De telefonie industrie staat in Amerika voor de rechter – en niemand spreekt erover!


Sinds enige tijd zijn er steeds meer stemmen te horen die waarschuwen voor het gebruik van mobiele telefoons en de gezondheidsschade die wordt veroorzaakt door elektromagnetische straling van mobiele telefoons en gsm-antennes.

Er is echter weinig bekend over het feit dat de mobiele telefoonindustrie in Amerika sinds 2001 voor de rechter staat naar aanleiding van deze gezondheidsschade door de straling. van mobiele telefoons. Maar de massamedia informeren er op geen enkele manier over!

Hoe kwam het dat de mobiele telefoonindustrie in Amerika voor de rechter werd gebracht?

Het begon allemaal met de Amerikaanse wetenschapper Dr. George Carlo, die in de jaren negentig in opdracht van de Amerikaanse industrievereniging voor mobiele telefonie, CTIA, aan de wereld moest bewijzen dat de straling van mobiele telefoons geen enkel gevaar voor de gezondheid oplevert.

Dr. Carlo heeft gedurende meer dan zeven jaar meer dan 50 verschillende studies geëvalueerd en kwam tot de volgende conclusie: “We hebben relevante bewijzen dat het gebruik van mobiele telefoons niet veilig is.”

Zelfs toen al hadden de onderzoekers in het team van Dr. Carlo genetische schade in cellen geïdentificeerd die veroorzaakt werd door de straling van mobiele telefoons en die tot kanker kunnen leiden. Dr. Carlo had zijn resultaten openbaar gemaakt tegen de wil van de mobiele telefoonindustrie en moest er duur voor betalen. Zijn reputatie als wetenschapper werd in diskrediet gebracht, de onderzoeksgelden werden stopgezet, zijn huis brandde af tot op de grond en zijn privé-leven werd door de modder getrokken.

Dr. Carlo verwerkt zijn ervaringen in een boek getiteld “Mobiele telefoons: onzichtbare gevaren in het draadloze tijdperk: alarmerende ontdekkingen van een insider over kanker en genetische schade”. Naar aanleiding van zijn ondubbelzinnige onderzoeksresultaten steunt Dr. Carlo, samen met andere wetenschappers, sinds vele jaren drie kleine advocatenkantoren, die sinds 2001 in Amerika een strijd strijden, vergelijkbaar met die van “David tegen Goliath”.

De journalist Benjamin Seiler schrijft: “De advocatenkantoren vertegenwoordigen aanklagers die beweren een hersentumor te hebben door het bellen met hun mobiele telefoon. Aan de zijde van de branchevereniging CTIA zijn er veertig topadvocatenkantoren die niet konden verhinderen dat het proces tenslotte bij de Hoge Raad, de Supreme Court, belandde. In 2011 verwezen de rechters de zaak in laatste instantie naar de civiele kamer van het Washington DC Superior Court.”.

De advocaten van de industrie hebben ook in de Washington DC Superior Court geen middel onbeproefd gelaten om het proces te verhinderen, maar rechter Frederik Weisberg heeft op 14 juli 2011 geoordeeld dat de hele branchevereniging op de beklaagdenbank thuishoorde! Op 8 augustus 2014 concludeerde rechter Weisberg tenslotte: “Het is waarschijnlijker dat mobiele telefoongesprekken kanker kunnen veroorzaken dan dat ze geen kanker kunnen veroorzaken”. Hij beval de aanstelling van kritische wetenschappers voor de individuele hersentumor processen, waarbij elke individuele aanklacht voor een juryrechtbank moet komen. De journalist en auteur Klaus Scheidsteger brengt hierover uitvoerig verslag uit in zijn boek en documentaire “Bedankt voor het bellen”.

Sindsdien is het echter stil geworden over de lopende rechtszaken en schadeclaims van patiënten met hersentumoren. De rechtbanken in Amerika sluiten de rechtszaken niet af, hoewel volgens rechter Weisberg van het Hooggerechtshof in Washington DC, de hele industrievereniging op de beklaagdenbank thuishoort en Dr. Carlo heeft bewezen dat het gebruik van mobiele telefoons niet veilig is!

Dit feit doet de dringende en zeer explosieve vraag rijzen welke krachten hier aan het werk zijn en wat er met rechter Weisberg is gebeurd! Een onthullend rapport van het Amerikaanse weekblad “The Nation”, gepubliceerd op 29 maart 2018, werpt licht op deze schijnbaar ondoordringbare mist. De redenen hiervoor zijn onder andere dat, ik citeer, “de mobiele telefoonindustrie profiteert van overheidsinstanties die economische belangen belangrijker vinden dan de volksgezondheid, en van een pers die de publieke opinie niet informeert over wat de wetenschappelijke wereld werkelijk denkt”.

Het rapport laat ook zien dat de mobiele telefoonindustrie dezelfde PR-strategieën gebruikt als de tabaks- en aardolie-industrie. Net als in de tabaksindustrie de schadelijkheid van nicotine bekend was, is ook bij de mobiele telefoonindustrie al vanaf het begin bekend dat mobiele straling schadelijk is voor de gezondheid. Maar omdat dit resultaat zou leiden tot een financieel faillissement voor de mobiele telefoonindustrie, financiert het nieuwe studies van wetenschappers die zij betalen om de onafhankelijke studies in twijfel te trekken. Daardoor laat de industrie het wetenschappelijk geschil over de schadelijkheid van mobiele straling aanslepen en blijft de bevolking in het duister.

Bovendien mag worden vermoed dat deze aanpak van de mobiele telefoonindustrie het voorzorgsbeginsel onverantwoord op zijn kop zet. Dat bepaalt dat de mobiele telefoontechnologie pas mag worden ingevoerd wanneer de onschadelijkheid ervan ondubbelzinnig is bewezen. Maar niet alleen in Amerika, ook in Zwitserland en Duitsland worden de economische belangen van de mobiele telefoonindustrie hoger gewaardeerd dan de gezondheid van de burgers.

De uitzending van 26 juni met de titel “Ondanks 5G moratoria wordt er geen onafhankelijk federaal onderzoek verwacht” gaat hier gedetailleerd op in. Toch is het volgens de journalist Benjamin Seiler slechts een kwestie van tijd voordat ook de ware schuldigen zullen worden opgeroepen te betalen voor voor hun gewetenloosheid. De voorlichting van de publieke opinie en de druk van burgers op politiek en justitie zullen dit heilzame proces versnellen.


Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk