Zwaar overgewicht voorspeld voor 40% Amerikanen, voorspelling uitgekomen !!


pagina verhuist van uitdaging.net
artikel van voor 2012

Obesity, zwaar overgewicht 

Ongeveer 40% van alle Amerikanen, oftewel 68 miljoen mensen zullen zwaar overgewicht hebben in 2010 als de ontwikkelingen het huidige tempo volgen, aldus overheid onderzoekers in de US.

Wetenschappers van het “Center for Disease Control and Prevention” presenteerden hun bevindingen in Fort Lauderdale op de jaarlijkse bijeenkomst van de Noord Amerikaanse “Association for the Study of Obesity” in samen werking met de “American Diabetes Association”.


Nu een sprong naar 2019 met deze bijdrage van Zerohedge: Where Obesity Places The Biggest Burden On Healthcare
Door: Tyler Durden | 17-10-2019

Vrijdag was World Obesity Day, een jaarlijkse campagne die in 2015 werd opgezet om praktische acties te stimuleren en te ondersteunen die mensen helpen een gezond gewicht te bereiken en te behouden en de wereldwijde obesitascrisis te keren. Zoals Niall McCarthy van Statista opmerkt, is de omvang van die crisis benadrukt door een nieuw OESO-rapport dat laat zien hoeveel uitpuilende taillebanden gezondheidssystemen over de hele wereld kosten.

Zwaarlijvige mensen maken vaker gebruik van gezondheidszorgdiensten met een hoger percentage bezoeken aan specialistische zorg, intern verblijf en chirurgie, wat allemaal leidt tot hogere uitgaven voor gezondheidszorg. De OESO stelt dat zwaarlijvige mensen gemiddeld 2,4 keer meer recepten hebben dan mensen met een gezond gewicht, terwijl ziekenhuisverblijven langer zijn en een duurdere en complexere behandeling vereisen.

Obesitas is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 70 procent van alle behandelingskosten voor diabetes, 23 procent van de behandelingskosten voor hart- en vaatziekten en 9 procent voor kankers. Gemiddeld kost de behandeling van ziekten veroorzaakt door overgewicht 8,4 procent van de totale gezondheidsuitgaven in OESO-landen.

Dus waar is de financiële last het hoogst?

You will find more infographics at Statista

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de VS het meest moeten vechten om de crisis te bestrijden. Naar verwachting kost obesitas het gezondheidssysteem jaarlijks $ 644 per hoofd van de bevolking van 2020 tot 2050 – 14 procent totale Amerikaanse gezondheidsuitgaven. Ter vergelijking, Canada zal ‘slechts’ elk jaar $ 295 moeten uitgeven tijdens dezelfde periode, wat neerkomt op 11 procent van zijn totale uitgaven voor gezondheidszorg.

–//– Zerohedge

Terug naar het oude artikel van ergens voor 2010, …

Healty People 2010
Het hebben van overgewicht vergroot de kans op diabetes, hart en vaat ziektes, kanker, en vele andere gezondheid problemen. De overheid hoopte met het plan ‘Healthy People 2010’, een landelijke aanpak voor ziekte preventie deze cijfers naar beneden te krijgen. Het uiteindelijke doel was overgewicht tot 15% terug te dringen.Maar de trend gaat in de tegenovergestelde richting. De meest recente schattingen gaan uit van cijfers verzameld tussen het midden van de zeventiger jaren tot aan het jaar tweeduizend door de “Health and Nutrition Examination Survey.

Zwaar overgewicht
Obesity is een complex probleem dat vraagt om hernieuwde persoonlijke inzet. Zowel gezondheid professionals als beleidsmakers zullen met veelomvattende oplossingen moeten komen. Het aantal mensen met zwaar overgewicht (100 of meer pond boven een gezond gewicht) is toegenomen van 1 op 200 in 1986 tot 1 op 50 in 2000. Het viervoudige! Meer dan 4 miljoen volwassenen vallen in deze categorie.

Leefmilieu en Fast Food
John Foreyt, directeur van het “Behavioral Medicine Research Center at Baylor College of Medicine in Houston”, schat dat bijna elke Amerikaan overgewicht of obese zal zijn in 2040. “Enkelen, zo’n 5 tot 15% kunnen mogelijk een gezond gewicht bewaren”, zo stelde hij. ” De meeste mensen hebben echter problemen”. “Wij worden sterk beïnvloed door het leefmilieu, fast food ketens, grote porties, en het gebrek aan beweging”.Samuel Klein van de ‘North American Association for the Study of Obesity’ zei: “Meer levens gaan verloren aan obesity dan welke oorlog of terroriste aanval dan ook”.Bron: USA Today Oktober 2003

Overgewicht bij – Fastfood – beren

Het is geen geheim dat driekwart van de Amerikanen overgewicht. Door de enorme populariteit van fastfood in de Verenigde Staten is de jeugd steeds vaker slachtoffer van vetzucht. Nieuw is echter dat het verschijnsel overslaat naar de natuur. Onderzoekers hebben voor de eerste keer wetenschappelijk vastgesteld dat ook de populatie van zwarte beren in de staat Nevada kampt met zwaarlijvigheid. Veel beren zo werd gerapporteerd in januari 2004 houden zich in de nachtelijke uren op rond de parkeerplaatsen van fastfoodketens op zoek naar voedsel. Hamburgers, kipnuggets, en pizaresten maken dat de beren die normaal tussen de 100 en 140 kilo wegen en 13 uur per dag ‘werken’ voor de kost nu in slecht enkele uurtjes hun kostje kunnen vergaren. Deze luxe beren komen tot een overgewicht van 230 tot 280 kilo. De onderzoekers stelden vast dat deze ‘stadsberen’ op een gegeven moment zo lui worden dat ze werkelijk geen poot meer verzetten.

Nederland: Op de 100 landgenoten kampen er 45 met overgewicht. In twintig jaar betekend dat al een verdubbeling. Zes op de tien mensen tussen de 55 en 74 jaar zijn (veel) te zwaar. Cijfers CBS 2003.