Welke “Expert” doet bij jou thuis de boodschappen in de ‘Supermarkt’ ?

Save as PDF 

Mijn favoriete SuperMarkt

Ik hoor het zo vaak zeggen; “Je moet nu eenmaal geluk hebben met je gezondheid” Mijn antwoord is vaak; “oh ja ?” Met daarna een stilte om een reactie uit te lokken, … Gaat men vervolgens verder met het “je moet geluk hebben verhaal”, dan zijn er talloze opties om hier en daar wat bommetjes te werpen. Gisteren zag ik in het nieuws dat de maaltijd bezorgers het steeds beter deden qua omzet. 1% zegt zelfs nooit meer thuis een maaltijd te bereiden. Die zijn dus letterlijk hun “geluk” aan het op souperen. Mijn ultieme doel is om al mijn groenten en fruit uit de eigen tijd te gaan verkrijgen en natuurlijk 100 procent biologisch, mijn wek potjes zijn nu bijna op van het oude 200 m2 volkstuintje dus er moet iets gaan gebeuren in 2020. Dit artikel lag al een paar dagen op de plank om te vertalen, kennis die ik zelf echter al lang weet, vandaar de titel; “Welke ‘Expert’ doet bij jou thuis de boodschappen in de ‘Supermarkt’ ?”

– HM

Bron artikel Dr. Rath Health Foundation: New Independent Analysis Raises Serious Doubts Over Safety Of Artificial Sweetener Aspartame
Door: Dr. Rath Health Foundation 01-08-2019

Een nieuwe onafhankelijke analyse van de risicobeoordeling van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) van aspartaam, ‘s werelds meest gebruikte kunstmatige zoetstof, heeft ernstige twijfels doen rijzen over de veiligheid van de chemische stof. Uit analyse van wetenschappers van de Universiteit van Sussex in het Verenigd Koninkrijk, wijst de analyse erop dat van 73 onderzoeken die aantonen dat aspartaam schadelijk zou kunnen zijn, de beoordeling van de EFSA de resultaten van elke afzonderlijke studie heeft verdisconteerd. Omgekeerd, EFSA gecategoriseerd als betrouwbare 84 procent van de onderzoeken die beweerden dat er geen bewijs was van schade door de zoetstof. Gezien deze mate van vooringenomenheid en de tekortkomingen van alle eerdere officiële risicobeoordelingen van de chemische stof, beweren de Britse wetenschappers dat het voorbarig zou zijn om te concluderen dat het veilig is.

De risicobeoordeling van aspartaam ​​door de EFSA, die in december 2013 werd gepubliceerd, werd geleverd door haar zogenaamde ‘Panel on Food Additives and Nutrient Resources Add to Food’. Na een forensisch onderzoek van de beoordeling, ontdekten Britse wetenschappers professor Erik Millstone en Dr. Elisabeth Dawson dat het tal van fouten bevatte. Deze omvatten dat het in strijd was met de eigen richtlijnen van de EFSA over transparantie van risicobeoordeling; dat het een lage hindernis nam voor de aanvaardbaarheid van pro-aspartaamstudies, inclusief studies die eerder door experts als “jammerlijk ontoereikend” en “waardeloos” werden benoemd; en dat het onbereikbaar hoge hindernissen inhield voor onderzoeken die aangaven dat de chemische stof niet veilig was. Veelzeggend was dat veel van de 73 onderzoeken die door de EFSA werden verdisconteerd, veel betrouwbaarder waren dan de meeste van degenen die beweerden dat er geen aanwijzingen voor risico waren.

Eerder, in 2013, had professor Millstone een 30-documentendossier opgesteld waarin de ontoereikendheid van 15 vroege cruciale onderzoeken naar aspartaam ​​werd beschreven. De EFSA heeft dit dossier echter niet doorgegeven aan haar wetenschappelijke adviseurs. In zijn commentaar op zijn laatste bevindingen zei professor Millstone: “Uit dit onderzoek blijkt dat de wetenschappers van de EFSA geen enkele tekortkoming in de geruststellende studies hebben erkend, maar in plaats daarvan kleine onvolkomenheden hebben opgemerkt in alle onderzoeken die aantonen dat aspartaam ​​onveilig kan zijn. ”

Hij voegde eraan toe: “Naar mijn mening kan op basis van dit onderzoek de vraag of commerciële belangenconflicten het rapport van het panel kunnen hebben beïnvloed, nooit voldoende worden uitgesloten omdat alle vergaderingen achter gesloten deuren plaatsvonden.”

Op basis van zijn nieuwe onderzoek roept professor Millstone nu op tot schorsing van de autorisatie om aspartaam ​​in Europa te verkopen of te gebruiken in afwachting van een onafhankelijk en grondig heronderzoek van alle relevante bewijzen. Hij pleit ook voor een radicale revisie van Europese voedselveiligheid processen, inclusief een einde aan discussies achter gesloten deuren.

Het meest controversiële voeding additief ter wereld

Het zou niet overdreven zijn om aspartaam ​​te beschrijven als het meest controversiële additief ter wereld. GD Searle, een Amerikaans geneesmiddelen bedrijf, heeft in 1973 voor het eerst een verzoek ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om de chemische stof op de markt te brengen. De daaropvolgende controverse, inclusief bewijs dat het mentale retardatie, hersenletsels en neuro-endocriene aandoeningen kan veroorzaken, en dat de noodzakelijke toxicologische testen niet correct waren uitgevoerd, resulteerde in het feit dat de FDA de zoetstof tot 1981 niet voor commercieel gebruik toelating gaf. Maar zelfs toen was de manier van definitieve goedkeuring allesbehalve vrij van bias.

Het besluit van de nieuw aangestelde FDA-commissaris Arthur Hayes om aspartaam ​​in 1981 toe te staan, werd niet alleen genomen tegen het advies van zijn eigen toxicologen, maar ook tegen dat van een FDA-beoordelingsraad. Ook vermeldenswaard is dat na de Ronald Reagan-regering die het Witte Huis in januari 1981 in handen kreeg, Donald Rumsfeld, die destijds president en CEO van Searle was, naar verluidt de functie van Reagan’s speciale presidentiële gezant heeft aanvaard het Midden-Oosten ‘in ruil voor een belofte dat de nieuwe administratie de chemische stof op de markt zou brengen. Rumsfeld had eerder naar verluidt verklaard dat hij “zijn markers zou inschakelen” om er een licentie voor te verkrijgen.

Tegenwoordig wordt aspartaam ​​wereldwijd in duizenden voedingsmiddelen gevonden, waaronder light frisdranken. Nu uit onderzoek duidelijk blijkt dat de chemische stof kankerverwekkend is en dat het neurologische en gedragsstoornissen kan veroorzaken, zullen de oproepen om van de markt te worden verwijderd onvermijdelijk alleen maar luider worden. Hoe langer regeringen en toezichthouders hier niet op reageren, des te groter zal de indruk zijn dat zij de winst van multinationale farmaceutische en chemische bedrijven belangrijker vinden dan de gezondheid van gewone burgers. Aangezien het vertrouwen van het publiek in regeringen en regelgevers al jaren in veel landen daalt, is het tijd dat ze eraan worden herinnerd wiens belangen ze moeten dienen.

Noot: Kijk nu nog eens naar de factor; “Geluk hebben”, je moet immers wel een ‘Expert’ zijn om al die kleine letters te lezen op de voedingsverpakkingen. E951 staat niet veel meer vermeld dankzij de versoepelde eisen van de ons beschermende overheid. Ik heb er een half uurtje naar gezocht onder welke namen het tegenwoordig op de verpakking staat: Aminosweet, Sucralose,  Splenda E955, Nutrasweet, Candarel, Equal Neotaam, Tagatesse, Nevella Advantaam, E-951, Phenylalanine, Natrena, Hermesetas en sacharine. En, … succes met je geluksfactor, …

– HM
Mijn supervoeding, 6 dagen per week meestal tegen de middag

Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk