De mythe van autoriteit, links of rechtsom !!


gedachtenvoer 200

Is het geloof en vertrouwen in de autoriteiten, de overheid terecht?

Waar zouden we zijn zonder de ‘overheid’, is dat niet een zeer misplaatste gedachte? De onderstaande video die ik toegestuurd kreeg van een trouwe dotcom.radio luisteraar [Marij] slaat de spijker op zijn kop. En laat je niet weerhouden als je de Engelse taal niet machtig bent maar schakel dan de vertalingsfunctie in en pauzeer de video waar het te snel gaat. Zo heb ik dit verslag ook gemaakt

 • Hoe komt het dat mensen onderdrukt worden, door hun naaste buren of instanties die aangestuurd worden door de overheid?
 • Hoe komt het dat mensen trouw de orders van die overheid uitvoeren, eigenbelang, het hebben van ‘een baan’ of aangetrokken door hun eigen karakter trekken?
 • Vinden er niet teveel zaken plaats in de naam van de wet die rechtsreeks ingaan tegen onze eigen normen en waarden?
 • Is ons belastingklimaat, de gezondheidszorg, ons pensioenstelsel, ons geldstelsel niet een regelrechte vorm van diefstal geworden?
 • Worden goede mensen niet meegesleurd in gelegaliseerd onrecht?
 • Worden wij echt een goed persoon door ‘de wet’ te gehoorzamen?
 • Volgt ‘de wet’ wel het basis principe van: “Behandel elke persoon gelijk jezelf” en “Bezit elke persoon niet het ‘eigenaarschap’ van zichzelf?”
 • Heb je niet ten alle tijden het recht jezelf te verdedigen als iemand anders je aanvalt?
 • Heeft iemand anders opeens het recht jou aan te vallen omdat hij een uniform draagt?
 • Is in het kader wat we hierboven benoemden zaken ongehoorzaamheid en weerstand bieden aan ‘de wet’ niet je eigen morele plicht aan je eigen normen en waarden.
 • Kan er uit de bovenstaande waarden ook maar enig verschil zijn te ontdekken tussen links en rechtse standpunten?
 • Zijn politieke verkiezingen niet vaak een stem in de trant van: “Zouden jullie wat vriendelijker en meegaand willen zijn tegenover ‘ons’?”
 • Als jij meent dat door een politieke stem af te geven een andere persoon benadeeld mag worden, ben je dan niet rechts of links, maar gewoon een slechte persoon, een egotist of erger, …
 • Waarom heeft de overheid het recht om glysofaat goed te keuren voor ‘ons’?
 • Waarom denkt de overheid het recht te hebben om medische behandelingen goed of af te keuren als je zelfbeschikkingsrecht daardoor met voeten getreden wordt?
 • Is er ooit ook maar een oorlog geweest die geen onrecht teweeg gebracht heeft?
 • Heeft het woord – democratie – in dit opzicht ook maar enige waarde?
 • Bezit – de overheid – dan ook wel enige legaliteit?
 • Als jij niet het recht hebt om iemand te beroven, kan je dit recht dan verschaffen aan de overheid omdat je dit democratisch denkt te kunnen onderbouwen. Links of rechtsom moord blijft moord en diefstal blijft diefstal.
 • Waarom zou een overheid het recht hebben dingen te doen die jij niet mag doen?
 • Ben je dus een militair dan mag je nog steeds geen andere mensen vermoorden omdat de overheid dat zegt, verordend. Het is dan ook heel logisch dat vele veteranen de rest van hun leven in een morele crisis verkeren !!

Maar wat is dan het alternatief

… zonder regels, zonder wetten, zonder autoriteit, … krijgen we dan chaos?

 • Zou je niet kunnen beginnen altijd te leven volgens de algemene normen en waarden waarbij iedereen gelijkwaardig behandeld wordt?
 • Is het geloof en opvolgen van overheidsregels niet het allergrootste gevaar in de wereld?
 • Stop met het geloven van autoriteit, of dit nu links of rechtsom is in naam.

Krankzinnigheid is het zelfde steeds weer en weer te doen en andere resultaten te verwachten.

– Albert Einstein
 • Overheid heeft nooit te maken met vrijwillige ‘Samenwerking’ !!
 • Zou jij elke politieagent niet moeten kunnen ontslaan bij een waargenomen misdraging door een simpele klacht in te dienen?
 • Is daarmee het begrip democratie niet in strijd met de vrijheid van de ander, het opdringen van jouw versie van de waarheid, de regels, de wet, … links of rechtsom?
 • Is de aanstelling van een meester een leider ook niet het afwentelen van je eigen verantwoording aan een ander.
 • Is het ook geen stukje gemakzucht zodat je zelf niets hoeft te organiseren?

Er is slechts een enkel pad dat leidt naar vrede en rechtvaardigheid, en dat pad is vrijheid, vrijheid voor iedereen.


Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk