Wat heeft o.a. Gezondheid te maken met “iets tussen Hemel en Aarde?”


ECETI (verlicht contact met extra terrestrische intelligentie), waar nu contact plaatsvindt. Het doel van ECETI (Enlightened Contact with Extra Terrestrial Intelligence) is om het publiek bewust te maken van de E.T-realiteit en mensen te helpen bij het verbinden met positieve buitenaardse wezens.

ECETI deelt ook wijsheid en leer op alle gebieden en is een plaats waar kwesties als armoede, het milieu, nieuwe technologieën, voedsel, gezondheid, geluk en welzijn worden aangepakt, samen met zelfbeheersing. Meer info

Nu je toch hier bent …
… Wil ik een kleine gunst aan je vragen. Regering denktanks werken samen met Facebook, Google, YouTube, Twitter en anderen om onafhankelijk denken en kritiek op overheden en grote bedrijven te censureren, en het resultaat is catastrofaal voor de onafhankelijke media. In 2019 zijn de teugels weer dramatisch verder aangehaald. ‘JIJ“, … bent dus nog de enige die websites als deze onder de aandacht kan brengen van nieuwe lezers.

– Henk