Nobelprijs voor Geneeskunde: Gaat kanker nu echt genezen worden met zuurstof, … ?


Al meer als 10 jaar ben ik -als leek- op de hoogte van de ‘wetenschap’ van tweevoudig Nobelprijs winnaar Otto Warburg en zijn doorbraak naar kanker onderzoek en de rol van zuurstof bij kanker. Zuurstof is hierbij geen ‘geneesmiddel’, maar een simpel gebrek aan zuursof op celniveau is de oorzaak dat kanker welig kan tieren. Oude wijsheid uit 1931 dus,

Gaat de wereld van kanker genezing nu veranderen?

gedachtenvoer 200

In 2007 vertelde een arts tijdens een lezing van de Alliance for Natural Health, Dr. Robert Verkerk -waarbij ik aanwezig was- dat slechts 13% van alle medicijnen werkzaam zijn en voor het doel wat op de verpakking / bijsluiter staat. Dat betekend nog niet dat die 13% ook veilig zijn. Zeven jaar later in Februari 2014 werd dit feit op het Nederlandse journaal vermeld, … en er veranderde niets !!

Terug naar de nieuwe Nobelprijswinnaars

De Nobelprijs voor Geneeskunde is vandaag 07-10-2019 toegekend aan twee wetenschappers: William Kaelin VS, Peter Ratcliffe VS en Gregg Semenza UK, voor hun ontdekking hoe cellen zich aanpassen aan de hoeveelheid zuurstof.

“Zuurstofgevoeligheid staat centraal bij een groot aantal aandoeningen, waaronder bloedarmoede en kanker”’ zo wordt er gerapporteerd. Op BNR wordt er op het nieuws nog bij wereld dat de zuurstof de kanker weet te ‘onderdrukken’, maar is dat zo?

Terug naar die oude Nobelprijswinnaar Otto Warburg

Zuurstofverbranding is de energiemotor voor alle planten en dieren. In kankercellen wordt hij van die troon afgezet en vervangen door de energie vormende reactie van de laagste levensvormen, namelijk de fermentatie van glucose,’ aldus Warburg bij zijn lezing voor de bijeenkomst voor Nobelprijswinnaars in Lindau van 30 juni 1966. Zijn theorie bewees Warburg door middel van `de eenvoudigst denkbare experimentele procedure’. Hij kweekte dierlijke cellen in een reageerbuis en liet ze onder verlaagde zuurstofdruk groeien; na 48 uur waren het kankercellen geworden. Zelfs nadat vervolgens de zuurstofdruk weer normaal was gemaakt, bleven de kunstmatig ontstane kankercellen zich vermenigvuldigen als kankercellen. Als eenmaal het fermentatieproces in elke cel de overhand had, bleek het proces `onomkeerbaar’, aldus Warburg. Lees meer over deze bijna eeuw oude ontdekking onderaan het artikel

Waarom wordt deze wetenschap niet toegepast door de reguliere artsen. Kennis gebrek, valse aansturing vanuit de opleidingen, ‘gebrandmerkt’ als kwakzalverij, … ga zelf maar eens op zoek naar het antwoord ?

Een waarom kiest de ‘mondige’ patiënt niet zelf voor deze effectieve en niet schadelijke geneeswijze?

Het antwoord dat ik geef zal je niet verrassen: “ZOMBIES”

Wat zijn zombies?

Mensen die hun leventje leiden, nergens eens tevoren over nadenken. Soms heel slim en zelfs hoog opgeleid maar de eigenschap verleerd om zelfstandig na te denken, zelfstandig de verantwoording durven nemen, en alle farmaceutisch wetenschap voor zoete koek slikken.

Noot: Hierbij moet ik wel opmerken dat dit proces van nadenken dient te geschieden voordat je kanker krijgt. Maar met zoveel kankerpatiënten in een ieder zijn naaste omgeving lijkt me dat geen overbodige noodzaak. Kennis geeft macht en met kennis van zaken hoef je dus met een gezonde leefstijl in het geheel niet bang te zijn voor kanker, of zullen we maar zeggen, voor zuurstof gebrek op celniveau. Op het moment dat je de boodschap krijgt; “U heeft kanker”, dan wordt de zombie modus bij de meerderheid in de hoogste versnelling geschakeld. 

Dit artikel is eigenlijk speciaal bedoeld voor 100 procent gezonde mensen, om een stukje kennis door te geven waarmee je de zuurstof opname op celniveau garandeert zodat JOUW kans op die ziekte -of zullen we het beestje echt bij de naam noemen- -door dit gebrek in de voeding- te minimaliseren en daarmee kan je de factor -geluk- kan uitschakelen zodat gezond oud worden weer de norm wordt die het eigenlijk is.

Anderen informeren met je pas verworven kennis, … SUCCES !!

Het zal je in de meeste gevallen niet lukken, ook niet bij de allernaaste familie. Is een geloof eenmaal geworteld en ingebakken dan ben je reddeloos overgeleverd aan de dokter in de rol van “God”. Hij heerst over leven en dood, meedogenloos zonder de kennis die ik -als leek- al jaren mag delen aan een ieder die het horen wil. Bij de reacties is het oorverdovend stil maar die enkele die ik mocht krijgen was hartverwarmend. 

Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk