Het Hof van Justitie van de Europese Unie beperkt de vrijheid van meningsuiting


Vandaag in de voorbespreking van dotcom.radio hadden we het onder elkaar over de meest recente nieuwe bedreigingen van de vrijheid van mening op onze websites. Het totaal boycotten in Google van de Dr Mercola website was daar onderdeel van. Belangrijk is dan ook dat de lezers ons weten te vinden zonder Google of de een of andere startpagina website als bijvoorbeeld AlternatiefNieuws.com De Telegram app 18 volgers of Mastodon 101 volgers zijn daar uitstekende vervangers voor maar de aanmeldingen verlopen zo traag als dikke stroop. Het aantal lezers is voor mij de motivatie om dit werk te doen, loopt dit aantal lezers om wat voor reden drastisch terug, of krijgen we te maken met een andere bedreiging dan gaat de stekker er gewoon uit. En geloof mij, die dreiging is aanwezig. Denk aan 5G smart city en het sociaal credit systeem. Zie ook het onderstaande artikel, …

– HM

Bron artikel the Gatestone Institude: The Court of Justice of the European Union Limits Free Speech
Door: Judith Bergman | 10-11-2019

  • “Dit vonnis heeft grote implicaties voor de online vrijheid van meningsuiting overal ter wereld … De uitspraak betekent ook dat een rechtbank in een EU-lidstaat de verwijdering van sociale-mediaposten in andere landen kan bevelen, zelfs als deze niet daar als onwettig worden beschouwd. Dit zou een gevaarlijk precedent scheppen waar de rechtbanken van het ene land kunnen bepalen wat internetgebruikers in een ander land kunnen zien. Dit kan vatbaar zijn voor misbruik, met name door regimes met zwakke mensenrechten registers. ” – Thomas Hughes, uitvoerend directeur van ARTIKEL 19, een organisatie zonder winstoogmerk die werkt aan “bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting over de hele wereld”, 3 oktober 2019.
  • Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie … lijkt EU-lidstaten ongekende macht te geven om online het publieke discours te bepalen – om te bepalen wat burgers wel en niet kunnen lezen … de vooruitzichten zien er nu nog somberder uit voor de toekomst van vrije meningsuiting in Europa.
lezers promoten je website
Bedankt voor het promoten van de website

Op 3 oktober oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat Facebook door nationale rechtbanken van EU-lidstaten kan worden bevolen wereldwijd lasterlijk materiaal te verwijderen:

“Het EU-recht sluit niet uit dat een hostprovider zoals Facebook wordt bevolen identieke en, in bepaalde omstandigheden, gelijkwaardige opmerkingen die eerder onwettig zijn verklaard te verwijderen. Bovendien sluit het EU-recht niet uit dat een dergelijk verbod wereldwijd gevolgen heeft, kader van het relevante internationale recht waarmee de lidstaten rekening moeten houden. “

De uitspraak kwam nadat de Oostenrijkse politicus Eva Glawischnig-Piesczek, voorzitter van de partij Die Grünen (The Greens), Facebook Ierland had aangeklaagd voor de Oostenrijkse rechtbanken. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie:

“Ze [Glawischnig-Piesczek] vraagt ​​een bevel dat Facebook Ierland een commentaar van een gebruiker op dat sociale netwerk verwijdert dat schadelijk is voor haar reputatie, en aantijgingen die identiek en / of van gelijkwaardige inhoud zijn.

“De betreffende Facebook-gebruiker had op de persoonlijke pagina van die gebruiker een artikel uit het Oostenrijkse online nieuwsmagazine oe24.at met de titel ‘Groenen: minimuminkomen voor vluchtelingen moet blijven’ gedeeld. Dat had het effect dat op die pagina een ‘miniatuur’ van de oorspronkelijke site, met de titel en een korte samenvatting van het artikel, en een foto van mevrouw Glawischnig-Piesczek. Die gebruiker heeft in verband met dat artikel ook een opmerking gepubliceerd die volgens de Oostenrijkse rechtbanken schadelijk is voor de reputatie van mevrouw Glawischnig-Piesczek, en die haar beledigde en lasterde. Dit bericht kon door elke Facebook-gebruiker worden bekeken. “

Het vonnis heeft bij de vrijheid van meningsuiting bezorgdheid gebracht. Thomas Hughes, de uitvoerend directeur van ARTIKEL 19, een organisatie zonder winstoogmerk die werkt aan “bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting overal ter wereld”, zei:

“Dit oordeel heeft belangrijke implicaties voor online vrijheid van meningsuiting over de hele wereld.

“Dwingende sociale mediaplatforms zoals Facebook om berichten automatisch te verwijderen, ongeacht hun context, maakt inbreuk op ons recht op vrije meningsuiting en beperkt de informatie die we online zien …

“De uitspraak betekent ook dat een rechtbank in een EU-lidstaat de verwijdering van sociale-mediaposten in andere landen kan bevelen, zelfs als ze daar niet onwettig worden geacht. Dit zou een gevaarlijk precedent scheppen waar de rechtbanken van een land bepalen wat internetgebruikers in een ander land kunnen zien. Dit kan vatbaar zijn voor misbruik, met name door regimes met zwakke mensenrechten registers. “

Artikel 19 luidt als volgt:

“Het oordeel houdt in dat Facebook geautomatiseerde filters zou moeten gebruiken om posts op sociale media te identificeren die als ‘identieke inhoud’ of ‘equivalente inhoud’ worden beschouwd. Technologie wordt gebruikt om inhoud te identificeren en te verwijderen die bijvoorbeeld in de meeste landen als illegaal wordt beschouwd. , afbeeldingen van kindermishandeling. In deze uitspraak kunnen filters echter worden gebruikt om tekstberichten te zoeken naar lasterlijke inhoud, wat problematischer is omdat de betekenis van tekst kan veranderen afhankelijk van de context. Hoewel de uitspraak alleen inhoud zegt die in wezen hetzelfde als het oorspronkelijke onwettige bericht moet worden verwijderd, is het waarschijnlijk dat geautomatiseerde filters fouten maken “.

Het oordeel “ondermijnt het al lang bestaande principe dat het ene land niet het recht heeft zijn wetten aan spraak op te leggen aan een ander land”, aldus Facebook in een verklaring.

“Het opent ook de deur naar verplichtingen die worden opgelegd aan internetbedrijven om proactief inhoud te monitoren en vervolgens te interpreteren of deze ‘equivalent’ is aan inhoud die illegaal is bevonden.”

De uitspraak ‘stelt in wezen één land of regio in staat om te beslissen wat internetgebruikers over de hele wereld kunnen zeggen en tot welke informatie ze toegang hebben’, zei Victoria de Posson, senior manager in Europa bij de Computer & Communications Industry Association, een branchegroep met Google en Facebook als leden.

Het oordeel lijkt inderdaad een doos van Pandora te openen voor de steeds kleiner wordende ruimte voor vrije meningsuiting in Europa en mogelijk wereldwijd, hoewel het op dit moment nog onduidelijk is hoe het oordeel de vrije meningsuiting wereldwijd zou kunnen beïnvloeden?

Overheidsinspanningen in Europa om de vrijheid van meningsuiting te censureren zijn al lang aan de gang: in Duitsland vereist de controversiële censuurwetgeving, bekend als NetzDG, die op 1 oktober 2017 van kracht werd, sociale mediaplatforms, zoals Facebook, Twitter en YouTube, om te hun gebruikers namens de Duitse staat te censureren. Social media-bedrijven zijn verplicht om online “strafbare feiten” zoals smaad, laster, of laster aanzetten binnen 24 uur na ontvangst van een gebruikersklacht te verwijderen of te blokkeren. Social media-bedrijven krijgen zeven dagen voor ingewikkeldere zaken. Als ze dit nalaten, kan de Duitse regering hen een boete opleggen van maximaal 50 miljoen euro voor het niet naleven van de wet.

Het nieuwe arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie zou vermoedelijk kunnen betekenen dat een Duitse rechtbank zou kunnen bevelen dat wat zij als illegale inhoud of het equivalent daarvan beschouwt, onder NetzDG wordt verwijderd in andere EU-lidstaten die geen evenzo draconische censuur wetgeving.

Frankrijk wil een soortgelijke wet aannemen als die in Duitsland: begin juli keurde de Nationale Vergadering van Frankrijk een wetsontwerp goed om online haatzaaien te beteugelen. Het wetsontwerp geeft sociale media-platforms 24 uur de tijd om “hatelijke inhoud” of boetes tot 4% van hun wereldwijde inkomsten te verwijderen. De wetgeving is naar de Franse senaat gegaan. Nogmaals, als het wetsvoorstel van kracht wordt, zou het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie kunnen betekenen dat Franse rechtbanken kunnen eisen dat Facebook wat volgens de Franse wet illegale inhoud of het equivalent daarvan is verwijderd.

Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie lijkt met andere woorden de EU-lidstaten ongekende macht te geven om online het publieke discours te bepalen – om te bepalen wat burgers wel en niet kunnen lezen. Het valt natuurlijk nog te bezien hoe het vonnis in de praktijk zal worden geïnterpreteerd door de nationale rechtbanken van de EU-lidstaten, maar de vooruitzichten zien er nu nog somberder uit voor de toekomst van de vrijheid van meningsuiting in Europa.

Judith Bergman, a columnist, lawyer and political analyst, is a Distinguished Senior Fellow at Gatestone Institute.

gedachtenvoer 200

In 1999 begon ik een eigen blog, reeds drie keer moest ik de inhoud daarvan nalopen in zijn geheel, toen nog tussen de 100+ en 500 pagina’s. Tien jaar geleden heb ik alle pagina’s waar een quote instond van een krantenartikel in zijn totaliteit verwijderd, dat waren er toen meer als 1.000 en simpelweg veel te veel werk. Sinds deze week zit mijn website weer boven de 2.000 artikelen. Als ik die opnieuw zou moeten nazien dan gaat de site dus gelijk offline en of die daarna nog terugkomt, … ??? In 2012, toen ik begon met naast uitdaging.net de gedachtenvoer website op te zetten was de beslissing al genomen om geen reacties van lezers toe te staan omdat ik als webmaster verantwoordelijk ben voor elke reactie. Ook dat is dus al een vorm van censuur opgelegd van bovenaf. De Deep State en al zijn volgelingen verkeren in een doodstrijd en wij, de alternatieve media, zijn de vijand. Eerst worden de grote jongens aangepakt daarna volgen wij. De lezersaantallen zijn mijn motivatie om dit werk te blijven doen. En die aantallen blijven nu al ver achter op wat ik graag zou willen zien, …

— HM

https://gedachtenvoer.nl/2019/09/05/het-militaire-q-inlichtingenprogramma-is-een-pijler-van-een-wereldwijd-politiek-en-financieel-herstelproces-waarom-is-het-nodig


Nu je toch hier bent, …

… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk