Overpeinzingen over Brexit


Bron artikel 22-10-2019 Fa(c)tsforum
Door Mike Donkers (dotcom.radio)

Ik heb de uitzending van Jensen van afgelopen vrijdag inmiddels gezien. Hij kan er niet meer naast zitten over Boris Johnson! Jensen praat over Boris zoals menigeen praat over Trump: hij is dom, hij is zelf elite, hij denkt uitsluitend aan zichzelf, etc. Jullie kennen allemaal hetzelfde riedeltje als je met anderen begint over Trump.

Het is duidelijk dat Robert Jensen zich weliswaar goed verdiept in wat er in Amerika gaande is, maar totaal niet in wat er speelt in de UK. Stellen dat Johnson een van hen is omdat hij lachend te zien is met EU-leiders is geen argument. Dat doet Trump immers ook, iedereen is Trumps ‘vriend’, inclusief de grootste ratten! Zo wordt het spel gespeeld, beste Robert. Zou het kunnen dat Johnson eenzelfde Trojaans paard is als Trump, iemand die jarenlang de gevierde playboy was en zich daardoor moeiteloos onder hen heeft begeven, wachtend op het juiste moment om het moeras te kunnen droogleggen in zijn land?

Alles moest zo worden uitgespeeld en het is jammer dat Jensen dit niet ziet. Theresa May, die wel een van hen is, heeft reeds lang geleden van Trump en de patriots te horen gekregen dat zij als taak had om een potje te maken van dat Brexit-dossier, zodat de elite haar vertrouwde vanwege haar sabotagetactieken en tegelijkertijd de frustratie onder de Britse kiezer toenam. The Great Awakening vindt plaats in stappen en de patriots beseffen dat er een beweging moet plaatsvinden van pijn naar plezier. Mensen veranderen niet en eisen ook geen verandering als ze de pijn niet zelf voelen, dingen worden pas echt als je ze zelf ervaart. Tegelijkertijd wordt de elite pijn toegebracht en deze tijd is nu aangebroken.

Geheel volgens afspraak stapte May op aan het eind van de zomer, precies voor de herfst en voor Red October. In haar plaats komt de razend populaire outsider BoJo. Deze probeerde vorige maand het parlement direct na het zomerreces buitenspel te zetten en kreeg hiervoor zelfs toestemming van de koningin. Hoe denk je dat mogelijk was? Waarom denk je dat Queen Elizabeth zelf de einddatum van 31 oktober heeft uitgesproken? Er is veel veranderd sinds de arrestatie van Jeffrey Epstein op 6 juli. Denk je niet dat Elizabeth onder druk is gezet vanwege de warme banden tussen Prince Andrew en Epstein?

Maar de elite vocht terug en het door Tony Blair (een van de grootste moerasratten in Engeland en op de achtergrond altijd aanwezig om Brexit te saboteren) aangestelde Supreme Court achtte het opschorten van het parlement ongrondwettelijk. Meteen daarna nam het parlement de Benn Act aan, een dubieuze wet die stelde dat als Johnson uiterlijk 19 oktober geen door het parlement goedgekeurde deal aan Brussel zou kunnen presenteren hij een brief naar de EU-leiders moest sturen waarin hij verzoekt tot nog eens 3 maanden uitstel.

Boris Johnson’s imago als een uitgekiende doener die tegengewerkt wordt door de heersende macht is hiermee een feit en zijn populariteit groeit. De elite denkt hem schaakmat te hebben gezet, maar tot ieders verbazing weet Boris toch nog voor de 19e een deal te bereiken in Brussel, een variant op de 1e deal van zijn voorganger May en een die destijds ook al was goedgekeurd door de EU maar door het Britse parlement was verworpen. Hier had de Britse Deep State niet op gerekend en snel kwamen ze de avond voor de stemming in het Lagerhuis op de proppen met het Letwin-amendement. Parlementsvoorzitter John Bercow, die eigenlijk al veel eerder had willen opstappen maar door de elite is verzocht (al dan niet met pressiemiddelen) om aan te blijven, zorgde er vervolgens voor dat er op deze cruciale 19e oktober gestemd werd over dit amendement en niet over Johnson’s deal. De vertragingstactiek van de Deep State werkt: het amendement wordt aangenomen en de deadline voor een door het parlement goedgekeurde deal met de EU verstrijkt, waardoor automatisch de Benn Act intreedt en Johnson de EU moet verzoeken om nog eens 3 maanden uitstel.

Het imago van de outsider Boris Johnson vs. de Deep State wordt hierdoor nog verder bezegeld en in minder dan 100 dagen weet BoJo de conservatieve partij nieuw elan te geven, iets wat hem een monsterzege gaat opleveren bij de eerstvolgende verkiezingen.

Klinkt als Trump, nietwaar? Waarom ziet Jensen deze parallellen niet? Waarom bericht hij niet dat de Britse kiezers razend zijn op Hillary Benn (Labour), Oliver Letwin (Tory) en John Bercow (Tory) en zich gegijzeld voelen door Westminster? In Johnson zien zij iemand die zijn uiterste best doet om deze corrupte bende, die zich uitstrekt over beide partijen, voor eens en voor altijd aan te pakken. Johnson heeft al een onderzoek ingelast naar inmenging vanuit de EU met valsspelers binnen de Britse elite om Brexit te saboteren. Hieruit gaat een Britse versie van de Amerikaanse Logan Act voortkomen. Waarom hoor ik hier niets over in ‘het echte geluid’ van Robert Jensen? Waarom vertelt hij niet over Lord Pannick, een jurist (de Deep State zit vol met juristen die wetten en regels naar hun hand zetten) die zowel bij de Benn Act als de recente afwijzing door het Britse Hooggerechtshof als het Letwin-amendement is betrokken geweest? Jensen had alleen maar dit artikel hoeven lezen:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7592141/Lawyer-masterminded-Supreme-Court-humiliation-helped-draft-wrecking-amendment.html

De nagel in de doodskist voor Johnson’s deal kwam gisteren, toen Johnson zijn deal alsnog in stemming wilde brengen en opnieuw John Bercow hier een stokje voor stak. Denk je dat Boris wilde dat deze deal zou slagen en dat hij niet op de hoogte was van de manier waarop de Deep State deze zou dwarsbomen? Waarom bericht Jensen niet over de 2 brieven van Boris aan de EU-leiders, waarvan de eerste de letterlijke tekst bevat uit de Benn Act maar geen handtekening van Boris en een tweede brief waarin Boris duidelijk maakt dat een verzoek tot verder uitstel afkomstig is van een corrupt parlement en dat hij uitstel niet bevorderlijk acht voor het VK noch voor de EU, met daaronder wel zijn handtekening? Die knappe koppen als Lord Pannick waren nl. vergeten in de wet te schrijven dat hij niet alleen een brief naar de EU moest sturen maar ook moest ondertekenen!

Boris laat nu de tijdsdruk voor zich werken. Met nog maar 9 dagen te gaan voor 31 oktober is de EU nu aan zet. Als het uitstelverzoek niet unaniem wordt geaccepteerd is er alsnog sprake van een no-deal Brexit. Wie weet wat Boris al lachend en schouderkloppend heeft gezegd tegen Macron, Merkel en Juncker daar in Brussel, wie weet hoeveel druk er door Trump en de patriots reeds is gezet of nog wordt gezet op deze lieden om niet akkoord te gaan met nog meer uitstel. Trust the plan, als dit lukt komt er ‘onverwacht’ alsnog een harde Brexit en staat de zelfingenomen Robert Jensen compleet in zijn hemd. Hij mag dan kennis van zaken hebben over wat er werkelijk gaande is in Amerika, maar over de situatie in Engeland weet hij niks, nada, nul. Jensen daalt dan ook spectaculair in mijn achting na zijn beweringen van afgelopen vrijdag met enkel emotionele laster en nul feiten over Boris Johnson, precies datgene wat hij bekritiseert als het over Trump gaat!

Laatste voorspelling die Jensen ook had kunnen doen:

Na de no-deal Brexit gaat Johnson een flink boekje open doen over de Brexit-saboteurs binnen zijn eigen partij en binnen Labour, door hem ‘wreckers’ genoemd. Hij zal aanvoeren dat dit parlement zich schuldig heeft gemaakt aan buitenlandse inmenging (met de EU) om een in 2016 afgegeven volksmandaat te saboteren en dat om die reden het parlement ongeldig dient te worden verklaard. Vervolgens zal hij nieuwe verkiezingen uitroepen en deze glansrijk winnen. Mocht hij nog zetels tekortkomen, dan zal hij een coalitie sluiten met de partij van Farage. Daarna kan Johnson pas echt beginnen met de grote schoonmaak. Schaam je, Robert Jensen, dat je dit niet doorziet!


Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk