelingsland met ernstige luchtvervuiling, ook een licht werpen op andere ontwikkelingslanden.

De conclusie van het rapport is, …

Onze bevindingen over het schadelijke effect van luchtvervuiling op cognitie, met name op het verouderende brein, impliceren dat het indirecte effect op het maatschappelijk welzijn veel groter zou kunnen zijn dan eerder werd gedacht. Een beperkte focus op het negatieve effect op de gezondheid kan de totale kosten van luchtvervuiling onderschatten.

Zijn ‘wij’ dus ‘veilig’ in de westerse wereld?

In onderstaande grafiek zie ik ook een bijna verdubbeling in de komende jaren van mensen die ‘de weg kwijt zijn’ in de westerse wereld, en dat heeft een giga impact op deze mensen en hun directe omgeving.

We kunnen allemaal met de vinger wijzen naar, maar we kunnen ook onszelf wat vragen stellen, …

 • Wordt de vuile industrie niet al lang verplaatst naar de lage lonen landen?
 • Zijn wij niet de grootste afnemers van die producten?
 • Gaat in de media en politiek de opwarming (mede) schuldig bevonden worden?
 • — en —
 • Gaan we wachten op de overheid?
 • — Of gaan we zelf maatregelen nemen?
 • En hoe zit dat met de rol van Chemtrails?
 • We weten dat vuile producten in lage lonen landen geproduceerd worden, vaak is niet eens te herleiden voor de consument hoe dat allemaal zit en kopen we dat gewoon. Het label made in … is de enige referentie die we hebben om argwaan te krijgen. De politiek zit in de binnenzak van de industrie dus daar kun je weinig van verwachten.
 • Hier vindt je een goed artikel over stoffen in de lucht die onze gezondheid schaden. Alleen de titel “Opwarming van de aarde en luchtverontreiniging” kom niet prominent in de tekst terug, dit noemt men in de Engelse taal ‘framing’. Framing wordt bewust gebruikt om een andere persoon te beïnvloeden.
 • De overheid en de media kunnen we als bescherming voor onze gezondheid afschrijven want de zaken zijn NU reeds aan het plaatsvinden.
 • Chemtrails, je vindt er op deze site talloze artikelen over of vermeldingen (74)] in de zijkolom rechts. Reeds negen jaar geleden was Peter Vereecke als organisator van een speciale internationale lezing over Chemtrails in mijn toenmalige gezondheidsradio programma aanwezig. Ik ben er dus op gefocust dat mijn gezondheid risico zoveel mogelijk ingeperkt wordt.

Aluminium staat bijzonder hoog op de verdachtenlijst ten aanzien van hersenziektes als Dementie / Alzheimer en vergeet de verschillen. Wij gaan verhuizen naar een van de schoonste gebieden in Europa qua luchtkwaliteit. Zie het plaatje hieronder en het kleine witte kroontje boven (France), er is daar zelfs een kuuroord gevestigd. Tot op heden moest ik het doen met de lucht in de meest vervuilde regio in de EU, zijnde Nederland. Detoxen is dan ook een must. Hierover onderstaande artikel. Hoe weet ik nu dat aluminium een probleem was in mijn geval? Ik laat elk jaar een preventieve test uitvoeren, de NES scan

Zie hier de live computer grafics
 • PM 2,5 – Fijn stof betreft alle deeltjes in de lucht kleiner dan 10 micrometer.
 • PM 10 – Grotere fijn stof deeltjes die eerder neerslaan
 • O3 Ozon – Hoog in de stratosfeer beschermt ons tegen schadelijk UV-licht
 • O3 Ozon – Lage atmosfeer blootstelling kan leiden tot problemen luchtwegen
 • NO2 – Terwijl stikstofmonoxide (NO) weinig schadelijk is voor de gezondheid, kleur-, geur- en smaakloos is, kan stikstofdioxide (NO2) irritatie en ontsteking van de luchtwegen, de ogen, keel en neus veroorzaken. Hoge concentraties NO2 doen het aantal astma-aanvallen en ziekenhuisopnames toenemen.
 • SO2  – Is irriterend bij inademing en kan bij blootstelling aan hoge concentraties ademhalingsproblemen veroorzaken. Vooral personen met astma, chronische longziekten of met ademhalingsmoeilijkheden zijn gevoelig. Als er veel zwaveldioxide in lucht aanwezig is, kunnen astma-aanvallen uitgelokt worden.
 • CO2 – De hoeveelheid CO2 in de lucht vormt geen onmiddellijk risico voor de gezondheid.

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk