Als rechtse ondernemer kun je beter zwijgen of, … hoogverraad aan je eigen ‘ik’?


een leraar kan inspireren en irriteren

Deze week hoorde ik een paar getuigenissen voorbij komen in de video podcast van Robert Jensen met als onderwerp dat vele ondernemers aangaven zich bezorgt te maken over de luidruchtige manier waarop bedrijven zwart gemaakt worden door links als men weet dat je deel uitmaakt van het andere kamp, te weten rechts. Ze zullen er alles aan doen je bedrijf te ruïneren, tenminste zo was de gedachte van die ondernemers.

Even iets anders over links:

In esoterische takken van het hindoeïsme, zoals Tantra of westerse esoterische occulte leringen, hebben ze zogenaamde rechtse en linkshandige paden om Eenheid, Verlichting of het Hogere Zelf te ervaren.

Door de geschiedenis heen is links altijd in verband gebracht met donkere, radicale of sinistere elementen. Zelfs de etymologie [het ware onderzoek] van het woord ‘sinister’ betekent ‘vanaf de linkerkant’. Ook wordt in de moslim-, Chinese, joods-christelijke en zelfs hindoe-religies de linkerhand geassocieerd met de onreine kant, wat waarschijnlijk is waarom sommige van deze culturen de linkerhand gebruiken om hun … achterste af te vegen (zonder wc papier) !

Tegenwoordig is het “rechtshandige pad” wat de meesten van ons als het streven naar positieve dingen beschouwen, zoals het overwinnen van persoonlijke fouten en beperkingen, het zuiveren van onze zonden en al het andere dat ons helpt ons te verbinden met ons “hogere zelf”.

Het woord Links staat ook voor, ‘niet handig zijn’ heb je twee linkerhanden, lomp, onbehendig, onhandig, onbeholpen.

Politiek komen links en rechts uit Frankrijk waar in de 18de eeuw de parlementsleden die behoudend waren aan de rechterzijde zaten en ‘vernieuwers’ aan de linkerzijde. Daar is uiteindelijke ons politieke beeld uit ontstaan, links zijn de progressieve, en rechts de conservatieve.

Met de termen linkse en rechtse politiek is men letterlijk gaan goochelen tegenwoordig waar een rechtse partij (VVD) vanwege het kunnen vormen van een coalitie opschuiven naar links en de term extreem rechts of links gelijk gekoppeld wordt in de media en daarna ook in de gedachten aan gewelddadig.

De grote vraag is: Kun je altijd rechts of links zijn of verschilt dit per onderwerp?

Deze week werd journalist Joost Niemöller uitgenodigd bij BNR nieuwsradio bij het “identiteitsdebat”. Dat zo hoorde ik vertellen op BNR eenzijdig afgemeld werd ten aanzien van de persoon “Joost Niemöller”, er waren te veel klachten binnen gekomen dat hij te extreem was! (Noot: vervalt dan je recht van spreken en wat is extreem?) Hoeveel klachten werd niet verteld, 100, 10 of slechts #1 ? In de zoekmachine was dit feit nog te vinden, op de website was de naam verwijderd zonder verdere onderbouwing. Dus als je je eigen maar voldoende laat horen dan kun je het nieuws beïnvloeden bij BNR, hoe diep kun je zakken als nieuwszender? Het woord ‘onafhankelijk’ heb ik nog niet eens gebruik in de vorige zin. En, …

BNR indentiteitsdebat Joost Niemoller

Als je iemand van rechts het spreken wilt belemmeren ben je dan zelf niet gelijk extreem links en diskwalificeer je daarmee niet je eigen recht van spreken. Daarmee bedoel ik, je mag wel spreken maar je staat voor lul als iemand te weten komt dat je een ander een spreekverbod hebt bezorgd. De ‘extreem’ linkse verslaggeving in de media gaan als een boemerang werken op de komende onthullingen en BNR doet zichzelf geen eer aan door klaarblijkelijk geen open discussie te in goede kanalen te kunnen leiden, een dikke onvoldoende dus.

Terug naar de ondernemers die zich onveilig voelen in het uiten van hun politiek voorkeur.

In zowel Duitsland en Frankrijk zijn de strikte haat zaai wetten het een hachelijk avontuur gemaakt je mening te uiten op Facebook en Twitter en in later stadium zullen de openbare blogs die op persoonlijke naam staan ook wel ter discussie komen te staan.

Daarna – als er niets meer zou gebeuren – is de vrije meningsuiting reeds ten grave gedragen.

Waar sta je dan met je verborgen gehouden mening, je levensbeschouwing, je eigen ik, je eigenwaarde, … beste ondernemer?

Daarna kun je in je winkel, je bedrijf nog spreken met je klanten terwijl je om je heen kijkt of er niemand meeluistert. Waar hebben we dit eerder gezien, juist de DDR is het laatste voorbeeld hiervan en het maakt een grote indruk op je als je zo’n gesprek wel eens persoonlijk hebt meegemaakt. Je gesprekspartner die steeds bij elke vraag eerst om zich heen kijkt om te zien of de kust veilig is.

Je mening voor je houden is soms heel wijs maar komt het aan over het onderdrukken van je levensovertuiging dan kun je maar spreken in termen als hoogverraad aan je eigen “ik’.

In een wereld die totaal losgeslagen is op het gebied van het nep-klimaat, nep-democratie, nep-geld, nep-vluchtelingen etc, etc is zelfcensuur de meest dodelijke ziekte die je emotioneel kunnen slopen en je letterlijk ziek maken, ziek van jezelf.

Is de hele wereld links?

Persoonlijk denk ik niet dat de meeste links en rechts denkende mensen heel veel overeenkomstige gezamenlijke belangen nastreven. Een eenmaal -ooit- gekozen richting – een eenmaal gekozen pad – dat wordt niet snel een, twee, drie verlaten. Ook al zitten er mensen in een linkse of rechtse politieke stroming met een ‘EXTREEM GROTE BEK’ die hun stempel op iets willen drukken, niet door redelijke argumenten, niet met onomstootbare bewijzen maar met een grote bek of kant nog wal rakende argumenten.

Al die linkse en rechtse mensen gaan elkaar de komende jaren vinden in hun overeenkomende gevoelens, de tegenstellingen zullen wegsmelten als sneeuw voor de zon. Dit gaat allemaal plaatsvinden als de grote onthullingen openbaar gaan worden.

Zaken die allang bekend zijn bij miljoenen mensen maar – vanwege beperkte openbare informatie voorziening in de media – onbekend zijn gebleven voor de grote massa.

Als dit zal plaatsvinden blijven alleen de extremisten over die hun ‘Waterloo’ zullen gaan vinden. Zorg dan ook dat de medelanders weten waar jij staat en reik de helpende hand om de komende onthullingen te versnellen, zelfcensuur is daarbij een dodelijk instrument voor je eigen zelfwaarde en zelfbeeld.

Ik denk dat de extremisten van deze wereld slechts een kleine minderheid vormen, een minderheid die echter wel de media controle in de hand hebben, media die bij de ‘wetende’ al lang verbannen zijn naar waar ze thuishoren, de vuilnisbelt !! Ooit zijn ze nuttig geweest, niet geweldig maar handig. Nu hebben we ze niet meer nodig, ze hebben zichzelf overbodig gemaakt en we kunnen ze dumpen, afgedankt, … met een gevoel van bevrijding. 

lezers promoten je website
Bedankt voor het promoten van de website

Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk