De wandelende doden (the Walking Dead) In welke horror film spelen ‘wij’ een rol ?


The Walking Dead is een Amerikaanse – einde der tijden – horror televisieserie gebaseerd op stripboeken. De serie beschikt over een grote samengestelde cast als overlevenden van een zombie-apocalyps, die in leven proberen te blijven onder bijna constante dreiging van aanvallen van de hersenloze zombies. De serie loopt nu reeds voor het tiende seizoen, een reality check?

Het script: “The Walking Dead vindt plaats na het begin van een wereldwijde zombie-apocalyps. De zombies, in de volksmond aangeduid als “wandelaars”, schuifelen naar levende mensen en andere wezens om ze op te eten; ze worden aangetrokken door lawaai, zoals geweerschoten en verschillende geuren van bijvoorbeeld mensen. Hoewel het in eerste instantie lijkt dat alleen mensen die worden gebeten of verwond door wandelaars, andere wandelaars kunnen worden, wordt al vroeg in de serie onthuld dat alle levende mensen de ziekteverwekker dragen die verantwoordelijk is voor de mutatie. De mutatie wordt geactiveerd na de dood van de gastheer van de ziekteverwekker en de enige manier om een wandelaar permanent te doden is door zijn hersenen te beschadigen of het lichaam te vernietigen, bijvoorbeeld door hem te cremeren”. — Noot: Het is maar wat je leuk vindt om naar te kijken, of zoals gezegd “een reality check wellicht?”

Horror beelden als ‘lichtend’ voorbeeld van onze huidige samenleving?

Nog zo’n andere kaskraker; “The Night of the living dead”, uit het einde van de zestiger jaren 1968 gemaakt met een budget van  $114,000 dollar en een totale opbrengt van $ 30 miljoen dollar. Tussen 1978 en 2010 zagen er nog vijf van deze horrorfilms het ‘licht’. Er blijkt blijkbaar een markt te bestaan voor deze verlichtende films

Horror is het Latijnse woord voor verschrikking

Het is de bedoeling om de lezer of kijker om deze angst aan te jagen, die angst kan fictief of reel zijn. Hier is een moderne modern horror script:

Dit einde der tijden verhaal, deze zombie-apocalyps gaat over vroeger als mensen geboren kleine wezens, wezens die al op jonge leeftijd voor een deel van de dag omgevormd werden van zelfdenkende, leergierige wezens naar door vaccinaties afgestompte teruggetrokken in zichzelf gekeerde zombies. Anderen reageerden op de horror vaccinatie behandelingen met tomeloze energie als ongeleide projectielen die, … die met chemische middelen in bedwang gehouden moesten worden. Weer anderen doorstonden deze behandelingen en leken de zombie dans te inspringen, net als bij het script van elke goede horror film. Daar waren de schoolmeesters echter voor aangesteld om deze groep langzaam maar zeker klaar te stomen voor een leven binnen de muren van de wereldse openlucht gevangenis.

Al snel ondersteunden de media de taak van de leraar door het schetsen van het op de verdwaasde wereld gestoelde surrealistische waarheidsbeeld. Een wereld waar je van alles mag en kan bereiken zolang je maar binnen de lijntjes blijft kleuren. Een wereld waar je carrière mag maken zolang je nuttig bent voor het ‘algemeen belang’.

Een wereld waar gegoocheld werd met de geldelijke vergoedingen, rente, schuld, verplichte bijdragen en belastingen, die maakten dat je nooit kon doordringen in het wereldje van de ‘verlichten’, je werd ten alle tijden arm gehouden.

Via sociale media werd de meerderheid zoet gehouden met onzinnige zaken door te benadrukken hoe belangrijk dat ‘sociale’ wel niet was in het leven. Ondertussen werden al de gedachten, levenspatronen en gebruiken feilloos in kaart gebracht van iedere persoon of hij of zij nu wel of niet actief was op de sociale media. Ook de door een ieder gebruikte zogenaamde zoekmachines werden door de ‘verlichten’ toegepast met als stelregel, “Alles wat jij ‘zoekt’ dat ‘weten’ wij!

Het doel, wordt er nog binnen de lijntjes gekleurd of dienen er gepaste maatregelen getroffen te worden?

Langzaam, … maar zeker werden er echter in een razend snel tempo allerlei technieken uitgerold om de zombies in een nog verdere staat van onwetendheid onder te dompelen. De hele voedingsketen was reeds vergiftigd mat GMO’s, pesticiden en onduidelijke E nummers.

De wereldbevolking groeide in de ogen van de ‘verlichte’ leiders veel te snel, die werd in rap temp verminderd door nutteloze oorlogen, tweespalt en giftige chemische medicijnen, bestralingen en chemotherapie. Ging dit allemaal nog niet snel genoeg dan werden wereldwijde epidemieën gecreëerd die dan via vaccinaties dood en verderf zaaiden zoals de befaamde Spaanse griep. Met enkel kleine zaken werd getest hoe volgzaam de zombies nog wel waren, Sars, de Mexicaanse griep en dan nu weer het ‘dodelijke” Ebola virus.

Omdat er nog teveel zombies waren waar de beneveling klaarblijkelijk nog niet afdoende werkte werden de op de plank liggende maatregelen versneld ingevoerd. Chemtrails en HAARP werken niet bij iedereen afdoende en ook voor ID chips bleek aversie op te roepen. Vandaar dat de versnelde uitrol van het met hoge frequenties werkende 5G netwerk uitkomst moet gaan bieden. Iedereen heeft al een externe ID chip die men via slimme apps en nano partikel vaccinaties met elkaar kan verbinden. En tot op heden gaat alles volgens plan, Niemand heeft nog een slijptol ter hand genomen na de toch duidelijk waarneembare 5G antenne effecten, of is men daar reeds te afgestompt voor?

Maar dat kleine clubje, dat minuscule clubje ‘verlichte’ leiders had nog een heel leger werkzombies, men had ze net iets wijzer gemaakt als de rest en werden vernuftig in toom gehouden met werkvergunningen zodat ze iets meer verdienden. Vergunningen die zeer gemakkelijk ingetrokken zouden kunnen worden. Bij deze elite slaven werden ook nog extra veiligheidsmaatregelen getroffen zoals zogenaamde ‘security files’, onachtzame verleidingen op het pedofilie gebied of zelfs satanische en dodelijke rituelen, vastgelegd op foto en video zodat de elite slaven ten alle tijden in de macht waren van de ‘meesters’.

Zo ziet er de zombie wereld er in grote lijnen uit. Een surrealistisch wereldbeeld waar gedoceerd enige zaken doorsijpelen die een deel van de bevolking een schijnbeeld van geluk doen geven, een schijnbeeld van democratie, een schijnbeeld van vrijheid.

De totale inlijving en onderdrukking van het zombie leger is nog slechts enige momenten verwijderd, de eindtest loopt al in het verre China met het sociale paspoort. Daarna kunnen de overtollige slaven vervangen worden door een leger robots en een minimaal aantal super zombies nog werk verrichten binnen een verhoogde zombie bewustzijn status, maar wel met de benodigde ingebouwde security files. De rest, … de rest, … daar wordt reeds aan gewerkt.

Is het vijf voor twaalf in ‘onze’ wereld?

Het plan is om een dikke spaak te steken in dit script dan nu voor onze ogen uitgerold wordt. Voor de ogen tenminste van de steeds grotere club die de zombie status ontvlucht zijn. Sommigen menen dat alle vluchtwegen reeds dichtgespijkerd zitten, andere mensen menen een opening te zien en hopen dat dit waar is. Weer anderen schreeuwen van de daken dat die opening er wel gelijk is en doen er alles aan om de andere in een waakzame staat te krijgen.

“It is said that men go mad in herds, and only come to their senses slowly and one by one.” -Charles MacKay

Waakzaam en bewust,

… bewust van het feit dat dit bovenstaande script geen slechte film is maar de rauwe waarheid. Misdadige individuen ontdaan van alle menselijkheid en mededogen besturen deze wereld met onmenselijke hand, met door satanische rituelen doorvlochten regels.

Daar kan en moet een einde aankomen, toezien en piekeren, daar is het reeds te laat voor. Zaken aanpakken en dingen laten gebeuren willen we tenminste nog vooruitkomen en zorgen dan er geen achteloze slachtoffers meer gaan vallen in de reeds ingezette overgangsfase. Als je hebt gekeken dan zag je het stapje voor stapje reeds enkele jaren gebeuren.

“When you are aware, you can prepare.” -Chris Duane


Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk