Donker en licht: de revolutie van binnen uit


Intellectuele intelligentie zoekt waarheid buiten ons; intuïtieve intelligentie is waarheid in ons. We groeien door beide soorten wijsheid en leren te verenigen.

“Als een ei wordt gebroken door externe kracht, eindigt het leven. Als het wordt gebroken door innerlijke kracht, begint het leven. Grote dingen beginnen altijd van binnenuit. ‘

– Jim Kwik

Bron artikel Martin Geddes: Dark and Light:
the revolution within

Naarmate ik ouder word en de levensdrama’s zich ontvouwen, wordt het duidelijker dat anderen misschien wat wijsheid hebben achtergelaten die de moeite waard is om op te letten. We zijn allemaal individueel speciaal, maar elk aspect van onze ervaring is op de een of andere manier gewoon, omdat de basispatronen van het mens-zijn nooit veranderen. Ik wil graag enkele van de wijze woorden delen die ik recent heb verzameld.

Als context heb ik meer dan 30 jaar beloond voor het ontwikkelen van “intellectuele intelligentie”. De menselijke geest modelleert de buitenwereld en de focus van onze aandacht wordt dan in het hoofd gevestigd. In termen van computerwetenschap hebben we een “model-, weergave-, controller” -paradigma en “denkmodellen” geven ons de macht over controle over de buitenwereld die we door onze zintuigen zien.

Er zijn enkele problemen met deze benadering van het leven. Vanuit een persoonlijk perspectief laat het ons achter als ‘mensachtige krabben’ met een enorm overontwikkeld ‘hoofdlid’ en een zielige achterblijvende stronk van een ‘hartlid’. We kunnen gemakkelijk worden gemanipuleerd via emoties en sensorische prikkels, maar geloven ten onrechte dat ons intellect ons beschermt tegen propaganda. Vanuit een maatschappelijk perspectief is ‘controle’ de denkwijze van de psychopaat, die ons verleidt tot een liefhebbend, op het hart gericht paradigma. Dit verleidt ons om in te stemmen met “pathocratie”, een radertje te worden in een politieke en economische machine die onze menselijkheid ontmantelt.

De afgelopen jaren heb ik hard gewerkt om mezelf weer in evenwicht te brengen om minder “slechtgehumeurd” te zijn. Een reeks ongeplande gebeurtenissen bracht me ertoe weer in contact te komen met mijn “intuïtieve intelligentie”, met name via fotografische kunst. Je hebt misschien gemerkt dat ik aan het einde van elke nieuwsbrief een van mijn inspanningen opsom, zodat de slimme woordenmaker wordt gekoppeld aan de zorgzame pixelschilder. Het is bedoeld om ook anderen aan te moedigen om kunst te proberen, omdat alle mensen geboren kunstenaars zijn.

Ik heb ook het afgelopen decennium veel ‘innerlijk werk’ moeten doen, wat wordt weerspiegeld in wat ik hier maak. Ik heb mijn ervaringen met deze ervaring onlangs samengevat in een tweet:

Intellectuele intelligentie zoekt het gevoel van weten. Intuïtieve intelligentie zoekt het kennen van gevoel.

Met andere woorden, de twee soorten intelligentie voeden zich in elkaar, als een soort “figuur van acht”. Waar het om gaat is hun integratie, niet hun scheiding. Dit leverde de volgende inzichtelijke reactie op:

Intellect is een manier om te weten dat bronnen van denken. Intuïtie is een manier om te weten dat bronnen afkomstig zijn van gevoel. Zowel intellect als intuïtie zijn kernvormen van menselijke intelligentie. Evenwicht is de sleutel.

Dit gevoel van geest versus lichaamskennis is ingebed in folklore als “ken uzelf” of “u bent slechts zo ziek als uw geheimen”. Een bewustzijn dat zich alleen in het hoofd bevindt en het hart negeert, is ongezond. Albert Einstein zei het zo:

De intuïtieve geest is de heilige gave en de rationele geest is de trouwe dienaar. We hebben een wereld gecreëerd die de dienaar eert en het geschenk is vergeten.

Mijn geliefde christelijke vrienden herinneren me er voortdurend aan dat de Bijbel boordevol wijze woorden is en dit onderwerp is geen uitzondering. Neem 1 Cor 11:31:

Want als we onszelf zouden beoordelen, zouden we niet worden beoordeeld.

Mijn mening hierover is dat de essentie van wijs handelen is om deze twee vormen van intelligentie te combineren. We worden beoordeeld op onverstandige daden in de wereld omdat we onze intuïtieve en intellectuele vaardigheden niet hebben kunnen integreren. Evenzo 2 Cor 4:18:

Wij [moeten] niet kijken naar de dingen die worden gezien, maar naar de dingen die niet worden gezien: want de dingen die worden gezien zijn tijdelijk; maar de dingen die niet worden gezien zijn eeuwig.

Dit verzet zich tegen het dogma van wetenschappelijk materialisme, dat de wetenschapper tot een tijdelijke verzameling deeltjes maakt, niet te onderscheiden van de buitenwereld – voorbij een huid om ons te scheiden. Het suggereert in plaats daarvan dat onze goddelijke innerlijke bewuste essentie – de hart waarnemer wanneer alles stil is in de geest – eeuwig is en het materiële te boven gaat. Ik blijf een ignosticus in alle aangelegenheden van de metafysica, tenminste in het openbaar!

Carl Jung zei dat “het moeilijkste wat een man kan doen is zichzelf volledig te accepteren”. Dat is hier van toepassing: het ontkennen van iemands gevoelens is een gemeenschappelijke verdediging tegen de occasionele hardheid en wreedheid van het leven. Deze ideeën zijn ook niet uniek voor joods-christelijke samenlevingen, zoals deze meme uit mijn Twitter-feed suggereert.

Het overwicht van intellectuele intelligentie boven intuïtieve intelligentie is gevaarlijk. Velen nemen waar dat we bestaan ​​in een quasi-totalitaire transhumanistische technocratie. Systemen van technologische controle zijn overweldigende menselijke empathie. De risico’s worden benadrukt in de klassieker van Beet a Pale Horse van Bill Cooper (die de gebeurtenissen van 9/11/2001 nauwkeurig voorspelde), waar hij het idee introduceert van technologische ‘stille wapens’ die onze ‘desintegratieve’ zwakheden exploiteren:

Het publiek kan dit [stille] wapen [van controle] niet begrijpen en kan daarom niet geloven dat ze worden aangevallen en onderworpen door een wapen. Het publiek heeft terecht instinctief het gevoel dat er iets mis is, maar vanwege het technische karakter van het stille wapen kunnen zij hun gevoel niet op een rationele manier uiten of het probleem met intelligentie aanpakken. Daarom weten ze niet hoe ze om hulp moeten huilen, en weten ze ook niet hoe ze met anderen moeten omgaan om zich ertegen te verdedigen.

Wanneer we een lage intuïtieve intelligentie hebben in vergelijking met onze intellectuele bekwaamheid, hebben we een “aanvalsoppervlak” dat de goddelozen kunnen en zullen uitbuiten. Het resultaat is de ultieme vorm van verraad: zelf slavernij.

Ik heb dit tientallen jaren zien ontvouwen, met familieleden gevangen in een cultus die geestelijke groei belemmert (d.w.z. de integratie van intellectuele en intuïtieve intelligentie). De basis van controle is een reeks van zowel conceptuele als emotionele leugens die de slachtoffers als waarheid accepteren. De belangrijkste is dat we van minder dan oneindige waarde zijn, met een cult-lidmaatschap dat de angst voor ‘eeuwig niets’ bij de dood ‘oplost’.

Het kwaad biedt ons eindeloze doctrines, schema’s en verleidingen om onze “goddelijkheidskloof” te dichten. Allen zijn gebaseerd op ons geloven in leugens over onze ware goddelijke (d.w.z. oneindig waardige) aard. De Russische auteur Dostojevski vat het gevaar van een gebrek aan intuïtieve intelligentie perfect samen in The Brothers Karamazov [mijn nadruk]:

Lieg vooral niet tegen jezelf. De man die tegen zichzelf liegt en naar zijn eigen leugen luistert, komt op een punt dat hij de waarheid in hem of om hem heen niet kan onderscheiden en zo alle respect voor zichzelf en voor anderen verliest. En zonder respect houdt hij op lief te hebben.

Het accepteren van een leugen is vaak het resultaat van het niet herkennen van het verschil tussen “rationeel weten” (d.w.z. intellect) vanuit het “gevoel van weten” (d.w.z. intuïtie). Gedachten en gevoelens raken verward en verstrengeld, waardoor angst gedachten kan verplaatsen. Want liefde is de antithese van angst en een van mijn Twitter-volgers vat de valstrik waar we voor staan ​​scherp samen:

De waarheid omarmen is eerst de dwaasheid realiseren van het naast elkaar bestaan ​​van angst en logica. Die twee kunnen niet naast elkaar bestaan, omdat angst een onlogische destructieve kracht is die alles wat het aanraakt, aantast.

Om zich dus verstandig en veilig als een intellectueel te ontwikkelen, moet men ook een spiritueel pad aangaan dat samen intuïtief begrip ontwikkelt. De essentie van de mind control van de massamedia is om ons angst te verkopen – “het einde van de wereld komt eraan!” – sluiting van ons logisch verwerkingscentrum.

Trauma verdringt het denken. Het proces van ‘ontwaken’ is paradoxaal genoeg ons volledig identificeren met onze angsten en trauma’s, zodat we deze kunnen overstijgen en helder kunnen denken. Zoals een andere opvallende volger opmerkt:

Ontwaken is een diep persoonlijke innerlijke reis die grotendeels uniek is voor degene die het ervaart. Hoe sneller we leren vertrouwen op ons eigen proces en de waarheid die we in ons vinden, hoe sneller we de behoefte aan externe validatie kunnen loslaten. Dat is waar vrede en kracht samenkomen met liefde.

Iedereen heeft een ander stel angsten en trauma’s om te integreren, dus geen twee “ontwaken” zijn hetzelfde. De duisternis gaat niet weg, maar wordt in plaats daarvan een draaglijke aanvulling op het licht. Het eindspel is een acceptatie van alles wat er is, zowel licht als donker, intellectueel en intuïtief, vergankelijk en eeuwig.

De mensheid bevindt zich al lange tijd in traumatische duisternis en ervaart momenteel meer genezend licht – ons collectieve ‘donker tot licht’. Desalniettemin remmen we een “donkere en lichte” kosmos, waarbij het donkere (kwaad) een noodzakelijke aanvulling van het licht is (goed). De wijzen zullen deze symbiose van donker en licht herkennen, niet hun oppositie.

Ik laat het laatste woord over aan de filosoof Alan Watts, die het diepgaande inzicht in deze briljante tien minuten durende video samenvat.

URL to share for signing up to this free newsletter: http://eepurl.com/dSkfz
Recent back issues are here.
Join over 79,000 other people and follow me on Twitter.

I always append a beautiful thing, as beauty unites us in our divided world.
See more of my work and sign up to my art mailing list at martingeddes.photography.

Reflection of light in a puddle on a jetlagged 2am walk in Staines on a dark night.
Deze video vond ik zelf, een aanrader als je wel eens denkt waarom je dingen doet die je doet ! Projectnoexcuse.net

Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk