Q anon: vakantietijd, … komkommertijd of vol gas vooruit?


In het nieuws is het altijd in de vakantie maand augustus komkommertijd, met ander woorden, er gebeuren even geen opzienbarende gebeurtenissen. Het dwaze seizoen  gekenmerkt door frivole nieuwsverhalen in de media.

Het zou ook wel eens kunnen zijn dat journalisten worden teruggeroepen van vakantie om in hoog tempo ‘schade beperking’ artikelen te gaan schrijven, het zogenaamde ‘damage control.

Zoals grote reorganisaties bij bedrijven per definitie vlak voor de vakantie periode bekend worden gemaakt of net voor de kerstdagen kunnen we wellicht ook nu verrast gaan worden.

Net voor de Kerst in 2017 wist Donald Trump het nieuws naar buiten te brengen dat: Uitvoerend bevel (Executive Order) om de eigendom van personen die betrokken zijn bij ernstig mensenrechten schendingen of corruptie te blokkeren.

Ik, DONALD J. TRUMP, president van de Verenigde Staten van Amerika, constateer dat de prevalentie en ernst van mensenrechtenschendingen en corruptie hun oorzaak hebben, geheel of voor een belangrijk deel, buiten de Verenigde Staten, zoals die welke zijn begaan of geregisseerd door personen die zijn vermeld in de bijlage bij deze beschikking, een zodanige reikwijdte en ernst hebben bereikt dat zij de stabiliteit van internationale politieke en economische systemen bedreigen. Schending van mensenrechten en corruptie ondermijnen de waarden die een essentiële basis vormen voor stabiele, veilige en functionerende samenlevingen; hebben verwoestende gevolgen voor individuen; verzwakken van democratische instellingen; de rechtsstaat verslechteren; gewelddadige conflicten bestendigen; de activiteiten van gevaarlijke personen vergemakkelijken; en economische markten ondermijnen. De Verenigde Staten trachten tastbare en significante gevolgen op te leggen aan degenen die ernstig mensenrechten schendingen plegen of corruptie plegen, en het financiële stelsel van de Verenigde Staten te beschermen tegen misbruik door dezelfde personen.

Hierbij bepaal en verorden ik:

Sectie 1. (a) Alle eigendommen en belangen in eigendommen die zich in de Verenigde Staten bevinden, die hierna in de Verenigde Staten komen, of die in het bezit of in het bezit komen van een persoon uit de Verenigde Staten van de volgende personen worden geblokkeerd en mogen niet worden overgedragen, betaald, uitgevoerd, ingetrokken of anderszins verhandeld: read on

Zou het kunnen zijn dat deze wetgeving zich nu na de arrestatie van Jeffrey Epstein tot volle wasdom gaat ontplooien juist in de vakantiemaand Augustus, het dwaze seizoen, the silly season.

Wordt 2019 het jaar van de gerechtigheid, het jaar van Qanon ?


31-08-2019
Josh Bernstein is overduidelijk teleurgesteld, aangezien James Comey met alles lijkt weg te komen. Voor de Q-volgers die vertrouwen op Het Plan betekent dit echter dat ze Comey voor veel grotere vergrijpen gaan vervolgen en dat de ILLUSIE van ontastbaarheid nu belangrijk is. Optics are important!
29-08-2019
28-08-2019

Pure Façade: How US Continues Buying ‘Made in Russia’ Goods Despite Sanctions15-08-2019
13-08-2019

Download het recent vrijgegeven document
Jeffrey Epstein, het zwarte boekje, enkele namen die we tegenkwamen, … update

09-08-2019
08-08-2019
… en de wereld maakt kennis met 8 chan en zijn beroemdste bewoner Qanon
07-08-2019
07-08-2019
06-08-2019
https://youtu.be/07CDaaiem3M
Nieuwe 100%valse vlag aanslag VS, denk 8chan en 4chan
Q 3568 het bericht twee video’s naar beneden gaf reeds een waarschuwing
https://youtu.be/jdyxskHN-oM
02-08-2019
02-08-2019
Q 3568
01-08-2019

Machtsregime van de Deep State

Politieke partijen zijn slechts een middel om de NWO-agenda te introduceren — Gemanipuleerde percepties — Computers manipuleren de schapen door hun leven te monetiseren — Globalisering is centralisatie van macht — lees dit artikel bij de bron

Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk
mind parachute