Geef je mening over het [absurde] Klimaatplan voor 4 oktober, …


Vandaag 16-09-2019 alle vragen doorlopen om mijn mening te geven over de klimaat hoax. In de bevestiging las ik: “Als u hebt gekozen voor publicatie van uw reactie op de website, wordt uw reactie na een werkdag zichtbaar op de website“. .. mmmh ik ben benieuwd maar ik zou uiterst verbaasd zijn als ik daar ooit iets van terug zie. Mijn mening was best extreem te noemen of in het kader van mijn artikel van vandaag; “Radicaal” … en deze pagina heb ik als pdf bijlage ingestuurd


De reactie bevestiging vertelde mij al wat meer:” Uw reactie is definitief. Wij danken u dat u de moeite heeft genomen om te reageren. Mede door uw reactie zijn wij in staat kwalitatief betere regelingen te maken. Wij zullen uw reactie dan ook met zorg bekijken. Uw reactie wordt zichtbaar nadat deze is goedgekeurd. Dit kan enkele werkdagen duren.

Publieksconsultatie Klimaatplan en INEK van start

Nieuwsbericht | 24-08-2019 | 09:00 Bron Rijksoverheid

Het kabinet start een publieksconsultatie over de uitvoering van het Klimaatplan, dat beschrijft hoe Nederland tot 2030 het nationale klimaatbeleid vormgeeft. Aan de basis van het Klimaatplan ligt het Klimaatakkoord, dat op 28 juni 2019 gesloten werd. Het Klimaatakkoord bevat maatregelen om de nationale CO2-uitstoot tot 2030 met 49% te verminderen op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. De publieksconsultatie over het Klimaatplan vraagt naar de aandachtspunten bij de uitvoering van die maatregelen. Ook wordt gevraagd naar aandachtspunten die spelen op de langere termijn. De consultatie loopt tot 4 oktober, en is online te vinden op www.internetconsultatie.nl/klimaatplan. Tegelijk met het Klimaatplan consulteert het kabinet ook het Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK).

Wat is het Klimaatplan?

Het Klimaatplan bevat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende 10 jaar. Het Klimaatplan is een verplichting die voortvloeit uit  de Klimaatwet, en is het instrument waarmee het kabinet klimaatbeleid vastlegt. De inhoud van het eerste Klimaatplan is volledig gebaseerd op het Klimaatakkoord.

Wat is het INEK?

Het INEK is een rapportage aan de Europese Commissie. Aan de hand van een uitvraag die gelijk is voor alle lidstaten van de Europese Unie, geeft Nederland hierin aan welk beleid wordt gemaakt op het gebied van energie en klimaat.

Wat is de verhouding tussen de plannen?

Het Klimaatplan beschrijft het klimaatbeleid voor de periode 2021-2030. In het INEK rapporteert Nederland hierover aan Europa. Het INEK gaat tevens dieper in op energie-thema’s. De inhoud van het Klimaatplan is  opgenomen in het Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK).

Waar vind ik het Klimaatplan en het INEK?

De concept-versies van het Klimaatplan en het INEK zijn als achtergronddocumenten bij de publieksconsultatie gevoegd. De consultatie is te vinden op www.internetconsultatie.nl/klimaatplan.

Wel een goede manier om het publiek te benaderen en niemand laten weten dat dit al op 24 augustus in het geheim online stond


Wat zou ik kunnen doen?
Verdiep je eens verder in dit onderwerp, en denk eens na over: “Wat ik zou kunnen bijdragen om een betere wereld te creëren? Hoe denkt mijn politieke partij hierover? Ga ik dit delen? (noot: zwijgen = medeplichtig)

medeplichtig

Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk