Where ‘they’ go one, ‘they’ go all | Waar ze heen gaan, gaan ze allemaal | “Jail”


Even voor diegene die bij de ‘les’ zijn. Ik zocht op “Where We Go 1, We Go All” en een kleine variatie; “Where They Go 1, They Go All” en kwam terecht op deze fantastische song van the Interrupters met hun song Outrage – [verontwaardiging] Hieronder de tekst en vertaald in NL.

Your eyes are glued, glued to the news
They say there’s two sides, you better choose
A civil war they want you fighting for
The ones in power who always want more
They put a mask on to speak their minds
They need a veil to hide behind
The mob is howling like wolves trapped in a cage
This will go down in history
As the age of outrage
A house of cards, about to fall
Where they go one, they go all
People are hurting, they feel the burden
They get from learning whats behind the curtain
They put a mask on to speak their minds
They need a veil to hide behind
The mob is howling like feedback from the stage
This will go down in history

Je ogen zijn gelijmd, gelijmd op het nieuws
Ze zeggen dat er twee kanten zijn, je kunt beter kiezen
Een burgeroorlog waar ze voor willen vechten
Degenen aan de macht die altijd meer willen
Ze zetten een masker op om hun mening te uiten
Ze hebben een sluier nodig om zich achter te verbergen
De menigte huilt als wolven die gevangen zitten in een kooi
Dit zal de geschiedenis ingaan
Als de leeftijd van verontwaardiging
Een kaartenhuis dat op het punt staat te vallen
Waar ze heen gaan, gaan ze allemaal
Mensen hebben pijn, ze voelen de last
Ze krijgen van het leren van wat er achter het gordijn is
Ze zetten een masker op om hun mening te uiten
Ze hebben een sluier nodig om zich achter te verbergen
De menigte huilt als feedback van het podium
Dit zal de geschiedenis ingaan

Trump speelt chess
… ik zet er mijn eigen liedje ook maar even bij nu het nog te vinden is op YouTube

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk