Red de lever, het is je beschermheer


Red je lever. Moet die gered worden dan?

Medical Medium Liver Rescue Nederlandse Editie

Jazeker, want volgens Anthony William is menige lever in nood. De laatste 100-150 jaar zijn er vele tech­nie­ken uitgevonden waardoor we vele dingen in ons lichaam kunnen ‘zien’, meten en diagnosticeren.

Er is veel veranderd de laatste 100-150 jaar, inclusief de vele (tegengestelde) voe­dings­ad­vie­zen.

Moeten we nu wel of niet vlees eten (in ieder geval geen vlees uit de bio-industrie); zijn we voor­be­stemd om vegetarisch te eten of is het een com­bi­na­tie.

Sinds de vijftiger jaren is er een wereldwijde cam­pag­ne opgezet die tot op de dag van vandaag voort­duurt en ons waarschuwt tegen vet, met name ver­za­digd vet. Sinds diezelfde vijftiger jaren moesten we allemaal aan de melk en werd de zgn. ‘schoolmelk’ geïntroduceerd, terwijl de vele botbreuken van de babyboomers onder ons nu worden geweten aan het vele melk drinken.

Allemaal zeer verwarrend. Een ding is zeker: blijk­baar hebben de meeste van die voedingsadviezen niet gewerkt, want we zijn wereldwijd nog nooit zo ziek geweest als op dit moment.

De beschavingsziekten (wat een woord!) vliegen ons om de oren, we slikken meer pillen dan ooit, we wor­den als chemisch afval verbrand (gecremeerd heet dat met een mooi woord), maar – heel bij­zon­der – we zijn zelf evolutionair niets veranderd.

Gelukkig hebben we een orgaan dat zich de laatste jaren ‘te pletter’ werkt om deze ‘moderne’ ver­an­de­rin­gen allemaal op te vangen, en dat is je lever.

Anthony William heeft er een boek over geschreven van meer dan 500 pagina’s: het dikste boek dat we ooit hebben uitgegeven … er valt dus heel veel te vertellen en te weten te komen over dat ene super-orgaan.

Volgens Anthony is je lever een ver­wer­kings­cen­trum voor nagenoeg alles wat in je lichaam terechtkomt, en het verwerken van vet is een van zijn belangrijkste taken. Maar het is ook een filter, een bloedzuiveraar, een geheugenbank, de opslagplaats van glucose, kortom het meest actieve en cruciale orgaan in ons lichaam dat door onze (veelal ongezonde chemische) levensstijl steeds meer te verduren krijgt.

Maar de allerbelangrijkste functie die je lever heeft is dat hij de beste beschermheer is tegen de be­strij­dings­mid­de­len die je inslikt, de me­di­cij­nen van je buurvrouw die je drinkt, de plasticdeeltjes die je eet, de schim­mels die niet in je lichaam thuis­ho­ren die je inneemt, en de vele andere stoffen die lichaamsvreemd zijn en waar we zo ziek van zijn geworden.

Daarom is dit een van de meest belangrijke boeken die Anthony heeft geschreven. Het is zeker geen roman, alhoewel hij onvoorstelbaar prettig en mee­sle­pend schrijft, maar meer een encyclopedie voor het leven.

Dit boek mag op scholen worden onderwezen en zou ook niet misstaan op de medische opleidingen.

Meer informatie / bestellen van het boek


Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk